Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Наукові та професійно спрямовані молодіжні організації

Значний відсоток сучасних громадських організацій об'єднує молодь на ґрунті спільного інтересу до певного виду діяльності. Умовно ці організації можна об'єднати в групу громадських молодіжних організацій за інтересами.

Громадські молодіжні організації за інтересами - об'єднання, в яких чітко простежується домінантний напрям діяльності: науковий, культурний, релігійний, екологічний, туристичний, спортивний, соціальний тощо.

До цієї групи належать молодіжні організації, в яких чітко виявляється домінуючий напрям діяльності: наукові та професійно спрямовані; літературно-мистецькі та культурологічні; релігійні; екологічні; туристичні; спортивні та військово-патріотичні; соціально спрямовані.

Наукові та професійно спрямовані молодіжні організації

Вони формуються переважно за ознакою фахової належності під час навчання або роботи Із представників студентства і молодих спеціалістів. До цієї групи належать наукові, фахові, економічно-підприємницькі організації, які сприяють самореалізації молоді, розвитку професійних умінь і навичок майбутніх спеціалістів, формуванню лідерських якостей організаторських здібностей. Участь студентів у роботі професійно орієнтованих громадських організацій дає змогу підвищувати фахову підготовку спеціалістів, що сприяє соціалізації молоді через набуття професійних умінь та навичок у реальних ситуаціях працевлаштування.

Науково-професійні молодіжні організації в Україні діють на всіх рівнях, зокрема й на державному: Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання "Сузір'я" (1991), Молодіжна морська ліга України (1991), Всеукраїнська рада молодих вчених і спеціалістів (1993), Всеукраїнська асоціація молодих науковців (1999), Всеукраїнська спілка молодих підприємців та бізнесменів (1999), Український національний союз молодих юристів (2000), Спілка молодих аграріїв України (2000), Українська федерація молодих медиків (2001), Спілка сприяння молодіжному житловому кредитуванню (2002) та багато інших.

ВМГО "Українська федерація молодих медиків" (УФММ). її заснували у 2000 р. студенти-медики з вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного спрямування як всеукраїнську молодіжну громадську організацію, що на засадах рівноправності об'єднує молодих медиків - науковців, практиків, студентів. УФММ входить до складу Національної ради молодіжних організацій України та Українського молодіжного форуму.

Метою УФММ є об'єднання молодих медичних та фармацевтичних працівників, студентів медичних закладів та науковців України для задоволення та захисту їхніх законних фахових, соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів. Федерація поставила перед собою низку важливих завдань:

- сприяння формуванню здорового способу життя населення України через організацію освітніх, консультативних, лобістських, інформаційних заходів;

- створення в Україні сучасної ефективної системи охорони здоров'я;

- сприяння створенню правових, економічних та управлінських механізмів для реалізації конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;

- зміцнення суспільного престижу медичного та фармацевтичного працівника в Україні, формування молодого покоління фахівців у галузі охорони здоров'я;

- участь у забезпеченні гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі;

- вдосконалення механізму співпраці молодих медиків з органами законодавчої та виконавчої влади в Україні, молодими медиками інших країн та їх об'єднаннями; ефективне використання кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;

- участь у формуванні та здійсненні державної молодіжної політики. Розвиток молодіжного та студентського самоврядування в закладах медичної освіти І-IV рівнів державної акредитації.

Мету і завдання ВМГО "Українська федерація молодих медиків" реалізує в різних напрямах:

1) медична освіта і наукова робота - сприяння професійному розвитку молодих фахівців галузі, підвищення їх кваліфікації; здійснення освітніх та навчальних програм, проведення конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів;

2) медичні програми - сприяння розробленню та реалізації програм і проектів медичної галузі ("Протидія поширенню захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/ СНІД на Україні"; "Боротьба із наркоманією, алкоголізмом та тютюнопалінням серед молоді"; "Сімейна медицина"; "Соціальна, медична та психологічна допомога дітям, що знаходяться у термінальній стадії онкологічних захворювань" та ін.);

3) програми стажування - залучення в процесі співпраці з МОЗ України та іншими органами виконавчої і законодавчої влади молодих медиків до активної управлінської, законопроектної та нормативно-регулятивної роботи шляхом стажування їх у структурних підрозділах профільних державних установ. У межах взаємодії з міжнародними профспілковими організаціями УФММ організовує професійні і наукові обміни для студентів та інтернів. Крім цього, триває робота у молодіжних підкомітетах Всесвітньої організації охорони здоров'я;

4) програми працевлаштування - сприяння молодим медикам у працевлаштуванні; участь у програмі системи міжнародних молодіжних знижок ЕІІКО<26 (міжнародна картка для молоді до 26 років), ІБІС (студентська картка); надання методичної та документальної допомоги у вивченні іноземних мов за кордоном, виборі індивідуальних освітніх програм у більш ніж 37 коледжах восьми країн.

За час своєї роботи УФММ реалізувала такі цільові програми, як всеукраїнські проекти "Майбутнє без ВІЛ/СПіДу", "Програма підтримки молоді з особливими потребами "Ти потрібен"", "Репродуктивне здоров'я - спільна робота" та ін.

Літературно-мистецькі і культурологічні організації
Релігійні організації молоді
Екологічні молодіжні організації
Туристичні молодіжні організації
Спортивні та військово-патріотичні організації молоді
Соціальноспрямовані молодіжні організації
6. Робота соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.1. Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.2. Соціально-педагогічна діагностика в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.3. Здійснення профілактичної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru