Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Українське дитячо-юнацьке товариство (УДЮТ) "Січ"

Важливу роль у становленні дитячого та молодіжного руху в Україні відіграла козацька педагогіка, козацькі виховні традиції. На їх основі в XIX - на початку XX ст. діяли дитячо-юнацькі організації "Січ", "Сокіл", "Луг".

У сучасній Україні козацький рух швидко відродився, і нині офіційно зареєстровано 12 всеукраїнських громадських організацій козацтва, найважливішими з яких є Міжнародна громадська організація "Козацтво Запорозьке" (МГО КЗ) і "Українське реєстрове козацтво" (УРК).

Зі здобуттям незалежності в Україні сформувалися сприятливі умови для творчого відродження дитячих і молодіжних козацьких організацій, упровадження традицій, ідей, засобів козацької педагогіки в родинне, шкільне та позашкільне виховання дітей і юнацтва. Протягом 90-х років XX ст. виникло кілька дитячих і юнацьких організацій, які в основу своєї діяльності поклали козацькі традиції, мораль, історію. Практика роботи козацьких громадських організацій переконує, що поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій у сучасних умовах сприяє піднесенню духовності як кожної особистості зокрема, так і всієї громади, суспільства загалом.

Козацький громадський рух - система громадського навчально-виховного впливу, покликана забезпечити козацько-лицарську освіту молоді, и духовний зв'язок з предками, розвинути відносини із сучасниками і зорієнтувати на інтереси нащадків.

Відродження козацької педагогіки сприяє вихованню фізично здорових, морально чистих, мужніх і сильних духом громадян.

У багатьох сучасних школах поширене створення самодіяльних добровільних об'єднань учнів, які діють на основі конституції "Козацької республіки" (своєрідного статуту організації). Основною структурною одиницею шкільної козацької організації є шкільний курінь, який складається із класних загонів, загони - з роїв (по б-8 осіб). Вищий орган куреня, козацьке коло, вирішує і організовує найважливіші справи, відкритим голосуванням обирає колективний орган козацького самоврядування - курінну козацьку раду кількістю не менше трьох осіб на чолі з отаманом. До ради куреню можуть бути обрані дійсні козаки (члени організації). Для організування роботи з козачатами, джурами та молодими козаками курінь створює різноманітні козацькі об'єднання: клуби, козацькі штаби, пости, команди, застави, стани, дозори, гурти тощо.

Основні завдання "Козацької республіки" - виховання козака-лицаря, палкого патріота, мужнього громадянина, захисника рідної землі з яскраво вираженими українською національною свідомістю і самосвідомістю, світоглядом і характером, високою мораллю і духовністю.

Серед форм роботи переважають ігри, конкурси, свята, змагання, походи.

На всеукраїнському рівні дитячий козацький рух представлений такими організаціями: "Січ" (1995); "Козаченьки" (2005); "Дніпровська Січ" (2006).

Українське дитячо-юнацьке товариство (УДЮТ) "Січ"

Створення організації розпочалося у 1990 р. шляхом об'єднання численних дитячих козацьких організацій, яке тривало до 9 січня 1993 року і закінчилося Установчою радою. Цю дату вважають днем заснування УДЮТ "Січ" (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.04.1995), яке належить до складу Національної ради молодіжних організацій України. За статутом це добровільна, незалежна, позапартійна всеукраїнська громадська організація, яка функціонує як національна форма міжнародного скаутського руху.

Мета діяльності "Січі" - сприяти вихованню національно свідомих" духовно та фізично розвинених

громадян України на традиціях українського козацтва та за принципами християнської моралі, захист законних інтересів своїх членів. Завданнями "Січі" є:

- виховання у дітей та юнацтва національної, історичної свідомості, громадянської позиції, патріотизму, готовності захищати Батьківщину, любові до рідного краю шляхом опанування козацької духовної та культурної спадщини;

- формування у дітей та юнацтва християнської моралі;

- залучення молодого покоління до краєзнавчої діяльності, поширення та пропаганда козацьких звичаїв і традицій;

- вивчення, охорона, відновлення пам'яток української історії та культури;

- стимулювання дітей та юнацтва до самовдосконалення, занять прикладним туризмом, фізкультурою;

- організація спілкування представників молодого покоління різних країн.

До організації можуть вступати діти та юнаки віком 6-18 років. Основу організаційної структури становить курінь - первинний козацький осередок за місцем проживання, навчання та інтересами його членів. Курінь поділяється на чети. Курені об'єднуються в паланки - осередки районного рівня, паланки - в коші - осередки обласного рівня. Вищим керівним органом є Велика Рада.

Щорічно "Січ" організовує походи, табори, ігри, змагання. Зокрема, традиційно проводять Всеукраїнську дитячу козацьку гру в Трахтемирові (козацькій столиці), реалізовують дитячу козацьку програму "Лицарське виховання", походи в Карпати тощо.

Всеукраїнська дитяча громадська організація "Козаченьки"
Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація "Дніпровська Січ"
4.5. Дитячі організації за інтересами
Екологічні дитячі організації
Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта"
Дитячі організації туристичного спрямування
ВДГО "Дитячий альпійський рух України"
Дитяча громадська організація "Туристичний клуб "Мангуп" (м. Київ)
Дитячі організації спортивного спрямування
Дитячі організації військово-патріотичного спрямування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru