Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - ВМГО "Студентська республіка"

Зареєстрована у 2003 р. і е спадкоємицею Української асоціації розвитку студентського самоврядування (УАРСС), що виникла в 1999 р. З 2007 р. УАСС є повноправним членом Європейського союзу студентів Е8и, підтримує прямі двосторонні контакти та веде обмін інформацією з національними союзами студентів багатьох європейських країн.

Метою діяльності асоціації є здійснення відповідно до чинного законодавства освітньої, культурної, наукової, аматорської спортивної, оздоровчої, екологічної та іншої законної діяльності, спрямованої на задоволення і захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів і виконання статутних завдань.

Завдання діяльності УАСС полягають у захисті прав та представництві спільних інтересів своїх членів; сприянні об'єднанню, консолідації та координації діяльності органів студентського самоврядування і самоврядних студентських організацій ВНЗ України; поширенні інформації з питань вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студентської молоді; представництві позицій своїх членів перед органами державної влади, іншими публічними інституціями, громадськими та політичними структурами, що мають вплив на прийняття рішень стосовно студентства; участі в розробленні та обговоренні проектів рішень з питань державної освітньої політики; сприянні залученню студентів до активної участі в політичному, економічному і соціальному житті України та Європи; реалізації (співучасті в реалізації) міжнародних та всеукраїнських, державних і недержавних програм, які сприяють соціальному становленню та розвитку студіюючої молоді; сприянні міжнародному співробітництву в галузі вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студентів.

За час своєї діяльності асоціація накопичила великий практичний досвід у сфері розвитку студентського самоврядування та захисту прав студентів. Діяльність УАСС охоплює питання, які становлять інтерес для студентства, зокрема якість освіти, умови життя в гуртожитках; правову підтримку та оздоровлення студентів, інформування їх про міжнародні програми академічних обмінів та можливості неформальної освіти в Україні й за кордоном; участь студентів і аспірантів у діяльності колегіальних органів управління ВНЗ тощо. Серед програм УАСС найважливіші "Правова допомога українському студентству", "Всеукраїнське студентське творче об'єднання ", " Молодіжна студентська газета УНГВЕР".

ВМГО "Студентська республіка"

Створена у 2006 р. Активно співпрацює з Українським молодіжним форумом, іншими громадськими мережами та організаціями, у т. ч. міжнародними.

Мета діяльності організації полягає у поліпшенні життя українського студентства та інших категорій українського народу, розвитку молодого покоління і захисті прав та інтересів молоді України.

Основними завданнями діяльності ВМГО "Студентська республіка" є проведення Міжнародної програми "Студентська республіка", що має на меті сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, реалізується від рівня ВНЗ до фінального етапу (в кожному регіоні); розвиток студентського самоврядування та активності; налагодження ефективної співпраці зі студентством України і світу.

До найбільш резонансних програм "Студентської республіки" належать:

- "Новий старт", яка полягає у проведенні відкритого конкурсу на пошук ідей оргпроектів та наукових розробок щодо інноваційного розвитку України, як підсумок - проведення оргдіяльнісної гри і Стратегічного саміту;

- "Кращий студент України", що передбачає конкурс із метою виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства;

- "Антикорупційний молодіжний театр", який передбачає формування негативного образу корупційних дій за допомогою вистав цього театру.

Найпопулярнішою і наймасштабнішою програмою в студентському середовищі є "Студентська республіка". Цей всеукраїнський проект започаткований 1999 р. З 2002 р. його підтримує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. У 2006 р. проект уперше провели у форматі мультифестивалю, а в 2007 р. було взято курс на міжнародний формат "Студреспубліки" (у її фіналі взяли участь команди Росії та Грузії).

Мета програми - зміцнення громадянського суспільства через виховання в молоді культури громадської участі та демократичних цінностей. Для її реалізації об'єднання поставило перед собою такі завдання: формування у студентської молоді навичок громадської участі через моделювання політичних процесів під час реалізації проекту; залучення до організованого молодіжного руху нових учасників; активізація впливу молоді на процеси прийняття рішень; розвиток студентського самоврядування; популяризація надсучасних форм змістовного дозвілля молоді; пропаганда здорового способу життя; сприяння міжнародній мобільності молоді; здійснення діалогу між молоддю різних регіонів України.

"Студентська республіка" має формат мультифестивалю, тобто кілька субфестивалів навколо центральної події - організаційно-діяльнісної гри (ОДГ) у чотири етапи: вишівський, регіональний, всеукраїнський, міжнародний. Субфестивалі проводять і в одному місці. У процесі ОДГ формується квазідержавне молодіжне утворення "Студентська республіка", що має свої закони, органи влади, територію, валюту й інші атрибути держави. Згідно із законодавством "Студентської республіки", у квазідержаві оголошуються вибори, створюються ЦВК, "політичні партії", проводиться повноцінна виборча кампанія. Мета - моделювання всіх політико-правових та економічних процесів суспільства. На регіональному рівні результатом гри є вибори студентського мера і депутатів Студентського магістрату. Переможці регіональних етапів їдуть на фінальну частину. Підсумком всеукраїнської гри є вибори Студентського президента і Студентського парламенту.

Учасниками проекту є глядачі та громадяни "Студентської республіки". Глядачем "Студентської республіки" стає кожен, хто підтримує мету'проекту, не порушує громадського порядку, не шкодить іміджу й авторитету проекту та його учасникам. Громадянами "Студентської республіки" можуть бути: студенти ВНЗ І-IV рівнів акредитації - первинна цільова аудиторія, молодь 18-35 років - вторинна цільова група. Громадяни мають право брати участь у виборах студентського мера та депутатів студентського магістрату. Отримання громадянства відбувається безпосередньо під час гри.

До "політичної партії" мають змогу вступати громадяни "Студентської республіки" віком 18-25 років. Політичні команди від ВНЗ формують шляхом виборів, форму проведення яких визначає регіональний оргкомітет самостійно. Результати виборчого процесу підтверджує документ, засвідчений оргкомітетом. Якщо ВНЗ не проводить виборів, до участі в проекті залучають ініціативні групи від нього, відповідно зареєструвавши їх в оргкомітеті.

Студентські магістрати обирають за пропорційним принципом (відкриті списки) від партій (блоків партій) з подоланням прохідного бар'єру в складі 10 депутатів. У кожному регіоні прямим голосуванням обирають студентського мера.

У межах реалізації програми "Студентська республіка" у кожному з 27 регіонів України проводять дев'ять субфестивалів; "Перша леді", "Квест", "Мафія", "Нічна туса", "Дебати". "Інтелектуальні ігри", Фестиваль аматорського відео, Глоубел флешмоб, Фестиваль молодіжних ЗМІ. Роботу зі здійснення проекту широко висвітлюють ТБ, радіо, друковані ЗМІ, Інтернет. По закінченні мультифестивалю в регіонах проводять фінальні концертні шоу, відбувається інавгурація переможців, які згодом беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів із питань молоді (студентів) при органах влади.

5.3. Молодіжні організації політичної спрямованості
Громадсько-політичні молодіжні організації
ВМГО "Спілка Української Молоді в Україні"
ВМГО "Національний альянс"
ММГО "Європейський молодіжний парламент - Україна"
ВМГО "Українська спілка молодих депутатів"
Припартійні молодіжні громадські організації
5.4. Громадські молодіжні організації за інтересами
Наукові та професійно спрямовані молодіжні організації
Літературно-мистецькі і культурологічні організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru