Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Діяльність АГУ

Основною метою діяльності АГУ є сприяння розвитку та формуванню соціально зрілої жіночої особистості в її власних інтересах та в інтересах держави, захист законних соціальних, вікових, економічних та інших інтересів і прав своїх членів. Для досягнення цієї мети АГУ ставить перед собою такі завдання:

- залучати дівчат та молодих жінок до гуманітарної системи загальнолюдських цінностей;

- всебічно розвивати особистість шляхом активної участі в різних програмах;

- підвищувати культурний і освітній рівень членів організації;

- розвивати почуття відповідальності за себе та інших;

- сприяти прагненню до самовиховання і саморозвитку;

- створювати умови для внутрішнього та міжнародного спілкування і дружби між скаутськими та гайдівськими організаціями;

- виховувати відповідальне ставлення та почуття поваги до України, її духовної та матеріальної спадщини;

- вивчати навколишній світ та допомагати у здійсненні природоохоронних проектів;

- оволодівати навичками життя в природі;

- втілювати у життя Обіцянку та Закон гайдів. Робота АГУ ведеться у різних напрямах. Зокрема,

вона передбачає: щотижневі зустрічі з дівчатами-гайда-ми за спеціально розробленими програмами; проведення тренінгів і семінарів для лідерів організації; організування гайдівських таборів, подорожей, походів; участь у міжнародних гайдівських заходах, молодіжних семінарах, форумах, фестивалях, що впливають на формування міжнародної та національної молодіжної політики; реалізацію програм та проектів, спрямованих на поліпшення становища жінок в Україні.

Асоціація гайдів України визначила глобальні цілі на 2009-2020 рр.:

1) гайдинг - світ для дівчат (АГУ.- відкритий простір для особистого зростання дівчат різного віку);

2) гайдинг - волонтерський ресурс для суспільства (АГУ - об'єднання волонтерів, які беруть активну участь у розв'язанні актуальних проблем українських громад);

3) гайдинг - джерело жіночого лідерства (АГУ - широкий вибір можливостей для розвитку лідерського потенціалу жінки);

4) гайдинг - простір для міжнародного спілкування та міжкультурної взаємодії (АГУ - активний учасник всесвітнього руху дівчат-гайдів та дівчат-скаутів);

5) гайдинг - організований рух для своїх членів (АГУ - потужна організація з налагодженою ефективною системою забезпечення власної життєдіяльності).

АГУ розробляє і реалізує програми, які сприяють особистісному розвитку дівчат, навчають їх співпрацювати з іншими людьми та виховують у них громадянські якості. Протягом 1995-2004 рр. АГУ виконала такі програми: "Українознавство", "У світі гайдингу", "Школа медицини", "Вічні істини", "Світова культура", "Господарочка", "Життя на природі", "Планета - наш дім". З 2005 р. триває реалізація АГУ освітніх програм для кожної вікової групи в структурі організації. "Освітня програма АГУ для дівчат-ластівок" здійснюється у таких напрямах:

- виховання у дівчат дбайливого ставлення до власного здоров'я, профілактика деяких захворювань, надання базових знань з медицини ("Поради Айболита");

- встановлення дружніх стосунків між дівчатами та в суспільстві ("Уроки Кота Леопольда");

- дотримання обіцянки, законів, волонтерська діяльність ("По слідах Робіна Гуда");

- формування бережливого ставлення до природи і себе як її частини, фізичний розвиток дівчат ("Зустрічі з Мауглі");

- виховання національної самосвідомості, любові до рідного краю ("Мандри Трилисника Україною");

- формування у дівчат відчуття належності до організації гайдів ("У світі гайдингу");

- розвиток творчих здібностей у гайдів-ластівок, формування у них охайності, навичок самообслуговування ("Секрети Попелюшки").

Напрямами "Освітньої програми АГУ для дівчат-гайдів" є:

- особиста гігієна, репродуктивне здоров'я, профілактика захворювань та шкідливих звичок, здорове харчування, надання першої долікарської допомоги, фізична активність, спорт ("Живи здорово!");

- коло спілкування, родинні стосунки, вирішення складних ситуацій у спілкуванні, етикет і культура поведінки, розмаїття національностей, історія та особливості різних релігій ("Спілкуйся вільно!");

- планування активного дозвілля, мистецтво, література, історія мистецтв, заняття за інтересами, заохочення індивідуальних досягнень у "додаткових" видах діяльності ("Відпочивай цікаво!");

- приготування їжі, створення затишку в оселі, догляд за одягом, вміння розпоряджатися грошима, організація та проведення свят, підготовка до міжнародної поїздки, виживання на природі, безпека в різних ситуаціях ("Навчись і зроби!");

- народні, національні, державні свята і традиції, знання історії, географії, сучасного життя України ("Пишайся своєю країною!");

- гайдинг у різних країнах, історія гайдівського руху, ВАДГДС, її структура, історія АГУ, місцевої організації, індивідуальне листування з гайдами інших країн, міжнародне партнерство, патрульні обміни, соціальні проекти, допомога місцевій громаді, дитяча і молодіжна благодійність ("Пізнай гайдинг!");

- одяг, макіяж, стиль, імідж ("Створюй свій стиль!"). Реалізація "Освітньої програми АГУ для дівчат- рейнджерів" передбачає такі програмні напрями:

- проведення акцій соціальної допомоги різним цільовим групам; співпрацю з іншими громадськими організаціями, гайдівськими та скаутськими організаціями інших країн; проведення екологічних акцій; написання та реалізацію проектів на гранти; обговорення глобальних проблем; ознайомлення з волонтерським рухом в інших організаціях та країнах ("Вдосконалений світ, соціальний напрям");

- участь у творчих майстернях, інтелектуальних іграх, диспутах, семінарах і тренінгах з особистісного розвитку; ознайомлення з культурою націй і народностей, які мешкають у місті, країні; участь у таборах, у т. ч. джемборі ("Відкрий себе: розвиток і саморозвиток");

- проведення семінарів і тренінгів з лідерства, роботи в команді, менеджменту організації; вивчення структури і механізму взаємодії у місцевій організації, АГУ, ВАДГДС; роботу в оргкомітетах таборів; організацію та проведення тематичних вечірок, свят; участь у радах правління локальних осередків АГУ (місцевих організаціях), комітетах АГУ тощо ("Стань лідеркою: лідерство в гайдингу").

Протягом свого існування АГУ реалізувала такі проекти:

- видання книги для лідерів організації та створення двох регіональних центрів "Жінка для жінки" (Чернівці, Херсон), за підтримки американського фонду Winrock International;

- створення центрів для неповнолітніх матерів (1997-1999), за підтримки Християнського дитячого фонду;

- "Здоров'я дівчинки сьогодні - здоров'я нації завтра" (2001-2002), за підтримки Програми партнерства альянсу Counterpart;

- навчання дівчат та молодих жінок (1995-2004), за підтримки Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів та дів-чат-скаутів;

- "Я маю право на здоров'я", під час якого було розроблено та впроваджено в практику Всеукраїнську освітню інформаційно-профілактичну програму з репродуктивного здоров'я та запобігання ранній вагітності для дівчат-підлітків та молодих жінок України (2003);

- "Молодіжне жіноче лідерство у дзеркалі сьогодення", у т. ч. проведення всеукраїнської конференції "Жіноче лідерство у дзеркалі сьогодення", публікація методичного посібника для молодих жінок-лідерів (2004);

- "Дівоче лідерство по-українськи", організування всеукраїнського гайдівського табору в Чернівецькій області (2005);

- "Міжнародний табір "Посмішка"", організація гайдівського табору в Чернівецькій області (2007), за підтримки Асоціації гайдів Великої Британії;

- міжнародний проект "Розвиток молодіжного лідерства у країнах Центральної та Східної Європи", проведення серії тренінгів (2007), за підтримки Данського об'єднаного комітету скаутських організацій;

- "Країна замків та фортець", за підтримки Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту (2008).

Гайдівський рух, як і загалом скаутський, з кожним роком набуває все більшого поширення та популярності в нашій країні. Окрім всеукраїнських організацій, нині діє низка регіональних та місцевих організацій скаутського типу. Поступово здійснюється й інтеграція українських скаутів у світову скаутську спільноту.

4.4. Дитячий козацький рух в Україні
Українське дитячо-юнацьке товариство (УДЮТ) "Січ"
Всеукраїнська дитяча громадська організація "Козаченьки"
Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація "Дніпровська Січ"
4.5. Дитячі організації за інтересами
Екологічні дитячі організації
Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта"
Дитячі організації туристичного спрямування
ВДГО "Дитячий альпійський рух України"
Дитяча громадська організація "Туристичний клуб "Мангуп" (м. Київ)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru