Регіональна економіка - Зінь Е.А. - Повноваження щодо управління комунальною власністю

До власних повноважень належать:

· управління майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;

· здійснення контролю за використанням прибутків підприємств комунальної власності відповідних територіальних громад; заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;

· внесення на затвердження радою пропозицій щодо умов відчуження комунального майна, місцевих програм приватизації, перелік об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації; організація виконання програм; подання раді звітів про результати відчуження комунального майна; Делеговане повноваження:

· погодження у встановленому порядку кандидатур для визначення на посаду керівників державних підприємств, розташованих на відповідній території.

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

До власних повноважень належать:

• управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідної якості послуг населенню;

• облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання їм житла, що належить до комунальної власності; забезпечення використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

• сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів та субсидій для будівництва чи придбання житла; надання допомоги. власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;

• реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; створення умов для стоянок автомобільного транспорту;

• забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності, а також населення паливом, електроенергією, газом; вирішення питань щодо водопостачання, відведення та очищення стічних вод;

• організація благоустрою населених пунктів, залучення для цього коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств незалежно від форм власності, а також населення;

• організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

• залучення на договірних засадах підприємств, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні, населення засобами транспорту і зв'язку.

До делегованих повноважень належать:

• здійснення заходів щодо розширення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв'язку;

• здійснення контролю за експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку усіх форм власності;

• здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на всіх підприємствах незалежно від форм власності.

Повноваження у галузі будівництва

До власних повноважень належать:

• організація будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів сполучення місцевого значення;

• залучення на договірних засадах підприємств, незалежно від форм власності, до участі в розвитку потужностей підприємств будівельної індустрії;

• подання на затвердження ради місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів;

• встановлення на відповідній території правил використання та забудови земель;

• надання дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності.

До делегованих повноважень належать:

• прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

• створення і ведення містобудівного кадастру населеного пункту;

• здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідної території;

• організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових комплексів, природних заповідників.

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку
Повноваження у галузі будівництва
Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту
Повноваження місцевих державних адміністрацій
8.5. Підготовка кадрів для органів регіонального управління
Функція планування
Функція організаційна
Функція мотиваційна
Функція координаційна
Функція контрольна
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru