Трудове право - Жернаков В.В. - 3. Мінімальна заробітна плата та індексація заробітної плати

Відповідно до Конвенції МОП від 16 червня 1928 р. № 26 "Про створення процедури встановлення мінімальної зарплати" мінімальні ставки заробітної плати повинні забезпечити трудящим задовільний спосіб життя (розділ III)1.

Положення цієї Конвенції МОП відображено в трудовому законодавстві України. Так, у ст. 95 КЗпП України зазначено, що мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи).

Мінімальний розмір заробітної плати - це нижча межа оплати праці працівників, нижче якої не може здійснюватися виплата заробітної плати при виконанні умов, передбачених ст. 95 КЗпП, працівниками організацій усіх форм власності (включаючи фізичних осіб), в яку не включаються доплати за роботу в надзвичайний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:

- вартісної величини мінімального споживчого бюджету;

- загального рівня середньої заробітної плати;

- рівня продуктивності праці;

- рівня зайнятості населення.

Як правова категорія мінімальна заробітна плата має своє функціональне значення: з одного боку, вона є державною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ і організацій всіх форм власності і фізичних осіб (ст. 95 КЗпП), а з другого - базовою величиною для розрахунку розмірів допомоги, компенсаційних виплат, податків, зборів, штрафів та інших обов'язкових платежів, наприклад для розрахунку розміру компенсацій і допомоги громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, штрафу за порушення правил торгівлі та ін.

Згідно із ст. 21 Закону України "Про оплату праці" у разі невиконання норм виробітку, виготовлення бракованої продукції і з інших, передбачених трудовим законодавством причин, що мали місце з вини працівника, розмір його заробітної плати може бути і нижче мінімального рівня. Державна гарантія у вигляді обов'язкової виплати мінімальної заробітної плати не поширюється і на цивільно-правові договори, оскільки в цьому разі передбачена не виплата заробітної плати, а виплата винагороди, гонорару.

Якщо ж виплата заробітної плати працівнику в розмірі нижче встановленого мінімального рівня не є наслідком перелічених причин, то посадові особи можуть бути притягнуті в судовому порядку до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про працю у вигляді накладення штрафів у розмірі від п'ятнадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41 КУпАП). Якщо ж на підприємстві укладено колективний договір, положення якого гарантують виплату його працівникам заробітної плати не нижче встановленого законодавством мінімуму, то на власника або на осіб, що його представляють, за порушення чи невиконання зобов'язань за колективним договором може бути накладено штраф у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 412 КУпАП).

З метою підтримання певного рівня життя населення у зв'язку зі зростанням вартості життя чинне законодавство передбачає індексацію грошових доходів і заощаджень.

Індексація заробітної плати - це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг. Відповідно до ст. 33 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

На підставі ст. 5 Закону України від 3 липня 1991 р. "Про індексацію грошових доходів населення" постановою Кабінету Міністрів

України від 17 липня 2003 р. затверджено Порядок проведення індексації грошових доходів населення. Згідно з п. 1 цього Порядку підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Грошові доходи населення індексуються у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється у розмірі 101%. Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру. Зокрема, індексації підлягає оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

4. Тарифна система оплати праці
5. Нормування праці
6. Системи оплати праці
7. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці
8. Обчислення середньої заробітної плати
9. Порядок виплати заробітної плати
10. Гарантійні і компенсаційні виплати
11. Відповідальність за порушення у сфері оплати праці
Розділ 11. Дисципліна праці
1. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru