Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 273. Експерт

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.

На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання.

(1) Свідок - це особа, стосовно якої в уповноваженого органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, є дані, що їй відомі обставини, які стосуються справи, що підлягають установленню по даній справі, та яку у зв'язку з цим викликано для давання пояснень.

Підставою участі свідка в провадження по справі про адміністративне правопорушення є виклик давати пояснення.

Як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі обставини, які стосуються справи.

(2) Свідок зобов'язаний:

1) на виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, з'явитися в зазначений час на розгляд справи;

2) дати правдиві пояснення щодо справи;

3) повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання.

(3) Свідок несе адміністративну відповідальність за:

1) ч. 1 статті 185-3 КУАП (за неповагу до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд або в непідкоренні розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само у вчиненні дій, які свідчать про явну зневагу до суду або до встановлених у суді правил);

2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи дізнання).

Стаття 273. Експерт

Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі коли виникає потреба в спеціальних знаннях, у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації.

Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях.

Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді справи.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)

(1) Експерт- це особа, яка має необхідні наукові, технічні чи інші спеціальні знання та якій в порядку, встановленому цим Кодексом, доручається провести експертизу та лати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються спеціальних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини у справі.

Як випливає із статті 10 Закону України "Про судову експертизу", експертом може бути призначена будь-яка особа, що мас необхідні спеціальні знання для висновків з досліджуваних питань, незалежно від того, чи працює вона в спеціальній експертній установі та є професійним експертом, чи не працює в такій установі й проведення експертиз не належить до кола її службових обов'язків.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу", Міністерство юстиції України веде Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян, а згідно ч. З цієї ж статті Закону, - органи дізнання, досудового слідства та суди зобов'язані доручати проведення судових експертиз, переважно, фахівцям, внесеним до цього Реєстру.

(2) Експерт зобов'язаний:

1) з'явитися на виклик органу (посадової особи), що розглядає справу про адміністративне правопорушення;

2) дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. Експерт мас право:

1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;

2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку;

3) з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи;

4) бути присутнім при розгляді справи.

(3) Експерт несе адміністративну відповідальність за: 1)ч.2 статті 185-3 КУАП (за злісне ухилення від явки в суд);

2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи дізнання).

Стаття 274. Перекладач
Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам
Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Стаття 277/1. Втратила чинність
Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru