Сучасні різновиди туризму - Кляп М.П. - Екзотичний туризм

Діловий туризм - один з найперспективніших напрямів сучасного туризму. Високі темпи його розвитку визначають, в першу чергу, глобалізація світової економіки і "стирання кордонів". Бізнесмени все частіше шукають і знаходять ділових партнерів за кордоном. Але, рушаючи в подібну подорож, вони хочуть не просто побувати на виставці, семінарі, конференції - вони їдуть за новими можливостями для свого бізнесу.

Топ-5 країн - лідерів ділового туризму:

- США;

- Німеччина;

- Іспанія;

- Велика Британія;

- Франція.

Топ-5 міст - лідерів ділового туризму;

- Відень;

- Сінгапур;

- Барселона;

- Берлін;

- Гонконг.

Екзотичний туризм

Екзотичний туризм (нетрадиційний туризм) - це такий різновид туристично-рекреаційної діяльності, який не типовий для даної місцевості.

Екологічний туризм (туризм орієнтований на природні туристські ресурси, природний туризм

Екологічний туризм (туризм орієнтований на природні туристські ресурси, природний туризм) - це різновид туризму спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність, протягом якої мандрівник вивчає навколишнє середовище, де природа є головною цінністю.

Основна причина виникнення екологічного туризму у невідрегульованості відносин у системі "суспільство-природа", або в туристичній інтерпретації - "туризм-екологія". Численні опитування туристів свідчать, що серед провідних мотивів туристських подорожей на перший план все більше виступає прагнення людей до спілкування з природою. Звідси походження близьких за змістом понять "м'який туризм" (soft tourism, або розширений варіант nature tourism with a soft touch - дослівно: природний туризм із м'яким дотиком до природи), "зелений туризм" тощо.

Природа - головне джерело задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Усвідомлення цього очевидного факту неминуче ставить людину на позиції любові й поваги до природи. Але це тривалий процес. До того ж відбувається він не автоматично. Потрібно цілеспрямовано формувати дбайливе ставлення до природи, виховувати в людях почуття вдячності до неї за те, що вона дає їм, за її роль у житті нинішнього й прийдешніх поколінь. Щодо цього екологічний туризм має реальні ресурси - невичерпні, як і сама природа.

Люди, через зміни умов життя у великих містах-мегаполісах, усе далі відходять від природи. Незмінними супутниками проживання в таких містах є ізольованість людини, почуття самотності, надмірні навантаження па нервову систему, що породжують постійне психологічне напруження і призводять до стресів. Мешканці великих міст усе частіше потерпають від нервових розладів та захворювань нервової системи. У них з'являється природне і цілком зрозуміле бажання виїхати на природу, щоб у спілкуванні з нею звільнити свою нервову систему від навантажень, що накопичилися в умовах міського проживання.

Екологічний туризм з його величезними рекреаційними і пізнавальними можливостями покликаний сформувати суспільну свідомість щодо охорони та раціонального використання природних багатств.

Екологічний туризм обов'язково має містити в собі елементи усвідомленого позитивного ставлення до навколишнього природного середовища, а не тільки його використання, нехай навіть в активних формах.

Необхідно зазначити, що внаслідок понятійної плутанини багато експертів із туризму відмовилися від використання терміну, тому що він трактується різними групами споживачів по-різному. Звідси і висновок міжнародного товариства екотуризму (TIES) про те, що ще довго не буде чіткого розмежування між туризмом і екотуризмом.

10 заповідей екотуриста, сформульованих (TIES):

- пам'ятати про вразливість Землі;

- залишати тільки сліди, забирати з собою тільки фотографії;

- пізнавати світ, у який потрапив: культуру народів, географію;

- шанувати місцевих мешканців;

- не купувати вироби, що піддають небезпеці навколишнє середовище;

- завжди ходити тільки протоптаними стежками;

- підтримувати програми захисту навколишнього середовища;

- де можливо, використовувати методи зберігання навколишнього середовища;

- підтримувати (патронувати) організації, що сприяють захисту природи;

- подорожувати з фірмами, що підтримують принципи екотуризму.

З цих позицій екологічний туризм можна вважати головною концептуальною ідеєю сталого розвитку туристичної індустрії у XXI сторіччі.

Екологічний туризм (туризм орієнтований на природні туристські ресурси, природний туризм
Економний туризм (заощадливий туризм, гарячі тури)
Екстремальний туризм
Етнічний туризм (ностальгічний туризм, етнографічний туризм)
Ігровий туризм (розважальний туризм)
Індустріальний туризм (промисловий туризм)
Інтернет-туризм
Історичний туризм (історико-культурний туризм)
Кавовий туризм
Карнавальний туризм
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru