Вікова та педагогічна психологія - Кутішенко В.П. - 1.5. Психологічні особливості підліткового віку

План

1. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку.

2. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.

3. Перебудова учбової діяльності. Розвиток пізнавальних процесів.

4. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.

5. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці.

Основні поняття

Пубертатний вік, акселерація, статеве дозрівання, почуття дорослості, потреба в соціальному самовизначенні, товаришування, дружба, пізнавальна потреба, самовдосконалення й самоосвіта, інтимно-особистісне спілкування, неформальні групи, "Я-концепція", теоретичне мислення, інтелектуалізація психічних процесів, гіпоопіка, гіперопіка, захоплення, особистісна нестабільність, рефлексивне мислення.

Рекомендована література

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М., 1997. - Гл. 16.

2. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. - М., 1991. - С. 27-48.

3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.

- М., 1968. - С. 282-365.

4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1979. - С. 101-145.

5. Выготский Л.С. Педология подростка // Собр. соч. в 6 т. - М., 1984. - Т. 4. - С. 5-243.

6. Кле М. Психология подростка. - М., 1991. - С. 109-132.

7. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М., 1997. - Разд. II, гл. 6.

8. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков.

- Л., 1983. -С. 26-30.

9. Мир детства: подросток. - М, 1989. - С. 96-114.

10. Практикум по возрастной и педагогической психологи / Под ред. А.И.Щербакова. - Тема 6. - С. 121-139.

11. Психология современного подростка / Под ред. Д.И.Фельд-штейна. - С., 1987. - 240 с.

12. Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г.Г.Аракелова. - М., 1990. - 304 с.

1

Оцінка місця підліткового періоду в загальному процесі онтогенезу ніколи не була однозначною.

С.Холл вважав, що основним законом психічного розвитку є закон рекапітуляції. Період від 8 до 12 років відповідає закінченню періоду дикості та початку цивілізації, а юність (від 12-13 років) до періоду дорослості (22-25 років) - еквівалент епохи романтизму. Це період бурі та натиску, зовнішніх і внутрішніх конфліктів, в процесі яких у людини з'являється почуття індивідуальності.

К.Конрад називає передпідлітковий вік, який характеризується бурхливими емоційними проявами, циклоїдним періодом, а юність з нахилами до самоаналізу - шизоїдним.

А.Гезелл детально проаналізував кожен рік життя дитини:

10 років - золотий вік, дитина врівноважена, легко сприймає життя, довірлива, мало турбується про зовнішність.

11 років - починається перебудова організму, дитина стає імпульсивною, з'являється негативізм, бунт проти батьків.

12 років - ставлення до світу стає більш позитивним, зростає автономія підлітків від сім'ї, дітям притаманне розуміння, терпимість, почуття гумору.

13 років - підліток стає більш інтровертованим, самокритичним і чутливим до критики, зростає вибірковість у дружбі.

14 років - інтроверсія заміняється екстраверсією, зростає впевненість у собі, підліток експансивний, енергійний.

15 років - розвивається дух незалежності, початок свідомого самовиховання.

16 років - емоційна врівноваженість, комунікативність, спрямування на майбутнє.

К. Левін розглядає підлітковий період як соціально-психологічне явище, зв'язує психічний розвиток особистості підлітка зі зміною його соціальної позиції. Поведінка підлітка визначається маргінальністю його положення. На шляху переходу із дитячого світу в дорослий, підліток не належить повністю ні до того, ні до іншого.

М. Мід вказує на те, що тип переходу від дитинства до дорослості залежить від того, наскільки великий розрив існує у нормах і вимогах, які висуває певне суспільство до дитини і до дорослого. Існує залежність взаємин між поколіннями від темпів науково-технічного і суспільного розвитку.

З.Фрейд звертав увагу на біологічну детермінанту розвитку. Підлітковий вік характеризується обов'язковою віковою кризою. Це зумовлено статевим дозріванням. Підліткову кризу уникнути не можливо, оскільки спроби особистості інтегрувати нові сексуальні імпульси призводять до внутрішніх переворотів.

Л.Виготський вважає, що становлення людини передбачає діалектичну взаємодію двох видів розвитку - натурального і соціального. Головним новоутворенням перехідного віку є те, що в драму розвитку вступає новий, якісно своєрідний чинник - особистість самого підлітка. Соціальний розвиток, який призводить до утворення особистості, здобуває в самосвідомості опору для свого подальшого розвитку.

2

Особливості фізичного і фізіологічного розвитку
1.6. Психологічні особливості старшокласника
1.7. Психологія важкої дитини
Розділ 2. Педагогічна психологія
2.1. Психологія навчання
Формування умінь і навичок
2.2. Психологія виховання і самовиховання як цілеспрямованого процесу формування особистості
2.3. Психологія педагогічної діяльності і особистості вчителя
Список використаної літератури
Вступ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru