Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Припартійні молодіжні громадські організації

Важливим чинником сучасного молодіжного руху є його взаємодія з політичними партіями, а співпраця з молодіжними організаціями - значущою складовою діяльності політичної партії. Відносини між ними мають ґрунтуватись на засадах взаєморозуміння, співпраці та автономності. Молодіжна організація проводить роботу, розв'язує проблеми, співпрацюючи з партією та готуючись до майбутньої політичної роботи в ній. У свою чергу політичні партії забезпечують вирішення питань, які турбують молодь, та обстоюють інтереси членів молодіжних громадських організацій, зокрема в парламенті.

В Україні значна кількість партій має молодіжні філії та організації, які діють на тій самій ідеологічній платформі. Крім того, партії за допомогою своїх програм намагаються забезпечити підтримку молоді на виборах, проголошуючи соціальну орієнтацію власної молодіжної політики. Складність визначення такої групи організацій полягає у відносності поняття "молодіжна філія політичної партії", оскільки воно передбачає статутну залежність молодіжного об'єднання від партії. Однак сучасна партійна молодіжна політика ґрунтується на автономності, а іноді й цілковитій незалежності молодіжних структур. Тому доцільно вживати термін "припартійна молодіжна організація".

Припартійна молодіжна громадська організація - об'єднання, створене за ініціативи та підтримки певної політичної партії, що охоплює молодь зі спільними ідейно-політичними переконаннями та сприяє реалізації її наукового, творчого, громадсько-політичного, організаційного потенціалу, створенню умов для організованого дозвілля та спілкування.

В особливостях формування та розвитку організованих структур припартійного молодіжного руху виокремлюють кілька основних тенденцій (О. Корнієвський):

1. Ініціювання та забезпечення "дорослими" організаціями діяльності молодіжних організацій (філій, фракцій, секцій, платформ, крил), які за своїм статусом є партійним підрозділом або у практичній діяльності чітко орієнтуються на програмні ідеологічні засади партії, реалізацію партійних статутних цілей і завдань, зберігаючи водночас автономний статус у розв'язанні проблем "внутрішнього життя". Умовно цей тип молодіжних громадських організацій належить до "патронажно-клієнтельних" об'єднань, громадянську позицію яких в ідеалі мав би визначати "однаковий метод думання і діяння".

2. Орієнтація політичних партій, рухів на "полегшений варіант" поширення партійного впливу на масову молодіжну аудиторію, соціальні, професійні категорії молоді та її об'єднання з метою залучення нових кадрів, що не потребує додаткових фінансів, матеріальних витрат на утримання молодіжних функціонерів та апарату молодіжних припартійних структур. Ця партійна настанова реалізується передусім у площині ініціювання політичними партіями, рухами процесу творення та підтримки діяльності ідейно близьких до них молодіжних об'єднань. Умовно їх визначають як формально позапартійні молодіжні громадські організації.

3. Об'єднання молоді та інших членів партії в єдине ціле. Партійна молодіжна політика політичних об'єднань передбачає два основні напрями: ідейний вишкіл молодих партійців і залучення нових представників молодого покоління до організації шляхом проведення громадсько-політичних, культурних, історико-просвітницьких та інших заходів.

Крім агітаційної і мобілізаційної функцій в інтересах провідних політичних сил, припартійні громадські організації сприяють самореалізації наукового, творчого, громадсько-політичного, організаційного потенціалу своїх членів, створенню умов для їх організованого дозвілля та спілкування. Про це свідчать численні програми та проекти, які щороку реалізують провідні всеукраїнські організації цієї підгрупи: "Батьківщина молода" (2007), "Ліберальне молодіжне об'єднання" (1996), "Молода Пора" (2007), "Молодий Рух" (1993), "Молодий Народний Рух" (1999), "Молодіжний Союз Наша Україна" (2005), "Народно-демократична ліга молоді" (1998), "Союз аграрної молоді" (1998), "Спілка молодих соціалістів" (2002), "Український Молодіжний Собор" (2000)та ін.

Найчисельнішою та найвпливовішою припартійною молодіжною організацією нині є ВМГО "Молоді регіони" . Вона створена у 2002 р. за сприяння Партії регіонів України під назвою "Союз молоді регіонів України", у 2010 р. змінила назву на "Молоді регіони". Метою її є реалізація діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів своїх членів. Основним своїм завданням організація вважає сприяння формуванню та проведенню державної молодіжної політики, розробленню цільових молодіжних програм, забезпеченню рівних можливостей самореалізації молоді України; представлення і захист законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах; поширення ідей та поглядів організації. У 2003 р. спілка була одним з ініціаторів створення Національної ради молодіжних організацій України, до якої увійшла більшість всеукраїнських молодіжних організацій та об'єднань.

Нині "Молоді регіони" є однією з найактивніших молодіжних організацій в Україні, яка згуртувала навколо себе велику кількість молодих громадян і допомагає їм ефективно обстоювати свої права та інтереси. Представництва організації діють в усіх регіонах України, а також містах Києві та Севастополі. Спільно з Партією регіонів та організаціями, які є партнерами по Національній раді молодіжних організацій України, ВМГО втілює в життя значну кількість важливих молодіжних проектів відповідно до "Програми діяльності "Молодих регіонів" на період 2010-2015 років". Ця програма охоплює такі напрями: партійний (співпраця з Партією регіонів), реалізації державної молодіжної політики (залучення молоді до здійснення державної молодіжної політики), студентський (реалізація проектів, спрямованих на поліпшення життя студентів, захист їхніх прав); масово-молодіжно-розважальний (створення та популяризація дисконтної картки, робота з модними неформальними рухами та ін.); інформаційний (співпраця зі ЗМІ); робота в Інтернеті (модернізація сайту, використання можливостей соціальних мереж для популяризації організації); міжнародний (інтеграція молодіжного руху України в Європейську співдружність).

У подібний спосіб організовують свою діяльність інші припартійні молодіжні громадські організації, активність яких прямо залежить від активності політичної сили, яку вони представляють. Це призводить до певної спорадичності їхньої діяльності в різні періоди.

5.4. Громадські молодіжні організації за інтересами
Наукові та професійно спрямовані молодіжні організації
Літературно-мистецькі і культурологічні організації
Релігійні організації молоді
Екологічні молодіжні організації
Туристичні молодіжні організації
Спортивні та військово-патріотичні організації молоді
Соціальноспрямовані молодіжні організації
6. Робота соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.1. Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru