Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Екологічні дитячі організації

До дитячих громадських організацій за інтересами належать ті, в яких чітко простежується домінантний напрям діяльності, - екологічні, туристичні, спортивні, військово-патріотичні та ін.

Екологічні дитячі організації

З кожним роком екологічна ситуація у світі, і зокрема в Україні, стає дедалі складнішою і загрозливішою. Розв'язання екологічних проблем можливе лише за умов об'єднання зусиль державних органів влади, громадських організацій та окремих громадян. Актуальною є допомога дітей та підлітків, які в складі дитячих організацій приєднуються до екологічного руху.

Екологічна дитяча організація - об'єднання, діяльність якого спрямована на формування у дітей та підлітків екологічної свідомості, відчуття відповідальності за стан довкілля, навичок етичної поведінки в природі.

Екологічне виховання у громадській організації передбачає надання можливості кожній дитині брати участь у природоохоронних заходах, що сприяє не лише підвищенню рівня обізнаності у сфері екології, формуванню екологічного світогляду, а й завоюванню лідерських позицій у колективі. При цьому використовують системний підхід, що поєднує екологічне виховання із науково-практичною роботою дітей, освітніми заходами, впровадженням системи самоврядування та розвитку лідерських якостей.

Серед основних заходів, спрямованих на захист довкілля, - рейди з охорони хвойних дерев, озеленення, закладання парків, садів, дослідження та очищення водойм тощо.

Екологічні дитячі організації функціонують в усіх регіонах України. Це і осередки Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", і самобутні обласні та міські об'єднання, наприклад Вознесенська міська дитяча громадська екологічна організація "Зелений промінь" (2001), Дніпропетровська обласна дитяча громадська екологічна організація "Боривітер" (2003), Київська громадська дитяча екологічна організація "Ініціатива матерів Києва на захист дітей "Мама-86"" (1996), Луганська обласна дитяча громадська екологічна організація "Світанок України" (2001), Львівська обласна асоціація "Дитяча екологічна організація "Легіони землі"" (1996), Херсонська міська дитяча громадська екологічна організація "Ластівка" (2002) та ін.

Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта"

Вона об'єднує громадян України, дитячі та юнацькі організації природоохоронного спрямування. Спілку засновано 22.04.1999 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.04.2000) за сприяння Всеукраїнської екологічної ліги для виконання спільних завдань у сфері радикального поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового природоохоронного світогляду громадян України. Спілка є членом Національної ради молодіжних організацій України і нараховує 32 тис. членів віком від 6 до 18 років.

Осередок "Екологічної варти" формують об'єднання шкільних варт - це 6-8 учнів, які займаються спільною природоохоронною роботою, вивченням навколишнього середовища. Варти мають різні назви і напрями роботи. Кожний член варти має свої обов'язки-доручення.

ВДС "Екологічна варта" функціонує за принципом самоврядування, у ній дорослі координують роботу дітей, допомагають їм. Збори варти, заняття, ігри проводить вартовий лідер, який разом з лідерами інших шкільних варт, інструкторами належить до керівного органу - ради шкільного осередку "Екологічної варти". Рада складає план діяльності, приймає в члени організації.

У своїй діяльності Спілка керується принципами гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи та активності. Мета організації - виховання екологічно свідомої особистості шляхом проведення екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участі у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомога новому поколінню в усвідомленні себе частинкою світу.

Основні напрями діяльності охоплюють: участь в організації та проведенні природоохоронних, відновлювальних та інших заходів, спрямованих на захист довкілля; екологічна освіта; проведення екологічних екскурсій; озеленення територій.

Базова програма діяльності - "Екологічна варта власного майбутнього" - спрямована на виховання екологічно свідомої особистості, громадянина України, громадянина світу через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі, природоохоронних акціях; пропагування знань про стан навколишнього природного середовища, залучення всіх верств населення до активної природозахисної діяльності тощо.

Програма передбачає: здійснення освітньовиховних заходів (конференцій, семінарів, екологічних ігор, таборів та ін.), природоохоронних (упорядкування територій, практична робота у природних заповідниках, заказниках, зоологічних та ботанічних парках); пропагандистсько-просвітницьку діяльність (видання друкованих джерел інформації, висвітлення діяльності у ЗМІ, співпраця із освітніми закладами, іншими державними установами, надання методичної та практичної допомоги тощо); науково-дослідницьку діяльність (співпраця з науково-дослідними закладами, вивчення природних територій, написання та захист дослідницьких робіт); благодійну діяльність (залучення до лав "Екологічної варти" дітей-сиріт, малозабезпечених, дітей, що мають функціональні обмеження та особливі потреби, збір коштів для допомоги їм, організування благодійних заходів).

Важливою складовою діяльності ВДС "Екологічна варта" є організування "Школи вартового лідера" - циклу зборів, загальна мета яких полягає в оволодінні лідером необхідними для діяльності в "Екологічній варті" організаційними вміннями та навичками. Навчання лідерів системне і складається з теоретичних та практичних занять з методики організаційної роботи.

Основні завдання "Школи вартового лідера": підвищення рівня екологічної культури підлітків; ознайомлення молодих людей з теоретичними основами та принципами лідерства; розвиток у підлітків навичок самоаналізу, самовдосконалення, а також умінь здійснення пропагандистської природоохоронної діяльності; підвищення рівня соціальної компетентності підлітків-лідерів з проблем охорони навколишнього природного середовища; ознайомлення підлітків-лідерів із методикою та механізмом вивчення молодіжних проблем та ін.

Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта"
Дитячі організації туристичного спрямування
ВДГО "Дитячий альпійський рух України"
Дитяча громадська організація "Туристичний клуб "Мангуп" (м. Київ)
Дитячі організації спортивного спрямування
Дитячі організації військово-патріотичного спрямування
4.6. Учнівські (шкільні) організації
Всеукраїнське учнівське творче об'єднання "КРОКС"
Асоціація дитячих організацій Ставищенського району Київської області "Крона"
Громадська організація школи "Шкільна учнівська республіка"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru