Основи аудиту - Ільіна С.Б. - 9.3. Класифікатори економічної інформації, їх види і призначення в аудиторській перевірці

На різних рівнях управління народним господарством системність економічної інформації забезпечується класифікаторами економічної інформації. За їх допомогою об'єкти систематизують за класифікаційними групами, їх ознаками і кодовими позначеннями. Структурна побудова класифікатора залежить від завдань, які вирішуються при застосуванні електронно-обчислювальних машин. При автоматизованій системі обробки інформації вони надають економічним номенклатурам однозначності за допомогою кодів і спрощують декодування для користувачів.

Додаткові ознаки, що маються у класифікаторах, виконують логічні і арифметичні процедури аудиторських даних.

У них за єдиною системою групуються об'єкти, які підлягають кодовому позначенню, що полегшує їх пошук при проведенні аудиторських перевірок.

На підприємствах різних форм власності, де функціонує автоматизована система обробки інформації, застосовується чотири категорії класифікаторів економічної інформації. їх види, зміст, призначення в аудиті наведені в табл. 9.3.

Таблиця 9.3. Класифікатори економічної інформації, їх види, зміст і призначення в аудиті

N/п

Класифікатори, їх види

Зміст

Призначення

1.

Загальнодержавні: „Український класифікатор типів підприємств", „Класифікатор галузей народного господарства України", „Класифікатор валют", „Класифікатор видів економічної діяльності", „Класифікатор доходів і видатків*', „Класифікатор нормативних документів", „Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку", „Класифікатор основних фондів України" тощо

Номенклатури об'єктів класифікації, які діють в Україні

Застосовуються при обміні інформації між автоматизованими системами управління різних рівнів. Призначені для взаємодії складових елементів економічної інформації загальнодержавного рівня

2.

Галузеві:

„Класифікатор товарів і тари", „Класифікатор сільськогосподарської продукції"", "Класифікатор будівельних матеріалів"

Галузева інформація і загальнодержавна інформація, яка мас специфічні ознаки для галузей народного господарства

Призначається з мстою розв'язання спеціальних задач управління в галузевих автоматизованих системах облікової інформації

3.

Регіональні: „Класифікатор об'єднань і підприємств України"

Використовується в межах регіону, а також в загальнодержавних і галузевих класифікаторах для конкретних регіоні

Вирішення конкретних специфічних функціональних задач регіону і взаємодії їх з державними і галузевими

4

Локальні: „Класифікатор бухгалтерських проводок", „План рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємств", Локальний класифікатор продукції

Інформація, що використовується для об'єднань, підприємств, а також загальнодержавних, регіональних об'єднаних класифікаторів

Вирішення задач управління і аудиту в автоматизованій системі обробки інформації. Забезпечення єдності із загальнодержавними, галузевими і регіональними класифікаторами та декодування даних облікової інформації в аудиторському процесі

В окремих розділах загальнодержавних і галузевих класифікаторів містяться інструкції до їх ведення, якими повинні керуватися аудитори при проведенні аудиту.

Зміст і структура локальних класифікаторів наводиться у складі проектної документації автоматизованої системи обробки інформації окремим документом "Інструкція про порядок внесення змін і доповнень у класифікатор".

Декодування об'єктів дослідження аудитор має відшукати за кодовим позначенням потрібного рядка класифікатора.

Система кодування економічної інформації на окремому підприємстві і методика декодування об'єктів класифікації надається в документі "Система класифікації і кодування" проекту автоматизованої системи облікової інформації.

Розділ "Описування структури кодових позначень" даного проекту містить номенклатуру об'єктів кодування, структуру і розрядність кодових позначень і їх опис.

Характеристика об'єктів класифікації визначається класифікаційними таблицями. В них передбачено: найменування класифікаційних групувань кожної групи розрядів кодового позначення відповідно до системи кодування.

Отже, використання класифікаторів економічної і нормативної інформації в аудиті дає змогу автоматизувати пошук в умовах автоматизованої системи обробки даних і декодувати об'єкти дослідження, що скорочує терміни аудиторської перевірки і підвищує вплив на результати діяльності підприємства.

9.4. Процес аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи
9.5. Питання для обговорення та самоперевірки
ВСТУП
ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
1.1. Виникнення внутрішнього аудиту та його необхідність
1.2. Сутність внутрішнього аудиту
1.3. Внутрішній аудит у корпоративному керуванні
1.4. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю
Запитання для самоконтролю
ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru