Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - ВМГО "Асоціація правозахисних організаторів студентів України" (АПОСУ)

Асоціація, створена в 1996 р. (зареєстрована у Міністерстві юстиції у 2000 р.), є правонаступницею Ради голів профкомів вищих навчальних закладів і об'єднує профспілкові організації вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації. Загальна кількість членів асоціації становить 694,6 тис. студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності. Вона об'єднує студентські організації профспілок освіти, культури, охорони здоров'я, залізничного транспорту, працівників зв'язку, цивільної авіації, агропромислового комплексу та інших і має свої представництва у всіх регіонах України.

Метою діяльності АПОСУ є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, навчальних, наукових інтересів своїх членів.

Головні завдання асоціації: координація студентського профспілкового руху; представництво і захист інтересів своїх членів у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування; сприяння задоволенню потреб своїх членів у сфері побуту, оздоровлення, відпочинку, реалізації творчого потенціалу; сприяння роботі державних органів влади, громадських організацій у підготовці та реалізації заходів державної молодіжної політики в питаннях, які стосуються студентства.

Асоціація проводить форуми, семінари, наради з лідерами студентських профспілкових організацій, є ініціатором зустрічей, круглих столів із керівництвом держави та органів центральної виконавчої влади з метою розв'язання проблем студентів.

АПОСУ реалізує такі основні програми:

- "Оздоровлення студентів", у межах якої асоціація щороку залучає понад 10 тис. студентів до подорожей Україною;

- "Національне агентство "Молодіжна картка"", яка дає змогу оформити міжнародні посвідчення студента ІSІС, викладача ТЕАСНЕК, молодого мандрівника ІYТС, ЕURO<26;

- "Інформаційне забезпечення студентської молоді", у межах якої видають науково-популярний журнал "Пульсар", дитячий пізнавально-розважальний журнал "Загадкова скарбничка", збірники законодавчо-правових документів для студентів;

- "Конкурс наукових робіт і розробок", який популяризує наукову роботу студентів, допомагає виявити серед них талановитих;

- "Освіта та стажування за кордоном", завдяки якій укладено угоди з провідними іноземними навчальними закладами;

- "Студентська сім'я", покликана допомогти студентським сім'ям у першочерговому виділенні їм окремих кімнат у гуртожитках, створенні умов для виховання дітей тощо;

- "Студентські трудові загони", спрямована на допомогу студентам у працевлаштуванні під час літніх канікул.

ВМГО "Всеукраїнська рада студентів" (ВРС)

Створена у 2001 р. для розв'язання соціальних проблем студентства, забезпечення його активної участі у формуванні та реалізації державної молодіжної політики. Метою її діяльності є задоволення та захист законних соціальних, правових, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів і сприяння вдосконаленню державної політики у сфері соціальної підтримки студентської молоді в Україні.

Основними завданнями діяльності ВРС є участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі створення соціально-економічних, організаційних і правових умов та гарантій для соціального становлення і розвитку студентської молоді, сприяння розкриттю її наукового і творчого потенціалу, розв'язанню питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, навчання, стажування та працевлаштування, організації дозвілля та побуту, представництва прав та інтересів студентів і аспірантів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, керівництвом вищих навчальних закладів та громадськими організаціями.

ВРС видає збірник законодавчих актів та нормативних документів "Соціальний захист студентів і законодавство України", проводить конкурс студентських наукових робіт "Студентська наукова творчість - Україні", впроваджує програму "Студентське здоров'я".

ВМГО "Всеукраїнська рада студентів" (ВРС)
ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування" (УАСС)
ВМГО "Студентська республіка"
5.3. Молодіжні організації політичної спрямованості
Громадсько-політичні молодіжні організації
ВМГО "Спілка Української Молоді в Україні"
ВМГО "Національний альянс"
ММГО "Європейський молодіжний парламент - Україна"
ВМГО "Українська спілка молодих депутатів"
Припартійні молодіжні громадські організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru