Управлінський облік - Карпенко О.В. - 10.4. Поняття про систему бюджетного контролю

Вважається, що справжніми фінансовими контролерами є ті, хто готує бюджети. З цією метою головний фінансовий керівник повинен встановити необхідні системи і розробити макети звітності. Фінансисту необхідно одержати відповідну інформацію від бухгалтера-аналітика, щоб постійно порівнювати фактичні показники із запланованими. Коли вони одержують таку інформацію, то починається фінансовий (бюджетний) контроль. "Прочитавши" управлінську звітність, розробники бюджетів повинні дати відповіді на три питання:

"Чим зумовлені розбіжності (відхилення)?", "Які заходи необхідно прийняти, щоб усунути несприятливі відхилення ?"

"Як вплинуть ці відхилення на результати діяльності у майбутньому?"

Саме це є основою ефективного контролю!

Чому можуть виникати відхилення? Можливі наступні відповіді та це питання:

- план нереальний (відсутній);

- інформація про фактичні величини надходить пізно або з викривленням;

- не приймаються ніякі дії, якщо є відхилення.

Контроль виконання бюджетів здійснюється за допомогою Звітів про виконання, тобто звітів, що містять заплановані та фактичні показники, розрахунок відхилень із зазначенням їх причин. Вони забезпечують зворотний зв'язок в системі управління підприємством. Відображені у звіті відхилення можуть бути сприятливими (позитивними) або несприятливими (негативними). Сприятливими відхилення є ті, при яких фактичний дохід перевищує запланований, а фактичні витрати менші, ніж заплановані.

Реакція менеджера на відхилення залежить від їх розміру. В залежності від причини розрізняють: відхилення внаслідок планування;відхилення внаслідок діяльності.

Ви вже знаєте, що розрізняють 4 групи відхилень: відхилення в ефективності, цінах, обсягах та політиці. Відхилення кожного виду може бути:

- разовим (впливає на результат в останньому періоді);

- постійним (впливає на результат в останньому та майбутньому періодах);

- протилежним [(відхилення, що змінюється на протилежне. Воно впливає на результати попереднього і майбутнього періодів). Наприклад: ми за попередній період замовнику не виконали роботу, отже обсяг реалізації дорівнює нулю. У наступному місяці роботу виконано за обидва звітні періоди. Очікування того, що негативне відхилення перетвориться на позитивне не може порадувати розробників бюджету чи всю фірму].

Відхилення по ефективності відносяться тільки до витрат підприємства.

Відхилення по ціні відносяться і до витрат, і до доходів підприємства.

Відхилення за обсягом - пов'язані з обсягом реалізації, при цьому незаплановане зростання собівартості може бути позитивним (перевищення в обсягах продажу).

Відхилення у політиці, або в діяльності.

Взаємозв'язок видів відхилень та характеру їх поточних наслідків показано в моделі діагностики наслідків:

Модель діагностичних наслідків впливу відхилень

Рис. 10.5. Модель діагностичних наслідків впливу відхилень

Контролем повинно займатися все керівництво підприємства і якщо це так, то всі зацікавлені особи можуть очікувати, що правильно підготовлені бюджети будуть виконані.

Процес бюджетного контролю

Рис. 10.6. Процес бюджетного контролю

Зіставляти фактичні і бюджетні витрати необхідно коректно. Згадаємо поняття статичного бюджету: статичний бюджет відображає доходи і витрати, виходячи з очікуваного обсягу діяльності. Оскільки дохід і частина витрат залежать від зміни обсягу діяльності, то коли фактичний обсяг відрізняється від стадії контролю запланованого, відхилення від статичного бюджету втрачають контрольне значення. Тому зіставлення проводять зі скоригованим, динамічним (гнучким) бюджетом, який може складатися на стадії планування чи на стадії контролю.

10.5. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету
10.6. Управління за відхиленнями
Термінологічний словник
Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності
11.1. Концепція центрів та обліку відповідальності
11.2. Оцінка діяльності центрів відповідальності
11.3. Поняття про трансфертне ціноутворення
Термінологічний словник


© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru