Географія - Гілецький Й. Р. - Природні умови і ресурси

Площа — 208 тис. км2. Населення — 10,3 млн осіб.

Унітарна республіка — шість областей. Столиця — Мінськ.

ЕГП

Білорусь розміщена в північно-східній частині Центральної Європи. Форма території досить компактна. Найбільша протяжність території із заходу на схід — 650 км, а з півночі на південь — 560 км. Столиця, м. Мінськ, вигідно розташована в центральній частині країни. Білорусь не має виходу до моря і судноплавні річки не забезпечують потреб її міжнародної торгівлі, тому країна змушена послуговуватись морськими портами України, Литви, Латвії, Польщі та Росії. Межує з економічно розвиненими регіонами Росії, України, а також Литви, Латвії та Польщі (члени ЄС). Через територію держави проходять транспортні магістралі міжнародного значення, які забезпечують зв'язок між Росією і державами ЄС, з одного боку, та Україною і державами балтійського регіону, з другого.

Населення

Кількість населення Білорусі в 2005 р. становила 10,3 млн осіб. Із середини 1990-х рр. у Білорусі від'ємний природний приріст населення, що характеризується низькою народжуваністю, порівняно високою смертністю. Середня тривалість життя — 68 років.

У національному складі 81 % становлять білоруси, 11,4 % — росіяни, поляки — 4 %, українці — 3 %.

Середня густота населення — приблизно 50 осіб на 1км2. Найвища густота населення — в Мінській області — 80 осіб на 1 км2. В інших областях вона становить понад 35 осіб на 1 км2. У містах проживає 71 % населення. Кількість міського населення за останні 30 років зросла майже утричі. Найвищий рівень урбанізації у Мінській області — 75 %, а Мінськ — єдине в державі місто-мільйонер.

У виробничій сфері зайнято понад 80 % трудових ресурсів. Центральні регіони мають значний, достатньо кваліфікований, трудовий потенціал. Сформувався він завдяки міграції з сіл і малих міст до великих міст Білорусі (2/3 трудових ресурсів). Однак, з іншого боку, це спричинило таку ситуацію, що у сільській місцевості значно більших масштабів набрала депопуляція.

Природні умови і ресурси

Виявлені запаси кам'яного та бурого вугілля поки що не мають промислового значення. У південно-східній частині (біля міста Речиця) є невеликі запаси нафти. Основним паливним ресурсом республіки є торф.

Дещо багатша Білорусь на хімічну сировину (кухонні солі, Солігорські родовища калійної солі). Є великі запаси нерудної сировини для виробництва будівельних матеріалів (особливо скляних і формувальних пісків, глини, вапняків та мергелів).

Поверхня Білорусі в основному плоско-рівнинна, тільки злегка погор-бована на північному заході. Клімат помірно континентальний, достатньо вологий. Порівняно багата країна на водні ресурси — густа річкова мережа, що налічує понад 3 тис. річок та 4 тис. озер. Гідроресурсів майже немає. У крайній південній частині розташована сильно заболочена Поліська низовина. На більшості території переважають дерново-підзолисті ґрунти, що вимагають значного вапнування через підвищену кислотність. Лісами зайнято приблизно третину території. У загальній площі лісу багато зайнято молодняками. Сільськогосподарські угіддя займають 46% території, а орні землі — близько ЗО %. Приблизно 35 % земель заболочені та перезволожені. У результаті аварії на Чорнобильській АЕС у зоні радіактивного забруднення опинилися південні та південно-східні регіони Білорусі (130 тис км2).

Загальні риси господарства

У Білорусі дотепер залишилися ознаки командно-адміністративної економічної системи. Сучасна економічна модель країни має назву "ринковий соціалізм". Мало змінились напрямки зовнішньоекономічної діяльності. Однак поки що вона зберігає досить високий, порівняно з іншими пострадянськими країнами, середній показник ВНП (6800 дол. США на одну особу).

Білорусь є індустріально-аграрною державою (промисловість дає близько 46% вартості ВВП, 13% — сільське господарство і 41 % — сфера послуг.

Промисловість

Паливна промисловість розвивається, в основному, на довізному паливі: вугіллі з Росії, Польщі; нафті та газі, в основному, з Росії. Власний видобуток нафти становить 0,5 млн т.

Електроенергетика країни охоплює невеликі ТЕС, які як паливо використовують торф, мазут.

У державі є одне велике підприємство металургійного комплексу — Білоруський металургійний завод у Жлобині.

Основу промисловості Білорусії становить багатогалузеве неметалоєм-не машинобудування (виробництво верстатів, транспортних засобів).

У районі Солігорська склалася потужна база виробництва калійних добрив, у Гродно виготовляються азотні добрива, а у Гомелі на основі кольських апатитів — фосфорні. У Новополоцьку і Мозирі працюють нафтопереробні заводи, на базі яких сформувалося виробництво органічного синтезу.

У Білорусі достатнього розвитку набула лісова промисловість, що спеціалізується на глибокій структурній переробці як місцевої, так і девізної (з Росії) деревини. Останнє зумовило більший розвиток галузі у східних районах.

Легка промисловість охоплює бавовняні, вовняні, шовкові й лляні текстильні підприємства та інші галузі. За виробництвом лляних тканин Білорусь посідає друге місце у світі після Росії. Провідне місце посідає харчова промисловість, особливо м'ясна, молочна, плодово-овочева, що розвиваються на основі місцевої сировини.1

Сільське господарство

За останній період у сільськогосподарському виробництві Білорусі набуло значення тваринництво (70 % вартості товарної продукції).

Із посівних площ тут 45 % зайнято під зернові і майже 40 % — під кормові культури. Серед зернових культур провідними є ячмінь, озиме жито, зернобобові та гречка. Головними технічними культурами є льон-довгунець (третє місце у світі за обсягами виробництва), а також Цукровий буряк — у південно-західній частині країни.

Білорусь є одним із провідних виробників картоплі. Добре розвинуте молочне і м-'ясне тваринництво та свинарство. Поголів'я цих свійських тварин продовжує зростати.

Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки

Головним видом транспорту в Білорусі є залізничний. Довжина залізниць у республіці сягає

Мінськ. Автомагістралі Полісся

5,5 тис. км. Довжина автомобільних шляхів з твердим покриттям — близько 50 тис. км.

Протяжність річкових судноплавних шляхів (Дніпро, Прип'ять, Сож, Березина, Дніпро-Бузький канал) — понад 1500 км. У Білорусі створена густа мережа нафто- і газопроводів.

У Білорусі експорт переважає над імпортом у 2,5 разу. Довозиться багато вугілля, нафти, металу, лісоматеріалів, зерна; вивозяться, як правило, вантажі з порівняно невеликою вагою, крім картоплі (продукція тваринництва, легкої промисловості, машинобудування). Так, до країн СНД вивозиться понад 90 % вантажних автомашин, тракторів, силосозбиральних комбайнів, металорізальних верстатів, телевізорів, мотоциклів, наручних годинників, побутових холодильників, а також до 60 % тваринного масла, близько 40 % м'яса, м'ясних і плодово-овочевих консервів, близько 65 % етилового спирту, 20 % кондитерських виробів.

Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки
Росія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru