Географія - Гілецький Й. Р. - Росія

Площа 17,1 млн км2 — найбільша країна світу. Населення — 142,8 млн осіб.

Офіційна назва — Російська Федерація. Федеративна республіка — 49 областей, два міста федерального значення і 36 автономних утворень різного статусу. Столиця — Москва.

ЕГП

Росія — це Євроазіатська держава, 1/4 якої розташована в Східній Європі і 3/4 у Північній або Північно-Східній Азії. Протяжність території із заходу на схід — більш як 9 тис. км, а з півночі на південь — майже 4 тис. км.

Росія омивається водами трьох океанів (2/3 довжини державних кордонів є морськими). Однак країні не вистачає вигідних портів, особливо в європейській частині, тому значна частина зовнішньої торгівлі Росії здійснюється транзитом через територію сусідніх держав, зокрема України.

Її частини розташовані відносно недалеко від основних економічних районів світу: європейська — до країни ЄС, азіатська — до Японії, Китаю та США. Країна володіє унікальним для Євразії комунікаційним потенціалом. Сухопутними кордонами вона межує з 11 країнами Європи та Азії. Наземними транспортними шляхами Росія зв'язана з багатьма державами материка, з якими підтримує активні економічні та політичні стосунки.

Населення

Із 1960-х рр. народжуваність у Росії значними темпами знижувалася. З 1991 р. почався процес депопуляції. Коефіцієнт народжуваності на початок XXI ст. становив 10,4 на 1000 осіб, а смертності — 16 на 1000 осіб. Середня тривалість життя знизилася до 65,3 року, а дитяча смертність віком до року становить близько 5,3 на 1000 народжених. Частка жінок, середня тривалість життя яких майже 2,3 року, близько 54 % від усієї кількості населення. Така демографічна ситуація обумовлена дією цілої низки соціально-демографічних чинників. Зовнішня міграція у Росії має поки що незначне додатне сальдо (+0,7 %), а тому більше впливає на національний склад населення, ніж на динаміку зміни його кількості.

У Росії проживає понад 100 націй, народів і народностей. Частка росіян у загальній кількості населення становить 81,5%. Вони становлять більшість практично у всіх (окрім Татарстану, Чечні та Північної Осетії, де росіяни складають близько 40 % населення) автономних утвореннях (республіках, краях, областях, округах), які виділені за національною ознакою.

Українців у Росії проживає близько 4 млн осіб (найбільша українська діаспора у світі). Вони є другою за кількістю після татар (понад 6 млн жителів) національною меншиною в державі.

Середня густота населення держави становить 8,3 особи на 1 км2. Основна його кількість (79 %.) проживає у європейській частині. Середня густота населення тут відповідно становить майже 27 осіб на 1км2, а в азіатській — менше 3 осіб на 1 км .

Внутрішні міграційні процеси значно впливають на розміщення населення як в азіатській, так і європейській частинах Росії. Так, вони спричинили майже обезлюднення сільських місцевостей у Нечорноземній зоні Російської Федерації (центральні регіони європейської частини держави). Водночас саме тут характерні найбільші темпи урбанізації. Великі міські агломерації зосереджують понад 1/3 населення, серед них особливо виділяються Московська, Санкт-Петербурзька, Нижньоновгородська, Єкате-ринбурзька, Челябінська. Середній рівень урбанізації в Росії становить 73 %. Найбільший він у північно-західному регіоні.

Забезпечення потреб господарства трудовими-ресурсами є також неоднаковим у різних регіонах Росії. Частка населення працездатного віку зростає вищими темпами на Далекому Сході, у Східному Сибіру, на Північному Кавказі, а у Центральній Росії та на Уралі — вона зменшується.

Москва. Санкт-Петербург

ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Японія
ЕГП
Населення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru