Страхування - Базилевич В.Д. - Страхування від'їжджаючих за кордон від нещасних випадків

Добровільне страхування здійснюється для тих суб'єктів, які не підпадають під обов'язкове страхування. Крім того, охоплені обов'язковим страхуванням від нещасних випадків можуть добровільно страхувати ризики, пов'язані з нещасними випадками, які не підпадають під обов'язкове для них страхування.

Страхові події для добровільного страхування від нещасних випадків ті самі, що й для обов'язкового: тимчасова втрата працездатності; інвалідність І-III груп; смерть застрахованого.

Страхувальником, за індивідуального страхування може виступати як громадянин, так і юридична особа, а за групового - виключно юридична особа.

Страхувальник і застрахований є однією особою, якщо застрахований укладає страхову угоду і сплачує за себе страхові внески.

Страхувальник і застрахований є різними особами, якщо підписує договір і сплачує внески одна особа (страхувальник) на користь страхового захисту іншої особи (застрахованого).

Страхова сума, тобто грошова сума, на яку страховик зобов'язується надати захист застрахованій особі, визначається згодою сторін (страхувальника та страховика). Головним чинником для визначення страхової суми з цього виду добровільного страхування є фінансові можливості страхувальника.

Страховий тариф - оцінена страховиком ціна пов'язаного з нещасним випадком ризику, взятого на страхування. Це грошова оцінка одиниці ризику.

Страховий платіж визначається як добуток страхової суми на страховий тариф.

Страховий тариф залежить від категорії страхувальників за групою ризику. У найзагальнішому плані всіх страхувальників можна поділити на чотири категорії:

o діти;

o дорослі;

o працівники, професії яких пов'язані з підвищеним ризиком щодо настання нещасних випадків;

o спортсмени.

Залежно від групи ризику тариф може бути вищим чи нижчим. Можливо також розрахувати один тариф, до якого будуть застосовуватись коефіцієнти (знижувальні чи підвищувальні).

У страховій компанії "Геліос" застосовують такі тарифи (відсотків від страхової суми):

o для дітей - 1,6;

o для дорослих - 2;

o для власників транспортних засобів - 2,2;

o для працівників ризикових професій - від 2,5 до 6 (залежно від рівня ризику)3.

До групи ризикових професій входять: інкасатори; працівники карного розшуку; верхолази; працівники хімічних та інших шкідливих видів виробництва; рятувальні служби; гірники і т. ін. Спортсмени, особливо ті, що займаються екстремальними видами спорту, потрапляють в окрему групу ризику. Для них застосовують окремі тарифні ставки.

Страхові виплати зі страхування від нещасних випадків здійснюють згідно з правилами страхування, які чітко повинні бути прописаними в договорі.

У разі тимчасової втрати працездатності, що настала в результаті нещасного випадку, застрахований отримує 0,6 % від страхової суми (коефіцієнт може бути й іншим; його величина визначається договором). Як правило, в таких випадках застосовують часову франшизу. Якщо франшиза дорівнює шести дням, то з сьомого дня непрацездатності починаються виплати.

Якщо франшиза безумовна, то за перші шість днів втрати працездатності ніколи не відшкодовуються страховиком. Це, як зазначалось вище, своєрідна форма боротьби з шахрайством (взяття незаконного лікарняного тощо).

Якщо застрахований прохворів 10 діб і був застрахований на 5 тис. грн, то виплата здійснюється за 4 дні й дорівнює 100 гривень (0,5 % * 5 тис. грн o 4 дні = 100 грн).

У разі настання інвалідності І групи виплачується - 100 % страхової суми, П групи - 80 %, III групи - 50 % страхової суми.

У разі настання смерті страховик сплачує вигодонабувачеві 100 % страхової суми.

Особливістю цього виду страхування є те, що наслідки, спричинені нещасним випадком, можуть виявитись із часом. У зв'язку з цим страховик несе відповідальність за наслідки, пов'язані з нещасним випадком, який відбувся в період дії договору, ще впродовж одного року після закінчення строку дії договору, якщо буде доведено зв'язок наслідків у стані здоров'я застрахованого зі страховою подією, тобто нещасним випадком, що стався в період дії договору.

Страховик може запропонувати страхувальнику й інші правила страхування від нещасного випадку. Наприклад, страхові компанії мають список травм, оцінених у відсотках страхової суми. Якщо страховий договір підписано за такими правилами, цей список має бути засвідченим у договорі і зберігатись у страховика та страхувальника. Наприклад, втрата фаланг пальців оцінюється в 15-20 % від страхової суми, перелом хребта - 80-90 % страхової суми і т. ін.

Другий варіант дає можливість значно швидше отримати страхові виплати у зв'язку з тим, що підставою для виплати є рентгенівський знімок, висновок лікаря. За першим варіантом застрахований повинен повністю видужати, закрити лікарняний, надати його страховику, і тільки тоді страховик приймає рішення про страхову виплату1.

Страхування дітей та школярів

Здійснюється за принципом змішаного страхування. Школярі страхуються на період навчання в школі. Договори укладаються строком на один рік, а розмір тарифної ставки узгоджується з віком дитини.

Групове (колективне) страхування робітників та службовців за рахунок підприємства

За цим видом страхування страхувальником є підприємство або організація, де працюють особи, з небезпечними для здоров'я умовами праці. Виплата страхової суми здійснюється у зв'язку з втратою здоров'я або настанням смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку. Перелік страхових нещасних випадків передбачається умовами договору. Якщо страхується група осіб, то договір укладається на основі списку осіб, що додається до нього.

Правила страхування передбачають обмеження страхової відповідальності, якщо втрата здоров'я чи смерть застрахованого пов'язана зі скоєнням ним злочину в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Договори укладаються строком на один рік або на кілька місяців.

Для оформлення договору організація подає заяву, в якій наводиться або перелік посад і професій, які підлягають страхуванню, або список з прізвищами застрахованих.

Страхові внески з групового страхування приймаються одноразово. Страхувальнику вручається страхове свідоцтво, єдине для всіх застрахованих.

Страхування від'їжджаючих за кордон від нещасних випадків

Страховим випадком є будь-яка раптова або несподівана подія, що відбулася з застрахованим та спричинила смерть, тілесні ушкодження, травми або розлад здоров'я застрахованої особи.

При страхуванні від нещасних випадків від'їжджаючих за кордон не вважаються страховими:

1) випадки, пов'язані з діями застрахованого, в яких правоохоронними органами встановлено склад злочину;

2) отруєння алкоголем, наркотиками, токсичними речовинами;

3) дії, що спричинили нещасний випадок, у зв'язку з виконанням їх (дій) у стані погіршеного психічного стану, зумовленого вживанням алкоголю, наркотиків, токсичних речовин;

4) навмисне заподіяння застрахованим собі тілесних ушкоджень;

5) самогубство або наслідки, спричинені спробою вчинити самогубство;

6) керування транспортними засобами або передача керування іншій особі, якщо застрахований або інша особа перебували в стані сп'яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного);

7) наслідки, спричинені виконанням застрахованим будь-якої небезпечної роботи, пов'язаної з будь-якою справою, ремеслом чи професією, роботою за наймом, автогонками, аматорським чи професійним спортом, у тому числі альпінізмом, стрибками у воду з трампліна, підводним плаванням, спуском в печери, польотів, за винятком тих, коли застрахований є пасажиром, що оплатив проїзд регулярним авіарейсом чи ліцензованим чартерним рейсом за встановленим маршрутом, якщо додатковий ризик не було оплачено додатковою страховою премією;

8) випадки, спричинені форс-мажорними обставинами (війни, воєнні дії, акти громадянської непокори, прямий вплив радіації).

Страховик звільняється від розгляду та відшкодування:

o моральних збитків;

o збитків, спричинених професійною помилкою лікаря чи іншою особою, що надавала послуги застрахованій особі;

o збитків, заподіяних майну застрахованої особи;

o додаткових затрат на медичні послуги, що перевищують звичайну вартість медичних та інших послуг у цій країні.

5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів
Порядок умови проведення обов'язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу
Страхування пасажирів залізничного транспорту
Висновки
Навчальний тренінг
Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
6.1. Необхідність, зміст та структура медичного страхування
6.2. Обов'язкове медичне страхування
Принципи організації ОМС
6.3. Добровільне медичне страхування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru