Географія - Гілецький Й. Р. - Етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї

Статево-віковий склад населення дуже тісно пов'язаний з особливостями процесу відтворення населення і значно меншою мірою залежить

Нове покоління

Статево-вікова піраміда, характерна для сучасного (першого) типу відтворення населення

Статево-вікова піраміда, характерна для традиційного (другого) типу відтворення населення

від зовнішніх міграційних процесів. Для наочності уявлень про віковий і статевий склад населення у світі достатньо розглянути і проаналізувати статево-вікову піраміду двох країн, які мають добре виражені ознаки першого (високорозвинута країна) та другого (країна, що розвивається) типу відтворення населення. їхнє порівняння дозволяє встановити істотні відмінності, що зумовлені відмінностями у природному русі населення.

Піраміди традиційно розглядають знизу вгору. У країнах з другим типом відтворення, основа піраміди (кількість дітей) є дуже широкою, а у країнах з першим типом відтворення вона звужена порівняно до старших поколінь. Тобто ця та середня частини пірамід чітко відображають тенденції у народжуваності: в одному випадку збільшення числа народжених, в іншому — зменшення. Частка дітей і підлітків (осіб віком до 15 років) у країнах Азії, Латинської Америки зазвичай перевищує 30 %, а в Африці в цілому становить 43 %.

Ширина верхньої частини пірамід залежить, передусім, від величини середньої тривалості життя у конкретній державі. Оскільки в розвинутих країнах з першим типом відтворення вона значно вища, то чисельними є вікові групи старшого віку (понад 65 років). їхня частка в окремих європейських країнах (Італії, Греції, Швеції) становить близько 18 % (Монако — 23 %). У країнах, що розвиваються, питома вага людей старшого віку складає всього 5 % (Замбія, Судан, Нігер, Уганда та ін.— 2 %). Для більшої наочності можна порівняти- й очікувану середню тривалість життя у них. У Яионщ Сан-Маріно, Швейцарії вона, за даними 2004 р., становила 81 рік, в Андоррі — 84, в африканських (Мозамбіку, Малаві) — 37,5, а Замбії — 37 років.

Зниження народжуваності завжди призводить до старіння нації, тобто збільшення частки населення старшого віку. Це стало характерним для багатьох європейських країн.

Права і ліва сторони статево-вікової піраміди відображають співвідношення чоловіків і жінок у різних вікових групах. Чоловіків у світі трохи більше, ніж жінок (за даними 2005 р. на 44 млн). Однак кількість держав, в яких переважає населення жіночої статі, є більшою (понад 100). Передусім, це всі високорозвинуті країни, а також всі інші європейські країни. І хоча у середньому хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, але надалі їхні частки приблизно вирівнюються, а в старших вікових групах спостерігається й помітне переважання жінок. Це зумовлено тим, що різною є середня тривалість життя: у жінок вища, ніж у чоловіків.

Етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї

У сучасному світі виділяють 2—4 тис. різних народів, кількістю від декількох десятків до сотень мільйонів осіб (310 народів, які налічують понад 1 млн осіб кожен, складають зараз 96 % всього населення Землі). Найчисленнішими народами серед 22, що налічують понад 50 млн осіб, є китайці, хіндустанці (Індія), американці (США), бенґальці (Індія), бразильці. Українці за кількістю посідають 23-тє місце (менше 47 млн осіб).

Близько половини держав земної кулі є одно-національними — Японія, Данія, Швеція, Польща, Угорщина, а решта дво- та багатонаціональними — Велика Британія (англійці, шотландці, валійці, ірландці), Іспанія (іспанці, каталонці, баски та ін,), Багатонаціональність особливо характерна для країн, що розвиваються. Тільки в Індії налічується декілька сотень різних етнічних спільнот, у Нігерії — близько 300, в Індонезії, Китаї, Філіппінах — не менше як 150.

Найпоширенішою е класифікація народів за подібністю мов. Найбільшими одиницями в ній є мовні сім'ї (понад 30). У межах мовних сімей

Для багатьох європейських країн характерним є збільшення частки населення старшого віку

Представники різних етносів

Найбільшою за кількістю є індоєвропейська сімя

виділяють мовні групи, які об'єднують народи із спорідненими, близькими за звучанням мовами.

Найбільша за кількістю є індоєвропейська сім'я, до якої належать близько 2,5 млрд осіб.

Сіно-тибетська сім'я є другою за кількістю у світі (понад 1,3 млрд осіб). Понад 95 % представників цієї сім'ї належать до китайської мовної групи.

До найрозповсюдженіших мов світу належать: китайська, якою володіють понад 1,3 млрд осіб, хінді (понад 800 млн), англійська (понад 800 млн), іспанська (близько 350 млн), арабська (близько 300 млн), французька (230 млн осіб, офіційною є у 29 країнах), індонезійська та португальська (понад 200 млн), російська, урду, бенгальська, японська (понад 120 млн), німецька (96 млн).

Релігії народів світу
Нерівномірність розміщення населення на Землі
Урбанізація та її проблеми. Міське населення світу
Сільське населення світу
Міграційні процеси
Трудові ресурси та зайнятість населення
ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Світові природні ресурси
Географія світових природних ресурсів
Мінеральні ресурси
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru