Регіональна економіка - Качан Є.П. - Природні умови і ресурси

Район займає крайній схід України, межує з Російською Федерацією, Придніпровським та Північно-Східним економічними районами України. З півдня омивається Азовським морем. Особливу роль у розвитку регіону відіграє розташування на його території Донецького вугільного басейну. Вугілля Донбасу стало основою формування тут Донецького територіально-виробничого комплексу з переважаючою спеціалізацією у розвитку добувних і пов'язаних з ними переробних галузей (рис. 13.2).

Регіон виділяється найвищою в країні концентрацією населення, виробництва, особливо важкої промисловості — "Український Рур". Займаючи порівняно незначну територію, район посідає перше місце за обсягами промислового виробництва та скупченням підприємств в Україні. На нього припадає біля 17 % ВВП України (див. табл. 13.1).

Донецький економічний район

Рис. 13.2. Донецький економічний район

Природні умови і ресурси

Територія району — рівнинна, місцями піднята, слабохвиляста, розчленована глибокими балками і ярами. На значній її частині чітко виражені антропогенні форми рельєфу (кар'єри, терикони, кургани і т. ін.).

Клімат району помірно континентальний, з недостатнім зволоженням. Часто бувають засухи, суховії. Амплітуда зимових і літніх температур значно більша порівняно з іншими регіонами країни.

Район найменше водозабезпечений в Україні. Місцеві річки (Сіверський Донець з притоками, Кальміус та ін.) задовольняють потреби регіону не більше, ніж на 40 %. З метою поліпшення водопостачання побудовано канали Дніпро — Донбас та Сіверський Донець — Донбас.

Ускладнює використання місцевих поверхневих і підземних вод їх значна забрудненість.

Район знаходиться у степовій зоні. Ліси займають незначні території, здебільшого у вигляді полезахисних лісосмуг.

Ґрунти родючі, переважно чорноземні, і при зрошенні та правильному обробітку дають змогу вирощувати різні сільськогосподарські культури. Для району характерна висока частка земель, зайнятих промисловими об'єктами, населеними пунктами, шляхами сполучення.

Серед корисних копалин найважливіші — кам'яне вугілля Донбасу (коксівне, енергетичне, антрацит), кіновар (ртутна руда) Микитівського родовища, кам'яна сіль, яка залягає в Артемівському, Слов'янському, Новокарфагенському родовищах, різноманітні природні будівельні матеріали. Серед них — цементний мергель (родовище біля Амвросіївки — одне з найбільших у світі), вогнетривкі глини (Часів Яр, Красногорівка, Красноармійськ, Микитівна), крейда (район Слов'янська, Артемівська, Краматорська), гіпси, будівельні піски, пісковики. Слід зауважити, що геологічне вивчення регіону триває. Є ознаки великих покладів цирконію, ніобію, танталу, літію, кімберлітових трубок у Приазов'ї, свинцево-цинкових руд — на північному сході району.

Населення

У Донецькому економічному районі проживає 14,8 % населення України (табл. 13.1). Це — найбільш заселений регіон країни, щільність населення становить 128 осіб/км2. Заселений район нерівномірно: найбільша концентрація населення у середній частині Донецької області та на півдні Луганської. Щільність сільського населення в районі — одна з найнижчих у країні і ніде не перевищує 20 осіб/км2. Переважна більшість людей проживає в містах. Рівень урбанізації - - найвищий в Україні

(біля 90 %). У регіоні густа мережа міських поселень. Тут знаходиться найбільша в Україні міська агломерація — Донецько-Макіївська, а також Горлівсько-Єнакіївська, Торезо-Сніжнянська, Стаханово-Комунарська агломерації.

Негативні демографічні процеси в районі посилюються інтенсивними міграціями населення в інші регіони. Темпи скорочення його чисельності — тут одні з найвищих у країні.

Економічно активне населення становило станом на 1 січня 2009 р. 3,2 млн осіб. У регіоні значний рівень безробіття, але рівень зайнятості населення вищий за середній в Україні. Більшість працюючих зайнято у виробничій сфері, на відміну від інших регіонів України.

Визначальною особливістю демографічного розвитку регіону є те, що ця територія належить до пізньоосвоєних. її колонізація та активне заселення почались лише у XVIII ст. і були пов'язані з освоєнням багатих корисних копалин. Відбувалось це за специфічних історичних обставин, призвівши до формування тут полі-етнічного і полікультурного суспільства. Українців у регіоні проживає 51 %, росіян — 44 %, проте українською мовою послуговується не більше 10 % населення.

За рівнем доходів населення поступається тільки Києву. Проте, негативні демографічні та економічні процеси переросли в гостру соціальну кризу, яка проявляється у формі найвищого рівня злочинності, поширенні соціальних хвороб.

Населення
Господарство району
13.3. Придніпровський економічний район
Природні умови і ресурси
Населення
Господарство
13.4. Північно-Східний економічний район
Природні умови і ресурси
Населення
Господарство
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru