Страхування - Базилевич В.Д. - Організаційні структури страхових компаній

У Франції еволюція організаційних структур страхових компаній відбулась у декілька етапів.

На початковому етапі домінувала централізована функціональна організаційна структура. Організаційну структуру страхової компанії утворювали окремі функціональні підрозділи: маркетинг, управління мережею збуту, підрозділ укладання контрактів, підрозділ управління контрактами (для страхування життя), підрозділ управління страховими випадками (для страхування, відмінного від страхування життя), бухгалтерія, інформаційний відділ тощо. Така структура виявилась не дуже вдалою, оскільки створювала дуже багато бюрократичних перешкод.

Другий етап - рух до децентралізації. На цьому етапі страхові компанії намагалися створити розгалужені регіональні мережі, які обтяжували страхові компанії та створювали довгі ланцюги управління.

Третій етап характеризується формуванням організаційних структур залежно від типу мережі збуту. Організаційні структури страхових компаній формувалися залежно від типу мережі збуту (через банки, страхових агентів, брокерів). Такий підхід був більш прогресивний, але всіх проблем не вирішував. Одночасно була велика кількість партнерів: генеральні агенти, брокери, агентські мережі. Це призводило до збільшення витрат та доданої вартості, оскільки надавалися різні види страхових послуг, адаптовані до специфічних потреб сегментів ринку, були специфічні регіональні структури збуту тощо.

На четвертому етапі з'явилися структури, орієнтовані на ринки або на споживачів. Вони почали поширюватись у Франції після того, як уперше їх використала страхова група AXA. Такі структури спрямовані на врахування відмінностей між ринком фізичних осіб і ринком підприємств та організацій, створення унікальних пропозицій та маркетингових засобів, орієнтованих на певні групи клієнтів та адаптацію розподільчих мереж до сегментів споживачів.

Розглядаючи організаційні структури французьких страхових компаній, треба відзначити також існування страхових організацій, побудованих за принципом "front et back office".

Фронт-офіс - це те, що бачать клієнти. Він займається комерційною діяльністю, роботою з мережею збуту (незалежно від напряму страхування та типу ризику). Бек-офіс займається управлінням контрактами, виплатами страхового відшкодування, бухгалтерським обліком тощо.

Дуже важливою під час побудови організаційних структур страхових компаній сьогодні у Франції є інформатизація. Використання мережі Інтернет дає змогу підтримувати постійний зв'язок не лише між страховою компанією та її посередниками, а й з іншими учасниками процесу врегулювання страхових випадків (лікарні, ремонтні майстерні, компанії асистанс тощо). Наступним кроком є розвиток системи укладання страхових договорів "он-лайн". Цей напрям багато французьких страхових компаній обрали для себе як пріоритетний.

Більшість страхових компаній у Франції об'єднані у Французьку федерацію страхових товариств (FFSA). Вона створена у 1937 р. і сьогодні налічує 289 підприємств, на які припадає приблизно 90 % національного страхового ринку і 100 % міжнародної діяльності страхових підприємств. Французька федерація страхових товариств об'єднує акціонерні страхові компанії, товариства взаємного страхування та філії іноземних страхових компаній, що здійснюють страхування та перестрахування.

Функції Французької федерації страхових товариств:

- представлення інтересів страховиків на національній і міжнародній арені;

- налагодження діалогу із зовнішніми партнерами - споживачами, ЗМІ, викладачами тощо та з внутрішніми партнерами - організаціями-посередниками, профспілками;

- здійснення спільних досліджень технічних, фінансових та соціальних проблем. Збирання та узагальнення статистичної інформації про ймовірність настання страхових випадків для всього ринку в цілому;

- публічне інформування громадськості за допомогою Центру страхової документації та інформації (CDIA). Федерація бере участь у великих публічних дебатах, організованих "Les Entretiens de l'assurance" (Бесіди про страхування) та видає велику кількість публікацій;

- сприяння превентивним заходам для зменшення ймовірності настання страхових випадків та розмірів збитків. Для цього створено Національний центр попередження та захисту (Centre national de prevention et de protection) та інші установи.

32.3. Оцінка результатів діяльності французьких страхових компаній
Висновки
Навчальний тренінг
Розділ 33. СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
33.1. Зміст та роль страхування у міжнародній торговельній діяльності
33.2. Страхування міжнародних товароперевезень
33.2.1. Особливості організації страхування міжнародних товароперевезень
33.2.2. Страхування морських товароперевезень
33.2.3. Страхування перевезень авіаційним транспортом у міжнародній торгівлі
33.3. Роль держави в організації страхування міжнародних торговельних операцій
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru