Трудове право - Жернаков В.В.


Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Викладено основні положення загальної та особливої частин трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 5 січня 2012 р.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів та юридичних факультетів.

Розділ 1. Предмет, метод, функції та система трудового права

1. Трудове право як самостійна галузь права

2. Предмет трудового права

3. Метод правового регулювання відносин у сфері праці

4. Функції трудового права

5. Система трудового права

Розділ 2. Принципи трудового права

Розділ 3. Джерела трудового права

Розділ 4. Суб'єкти трудового права

Розділ 5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

Розділ 6. Колективні договори і угоди

Розділ 7. Трудовий договір

Розділ 8. Робочий час

Розділ 9. Час відпочинку

Розділ 10. Оплата праці. Гарантійні і компенсаційні виплати

Розділ 11. Дисципліна праці

Розділ 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового правовідношення

Розділ 13. Особливості правового регулювання праці окремих категорій осіб

Розділ 14. Охорона праці

Розділ 15. Трудові спори

Розділ 16. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru