Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - ВМГО "Українська студентська спілка"

Членство в студентських громадських організаціях стимулює активність студентської молоді у суспільному житті, сприяє формуванню лідерських якостей, дає змогу реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість. Студентські організації, обстоюючи інтереси студентства, зокрема щодо соціально-правового захисту, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ та органами державної влади, сприяють оптимізації навчально-виховного процесу, розв'язанню різноманітних проблем студентів, формуванню виваженої державної молодіжної політики.

Для реалізації своїх статутних цілей студентські організації активно співпрацюють з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими органами державної влади, молодіжними та міжнародними громадськими організаціями (International Student Travel Confederation (ISTC), European Democrat Students (EDS) та ін.).

Щороку студентські організації реалізують різноманітні програми, спрямовані на розвиток студентського самоврядування, забезпечення нешкідливих умов життя, навчання та оздоровлення студентів, підвищення їхньої громадської, культурологічної та наукової активності. Серед форм роботи переважають організування і проведення конференцій, форумів,. круглих столів, семінарів, конкурсів, акцій протесту, навчально-відпочинкових та оздоровчих таборів тощо.

Нині в українському молодіжному русі найдієвішими всеукраїнськими студентськими громадськими організаціями є: ВМГО "Українська студентська спілка" (1989), ВМГО "Асоціація правозахисних організаторів студентів України" (2000), ВМГО "Всеукраїнська рада студентів" (2001), ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування" (2003), ВМГО "Студентська республіка" (2006).

ВМГО "Українська студентська спілка"

(УСС) Установчий з'їзд УСС відбувся 8-9 грудня 1989 року. На першому етапі діяльності головним завданням спілки стала боротьба за досягнення Україною незалежності. Вершиною політичної та громадської активності УСС було студентське голодування 2-17 листопада 1990 року в Києві. У наступні роки УСС брала участь як у громадсько-політичних процесах, так і у розв'язанні власне студентських проблем (вимагала підвищення стипендій, створення системи безкоштовного харчування для студентів із малозабезпечених сімей та сиріт, налагодження роботи органів самоврядування у ВНЗ). З 1998 р. УСС е членом EDS, активно співпрацює з іншими міжнародними організаціями та фондами.

Метою діяльності спілки є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння формуванню відкритого громадянського суспільства в Україні; самореалізації наукового, творчого, політичного, спортивного, організаційного потенціалу студентів; створенню умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування молоді.

Завдання діяльності УСС охоплюють: захист законних інтересів студентів, сприяння розв'язанню їхніх соціальних та побутових проблем; сприяння розвитку самоврядування та автономії навчальних закладів; сприяння розвитку української науки, культури, освіти; підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності студентів; сприяння поглибленню демократизації суспільства, широкій участі студентства у суспільному житті України; всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України в Європейське Співтовариство, залучення студентів до участі у цих процесах; всебічне сприяння прогресивним формам навчання та підготовки фахівців у галузі економіки, соціології, права, культури, екології, управління, інформації, охорони здоров'я тощо; формування досвіду спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності молоді.

Структура УСС складається з первинних організацій (осередків), які можуть мати статус районних, міських, районних у містах та селищних філій спілки. Первинні організації об'єднуються в регіональні (обласні), міські організації УСС. Чисельність УСС становить приблизно 6 тис. членів. Структура керівних органів УСС охоплює: З'їзд УСС, Координаційну раду УСС, Правління УСС, Голову УСС. Джерелами фінансування є членські внески, пожертви приватних та юридичних осіб, грантові програми та державне фінансування.

Серед проектів і програм, які нині реалізує УСС, найпомітніші "Міжнародний навчально-оздоровчий табір", " Студентське самоврядування ", "Студентські дебати", Інформаційна кампанія "Вступ без хабара", Антикорупційна молодіжна кампанія та ін.

ВМГО "Асоціація правозахисних організаторів студентів України" (АПОСУ)
ВМГО "Всеукраїнська рада студентів" (ВРС)
ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування" (УАСС)
ВМГО "Студентська республіка"
5.3. Молодіжні організації політичної спрямованості
Громадсько-політичні молодіжні організації
ВМГО "Спілка Української Молоді в Україні"
ВМГО "Національний альянс"
ММГО "Європейський молодіжний парламент - Україна"
ВМГО "Українська спілка молодих депутатів"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru