Географія - Олійник Я.Б. - 37.2.1. Мінеральні ресурси

37.2.1. Мінеральні ресурси

Мінеральні ресурси — природні речовини мінерального походження, що використовуються у господарстві як сировина або джерело енергії. Попит на мінеральні ресурси у світі росте приблизно на 5 % за рік. Щорічно з надр Землі видобувають понад 100 млрд т мінеральної сировини і палива. Це руди чорних і кольорових металів, вугілля, нафта, будівельні матеріали — всього понад 200 різних видів.

У структурі мінеральних ресурсів важлива роль належить паливно-енергетичним ресурсам, серед яких провідне місце посідає вугілля. Розвідані запаси вугілля становлять 1239 млрд. т. Із його загальних запасів приблизно 60 % припадає на кам'яне і 40 % — на буре вугілля. Понад 90 % усіх вугільних ресурсів знаходяться у Північній півкулі. Найбагатші вугіллям Азія (54 %), Північна Америка (28 %) і Європа (9 %). Найбільші поклади вугілля у Китаю (731 млрд т), США (215 млрд т), Росії (понад 200 млрд т). Відкритих покладів вугілля у світі вистачить на 200-300 років.

Достовірні запаси нафти у світі визначаються в 136 млрд. т, природного газу — в 141 трлн. м. При цьому на країни Близького і Середнього Сходу припадає до 65,7 % світових запасів нафти і 32 % світових запасів природного газу. Найбільші запаси нафти у Саудівської Аравії (35,2 млрд. т), Іраку (13,4 млрд. т), Кувейту (12,9 млрд. т), Ірану (12,1 млрд. т), ОАЕ (12 млрд. т). До країн з багатими запасами газу належать Росія (55 трлн м3), Іран (21 трлн м3), Катар (6,7 трлн м3).

Серед багатьох тисяч родовищ нафти і природного газу особливе значення мають родовища-гіганти із запасами понад 500 млн. т і навіть понад 1 млрд. т нафти і 1 трлн м3 газу в кожному. Таких унікальних родовищ нафти у світі всього до 50. Більше половини з них знаходиться в країнах Близького і Середнього Сходу. Газових родовищ-гігантів у світі понад 20. Такі родовища найхарактерніші для Росії, Узбекистану, Туркменістану та ін.

Передбачається, що поточного видобування нафти розвіданими запасами в цілому у світі вистачить на 45 років. Запасів природного газу має вистачити приблизно на 100 років.

Потенційні ресурси урану оцінюються в 10 млн.т. Економічно вигідно розробляти родовища, які мають вміст не менше 0,1 % урану В такому випадку одержання 1 кг сировини коштує 80доларів. Заданими Міжнародного агентства з атомної енергетики (М АГАТЕ), запаси урану за ціною 80 доларів за 1 кг складали 2,4 млн.т. У першу сімку країн за запасами урану входять Австралія (460 тис. т), ПАР (250), Нігер(180), Бразилія (165), Канада (155), США (125), Намібія (100 тис. т). В цілому світові потреби в урані цілком забезпечені.

У сучасному світі рудні корисні копалини відіграють важливу роль в економіці. Великі запаси залізорудної сировини зосереджені в США, КНР, Індії, Росії, Україні. Відкриті залізні руди в басейні Амазонія в Бразилії, родовиша в Ліберії, Гвінеї, Алжирі та ін. Великі родовища алюмінієвої сировини у Франції, Італії, Індії, Суринамі, США, державах Західної Африки. Основні родовища мідних руд зосереджені в Замбії, Чилі, США, Канаді, свинцево-цинкових — у США, Канаді, Австралії.

Багато видів мінеральних ресурсів через нераціональне використання або майже вичерпані, або дуже виснажені. Тому актуального значення набувають широке використання комплексної переробки мінеральної сировини, ресурсозберігаючої техніки, маловідходної і безвідхідної технології, повторне використання ресурсів.

37.2.2. Земельні ресурси

Земельні ресурси — землі, що використовуються або можуть використовуватися в господарській діяльності людини. Загальна площа світового земельного фонду — 134 млн. км2 (13,4 млрд. га). Лише 1/3 земельного фонду планети — це сільськогосподарські угіддя (4810 млн.га), тобто землі, які використовуються для виробництва продуктів харчування. Решта території — це гори, пустелі, льодовики, болота, ліси і т. д.

Сільськогосподарські угіддя — це орні землі (1310 млн. га), природні луки і пасовища (3365 млн. га). Основні масиви оброблюваних земель зосереджені в Північній півкулі — Європа (27 % від загальної площі світу), Північна Америка (15 %), Азія (32 %). На Африку припадає 15 % оброблюваних земель світу, на Південну Америку—8 %, на Австралію та Океанію — 3 %. Із окремих країн світу найбільше оброблюваних земель у США (185,7 мли га), 1 Індії (166,1), Росії (130,3), Китаї (92,5), Канаді (45,4), Казахстані (34,5), Україні (32,7 мли га).

Резервів для сільськогосподарського освоєння практично немає, залишаються лише ліси та "екстремальні території". До того ж у багатьох країнах світу земельні ресурси швидко зменшуються: продуктивні землі використовуються під будівництво, гірничопромислові розробки, поглинаються містами та іншими населеними пунктами. Підраховано, що із сільськогосподарського обігу щорічно вилучається 6—7 млн. га земель, а за рахунок заболочування, засолення, видужування — ще 1,5 млн. га. Перевантаження полів сільськогосподарськими культурами і неправильний їх обробіток, вирубка лісів ведуть до спустелення земель. Загальна площа антропогенних пустель світу складає понад 9 млн.км2. Ще 19 % суші знаходиться на межі спустелення (швидкість спустелення — 6 млн.га за рік).

Боротьба за збереження земельного фонду планети — одне з найважливіших завдань людства. Необхідно зупинити не відновлювані втрати земельних ресурсів, підвищувати культуру землеробства. Особливого значення в сучасному світі набуває рекультивація земель, тобто відновлення ґрунтового покриву після закінчення гірничих і будівельних робіт.

37.2.2. Земельні ресурси
37.2.3. Лісові ресурси
37.2.4. Водні ресурси
37.2.5. Природні ресурси Світового океану
38. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
39. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
40. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ
41. ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
42. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ
42.2.1. Залізничний транспорт
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru