Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42 , частиною першою статті 44, статтями 44і, 106,106s, 162, 173, 173, 1732, 178, 185, частиною першою статті 185 , статтями 1857,185і", 188 ,203 - 206і, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 185і, 2127 - 2122в - у триденний строк, статтями 46і, 51, 16б 176 і 18834- у п'ятиденний строк, статтями 101 - 103 цього Кодексу - у семиденний строк.

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо).

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-ХІ, від 03.04.86 р. № 2010-ХІ, від 12.06.87 p. № 4135-ХІ, від 21.08.87 p. № 4452-ХІ, від 03.08.88 p. № 6347-ХІ. від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 19.01.90 р. № 8710-ХІ, від 19.01.90 р. № 8711-ХІ, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від 20.04.90 p. № 9082-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ, від 18.01.91 р.№ 647-ХІІ, від 28.01.91 р.№661-ХІ1; законами України від 03.03.93 p. № 3039-Х1І, від 28.01.94 p. № 3890-ХІ1, від 15.02.95 р. № 64/45-BP, від 01.10.96 р. № 386/96-ВР. від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, від 03.04.2003 p. № 662-ІV, від 20.11.2003 p. № 1299-ІV, від 02.06.200S p. M 2635-IV, від 15.11.2005 p. № 3078-ІV, від 23.02.2006 p. № 3504-ІV, від 25.09.2008 p. № 599-VI, від 11.06.2009 p. № 1508-VI, який втратив чинність згідно із Законом України від 21.12.2010 p. M 2808-VI, від 18.05.2010 p. № 2258-VI, від 07.04.2011 р. № 3207-VI, від 15.11.2011 р. № 4025-VI)

(1) Згідно ч. І статті 277 КУАП справи про адміністративне правопорушення мають бути розглянуті у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення, наведено у статті 213 цього Кодексу.

(2) Ч. 2 коментованої статті встановлює спеціальні строки для розгляду справ про окремі види правопорушення. Статтею 277 цього Кодексу встановлюються такі спеціальні строки розгляду справ:

1) 1 доба - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 42 , частиною першою статті 44, статтями 44 , 106і, 106 , 162, 173, 173 , 173 , 178, 185, частиною першою статті 1853, статтями 1857, 18510,18822,203 - 20б'КУАП;

2) 3 дні - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 146,160, 185',2127 - КУАП;

3) 5 днів - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 46', 51, 16б 176 і 188 КУАП;

4) 7 днів - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 101 - 103 КУАП.

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

(3) Згідно ч. З ст. 277 КУАП, строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення (глава 13-А цього Кодексу) в обов'язковому порядку зупиняється судом в одному з двох випадків:

а) якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду;

б) якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, з поважних причин не може з'явитися до суду (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо). Перелік поважних причин, наведений у коментованій нормі статті, не є вичерпним, тож суд, діючи за своїм внутрішнім переконанням, може визнати поважною й іншу, не передбачену цією статтею, причину неявки до суду особи, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення.

Стаття 277/1. Втратила чинність
Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru