Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - ВМГО "Українська спілка молодих депутатів"

Більшість МГО пов'язує свою діяльність із громадсько-політичними процесами, які відбуваються в державі, має чітку ідеологію, намагається бути суб'єктом політичної діяльності. Політичні МГО поділяють на групи: громадсько-політичні молодіжні організації та припартійні молодіжні громадські організації.

Громадсько-політичні молодіжні організації

На виховання в української молоді активної громадянської позиції, формування та реалізацію державної молодіжної політики, розроблення цільових молодіжних програм спрямована діяльність громадсько-політичних молодіжних організацій.

Громадсько-політична молодіжна організація - об'єднання, що зберігає свою незалежність від політичних партій, залишаючись самостійним ідейно-політичним утворенням, діяльність якого спрямована на залучення молоді до участі в громадсько-політичному житті країни.

Класифікують такі організації за їх ставленням (за ступенем прийняття або неприйняття) до домінуючого типу приватновласницьких, суспільно-економічних відносин на ультраліві, ліві, лівоцентристські, центристські, правоцентристські, ультраправі.

Громадсько-політичний напрям переважає в діяльності молодіжних організацій цієї групи. Він передбачає проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів для ознайомлення молодих людей із діяльністю громадських організацій, лобіювання інтересів молоді в органах державної влади, залучення її до участі у виборчих процесах, інформування громадськості щодо актуальних проблем суспільства. Важливу роль серед сучасних громадсько-політичних організацій молоді відіграють такі: ВМГО "Спілка молодих державних службовців України", "Спілка Української Молоді в Україні", "Українська спілка молодих депутатів", "Національний альянс", "Демократичний альянс" та ін.

ВМГО "Спілка Української Молоді в Україні"

Організація створена в 1995 р. як структурна частина міжнародного об'єднання "Спілка Української Молоді" (СУМ), що діє з 1925 р. в багатьох країнах світу. СУМ має свої осередки в більшості областей України, які об'єднують українську молодь на добровільних засадах для виховання відданих українців-державників, які будують світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах.

Метою діяльності спілки є сприяння розв'язанню молодіжних проблем, вихованню в української молоді національної свідомості, допомога в її самореалізації та суспільному становленні, створенні умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування членів СУМ.

Завдання діяльності полягають у сприянні організуванню молоді для побудови Української Самостійної Соборної Держави; поширенню серед молоді української національної ідеї; формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробленню цільових молодіжних програм; вихованню в української молоді активної громадянської позиції; захисті законних інтересів членів СУМ.

До традиційних заходів, здійснюваних СУМ, належать: співпраця з державними органами та громадськими об'єднаннями, проведення соціальних опитувань зі значущих для молоді питань; організування зустрічей із політичними діячами, вченими, митцями; підтримання міжнародних зв'язків із СУМівськими організаціями; навчально-виховні, відпочинкові, спортивні табори, благодійні культурно-мистецькі акції та фестивалі; популяризація пам'яток української культури.

ВМГО "Національний альянс"

Створена у 2005 р. Об'єднує навколо себе активістів "помаранчевої революції". Метою її діяльності є сприяння становленню міцної України, відродження традиційних моральних та світоглядних цінностей українського народу шляхом залучення молоді до активної громадсько-політичної діяльності та збільшення ролі третього сектору (громадських організацій) у суспільному житті.

Завдання організації полягають у створенні потужного прошарку національно орієнтованих лідерів з-поміж молоді у всіх сферах життя; відродженні духу національної солідарності, духовності і моралі; сприянні відкритості інститутів громадянського суспільства, зокрема інституту виборів у контексті розбудови національної держави; протидії спробам використати ідею демократії задля знищення національних, культурних та етнічних відмінностей народів з метою демонтажу націй; вихованні в молоді національної свідомості, політичної та правової культури; сприянні інтеграції України в європейське та світове співтовариства при збереженні і розвитку національної ідентичності; об'єднанні українців світу навколо духовного стрижня Батьківщини.

Серед напрямів діяльності "Національного альянсу" основними є міжнародний (налагодження контактів з національними організаціями інших держав, обмін досвідом, проведення спільних заходів), громадсько-політичний (проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів, лобіювання інтересів молоді, залучення її до участі у виборчих процесах), інформаційний (інформування молоді та суспільства через ЗМІ), культурно-просвітницький (проведення вікторин, конкурсів, концертів для виховання молоді в дусі патріотизму, принципів традиційної української моралі і християнської духовності).

ММГО "Європейський молодіжний парламент - Україна"

Це міжнародна молодіжна громадська організація, заснована у 2000 р. як представник Європейського молодіжного парламенту в Україні для залучення української молоді до діяльності однієї з найбільших європейських платформ для дебатів, міжкультурних зустрічей, освітньої роботи та обміну ідеями між молодими європейцями.

Метою діяльності організації є сприяння розширенню світогляду молоді, можливості участі у всеєвропейських процесах розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні.

Завдання об'єднання охоплюють: сприяння інтеграції України до Європейського Союзу шляхом виховання української молоді на демократичних цінностях та ідеалах, розбудови громадянського суспільства, налагодження співпраці з європейськими неурядовими організаціями, формування позитивного іміджу України на міжнародній арені; розвиток партнерства з міжнародними громадськими та міждержавними організаціями; налагодження співпраці між українськими молодіжними громадськими організаціями в напрямі досягнення Цілей тисячоліття, затверджених ООН у вересні 2000 року; формування конструктивного і прагматичного ставлення молоді до європейської інтеграції України; формування позитивного іміджу України за кордоном шляхом адекватного представництва країни під час міжнародних заходів.

Щороку "ЄМП - Україна" проводить Національну сесію, за результатами якої обирають делегатів, які представляють Україну на міжнародних та регіональних сесіях ЄМП у Європі; регіональні сесії та інші проекти для молоді в містах України. За роки діяльності організація отримала професійні знання та цінний досвід проведення різноманітних молодіжних заходів: регіональних та міжнародних сесій, національних конференцій, тренінгів, семінарів. "ЄМП - Україна" є головним партнером у проведенні молодіжних самітів ООН з досягнення Цілей тисячоліття в Україні, а також головним молодіжним партнером Представництва Європейської комісії в Україні під час організації святкувань Днів Європи в Києві та інших містах України.

ВМГО "Українська спілка молодих депутатів"

Створена у 1999 р. і об'єднує молодих депутатів місцевих рад України. До лав спілки як почесні члени належать народні депутати України, державні діячі.

Метою діяльності є формування дієвого механізму використання творчого потенціалу молоді у значенні прогресивних соціально-економічних та адміністративно-політичних реформ у державі, розвитку місцевого самоврядування для прискорення формування громадянського суспільства в Україні.

Серед основних завдань спілки - підвищення професійного рівня молодих депутатів місцевих рад; сприяння у створенні ефективної законодавчої бази державної молодіжної політики, розвитку і структуруванні організованого молодіжного руху в Україні.

Основні проекти: "Школа молодого депутата", конференція "Молодь і держава", інтернет-газета "Молодіжна Правда", Міжнародний форум молодих депутатів.

Діяльність організацій громадсько-політичного спрямування уможливлює активну участь молоді в житті країни, дає змогу стати не лише об'єктом, а й дієвим суб'єктом державної молодіжної політики.

Припартійні молодіжні громадські організації
5.4. Громадські молодіжні організації за інтересами
Наукові та професійно спрямовані молодіжні організації
Літературно-мистецькі і культурологічні організації
Релігійні організації молоді
Екологічні молодіжні організації
Туристичні молодіжні організації
Спортивні та військово-патріотичні організації молоді
Соціальноспрямовані молодіжні організації
6. Робота соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru