Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Всеукраїнська дитяча громадська організація "Козаченьки"

Організація створена в 2005 р. і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.07.2005. Має осередки у всіх областях України та АР Крим, містах Києві та Севастополі. Налічує до 40 000 членів.

Діяльність "Козаченьків" спрямована на патріотичне виховання дітей в дусі загальнодержавних цінностей, козацьких традицій. Для досягнення цієї мети організація виконує такі завдання: збереження в Україні суспільної злагоди та виховання молоді на основі загальнодержавних цінностей; формування у дітей і

юнацтва моральних якостей, патріотизму, ініціативності, наполегливості; розвиток особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей дитини; виховання поваги до національних цінностей, мови, культури та традицій; сприяння і всебічна підтримка здорового способу життя; зміцнення дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів України; акумуляція та цільове спрямування інтелектуальних, інформаційних, організаційних, фінансових та матеріальних ресурсів на здійснення програм організації.

Організація здійснює освітянську та патріотично-виховну роботу з дітьми та молоддю, яка охоплює різноманітні заходи та акції: організування творчих вечорів, концертів, козацьких спортивних змагань, конкурсів малюнків, дитячих літніх таборів, конференцій. Важливою складовою діяльності організації є виконання програми "Лицарські звитяги", в межах якої проводять всеукраїнські оздоровчо-навчальні табори ("Школа лицарства", "Турнір - Лицарські звитяги").

Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація "Дніпровська Січ"

Об'єднання виникло у 2606 р, як правонаступник громадської козацької дитячої організації "Троєщинська Січ". Основною метою діяльності організації є сприяння відродженню й розвитку козацьких цінностей, традицій, звичаїв тощо. Своїми завданнями члени "Дніпровської Січі" обрали:

- виховання в учнів глибоких і стійких національно-патріотичних переконань, підготовку молоді до творчої праці, військової служби та захисту Батьківщини;

- формування моральних якостей: мужності, сміливості, чесності, справедливості, рішучості, ініціативності, наполегливості, витривалості, фізичне загартування;

- опанування козацької культурної спадщини, козацьких звичаїв, традицій, ритуалів;

- зміцнення і розвиток дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів України та інших держав.

Члени організації поділяються на козачат (учні молодших класів віком 6-10 років), молодих козаків

(учні середніх класів 10-14 років), козацьких джур (учні старших класів 14-18 років) та козаків старшого віку, які отримують право на носіння погонів та присвоєння козацьких звань відповідно до положення організації "Про козацькі звання".

Структура організації охоплює: первинні осередки; районні осередки; районні осередки в містах, міські осередки; регіональні осередки. Центральні керівні органи - в'їзд організації, Рада (виборна козацька старшина) організації, голова Ради (головний отаман); контрольно-ревізійні органи (кантаржиї).

Діяльність організаційних структур ґрунтується на таких основних принципах:

- неухильне дотримання встановлених статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання керівних органів та їхніх керівників;

- обов'язкове виконання всіма осередками організації рішень керівних органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до статуту;

- скасування вищими керівними органами рішень керівних органів нижчого рівня, прийнятих з порушенням статуту або тих, які не належать до компетенції зазначених органів нижчого рівня.

Козацький рух в сучасній Україні з кожним роком стає більш організованим, козацька ідея знаходить численних прихильників в усіх регіонах держави. Спільною метою дитячих козацьких організацій є формування в родині, школі і громадському житті творчої особистості козака-лицаря, захисника рідної землі з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю, світоглядом і характером, високою мораллю і духовністю. Реалізація потенціалу козацької ідеї сприятиме консолідації українського суспільства.

Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація "Дніпровська Січ"
4.5. Дитячі організації за інтересами
Екологічні дитячі організації
Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта"
Дитячі організації туристичного спрямування
ВДГО "Дитячий альпійський рух України"
Дитяча громадська організація "Туристичний клуб "Мангуп" (м. Київ)
Дитячі організації спортивного спрямування
Дитячі організації військово-патріотичного спрямування
4.6. Учнівські (шкільні) організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru