Регіональна економіка - Качан Є.П. - Населення

Район розташований на північному сході України, охоплює землі Слобожанщини і межує на півночі та північному сході з Російською Федерацією, на заході — зі Столичним економічним районом, на сході — з Донецьким, на півдні — з Придніпровським. Він є одним з найбільших за площею в Україні (табл. 13.1).

Виділяється рівнем економічного розвитку, обсягами виробництва промислової продукції та продовольства. Цьому сприяли особливості історичного розвитку, зручне економіко-географічне положення, економічні та природні умови. Район має великий економічний потенціал, тут знаходиться 14 % основних виробничих засобів країни.

Природні умови і ресурси

Район знаходиться в межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини і має рівнинний рельєф.

Помірно теплий клімат з достатньою кількістю опадів дає змогу вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури лісостепової і степової зон.

Район відносно добре забезпечений водними ресурсами. Лише у південно-східній частині Харківської області відчувається їх дефіцит. Найважливішу роль у водозабезпеченні регіону відіграють Дніпро, Ворскла, Сіверський Донець, Сейм, Псел, Десна, Хорол. Відомі також джерела мінеральних вод (Миргородське, Гоголівське, Березівське).

Лісовими ресурсами район забезпечений недостатньо, лісистість території становить близько 12 %. Більшість лісів листяні, молоді, мають, в основному, охоронне значення.

Найвагомішу частку у природно-ресурсному потенціалі району мають земельні ресурси. Поєднання рівнинного рельєфу з родючими ґрунтами (чорноземи, сірі лісові ґрунти) дає змогу широко використовувати земельні угіддя в сільському господарстві.

Серед корисних копалин району найважливіше значення мають паливні ресурси. За запасами та обсягами видобутку природного газу й нафти район займає перше місце в країні. Найбільші поклади газу в Полтавській (Глинсько-Розбишівське, Радченківське, Зачепилівське та інші родовища) і Харківській (Шебелинське, Хрестищенське, Єфремівське, Муратівське тощо) областях. Нові розвідані родовища дають змогу значно збільшити його видобуток. Поклади нафти не такі великі і зосереджені переважно на півдні Сумської та на півночі Полтавської областей. Поблизу міста Охтирки видобувається майже половина української нафти. А всього в регіоні видобувається біля 2,7 млн т нафти, що становить 81 % видобутку в Україні.

У майбутньому можливе видобування кам'яного вугілля на півдні Харківської області.

З рудних ресурсів виділяються поклади залізної руди у Кременчуцькому басейні, який є, по суті, продовженням Криворізького залізорудного басейну на лівому березі Дніпра.

У надрах району містяться різноманітні будівельні матеріали (каоліни, кварцові піски, гіпс, крейда, вапняки, мергель).

У Сумській області є поклади кам'яної солі та фосфоритів.

Населення

Розміщене на території досить рівномірно. Середня щільність його становить 65 осіб/км2. Значна частина населення (66 %) проживає в містах. Особливо високий рівень урбанізації в Харківській області, де формується Харківська міська агломерація — одна з найбільших в Україні.

Через від'ємний приріст населення спостерігається загальне скорочення його чисельності. Надзвичайно загрозливою є ситуація у сільській місцевості. У 20 % сільських населених пунктів упродовж тривалого часу не народилось жодної дитини. Такі негативні демографічні процеси призведуть у майбутньому до недостатнього забезпечення господарського комплексу району трудовими ресурсами. Зараз рівень зайнятості населення в регіоні — один із найвищих в Україні. Економічна активність населення віком 15—75 років дещо вища середньоукраїнської і становить 62,7%.

Значна частка працюючих зайнята в матеріальному виробництві, зокрема 1/3 — у промисловості. Проте, структурні зміни в економіці зумовили зростання зайнятості в торгівлі, фінансовій діяльності, в ринковій інфраструктурі.

В етнічному складі населення регіону переважають українці (79 %). Значна частка росіян, особливо в північно-східній частині району.

Господарство
Пріоритети розвитку
13.5. Причорноморський економічний район
Природні умови і ресурси
Населення
Господарство
13.6. Карпатський економічний район
Природні умови і ресурси
Населення
Господарство
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru