Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі V виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, мас право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які долаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 24.09.2008 р. № 586-У1)

(1) Стаття 256 цього Кодексу встановлює вимоги до змісту протоколу про адмінправопорушення. Відповідно до частини першої коментованої статті, у протоколі про адміністративне правопорушення мають бути зазначені: 1) дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; 2) відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); 3) місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; 4) нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; 5) прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; 6) пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; 7) інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

(2) Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. При цьому особа, яка притягається до адмінвідповідальності, мас право відмовитися від підписання адмінпротоколу.

(3) У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це особою, яка складає протокол. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення щ його підписання. Доручення таких пояснень і зауважень до протоколу є обов'язковими. Особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право вимагати запису своїх пояснень і зауважень до змісту протоколу в особи, яка складає протокол.

(4) При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, особою, яка складає протокол, мас бути роз'яснено його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. Відсутність відмітки, що засвідчуватиме роз'яснення прав та обов'язків особі, яка притягається до адмінвідповідальності, може стати підставою для оскарження постанови по справі про адмінправопорушення, складеної на підставі такого протоколу.

Стаття 257. Надіслання протоколу
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставляння порушника
Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 261. Адміністративне затримання
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
Стаття 265. Вилучення речей і документів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru