Туристичний бізнес - Мальська М.П. - ПЕРЕДМОВА

В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються перспективи на майбутнє.

Ці процеси характерні також для туристичної галузі, яка спрямована на отримання прибутку через задоволення туристичних потреб населення, надання йому різноманітних туристичних послуг у вигляді житла, харчування, транспортного й екскурсійного обслуговування та іншого сервісу.

Туризм - це єдина виробнича галузь, про яку майже всі згадують із задоволенням. Адже слово "туризм" асоціюється у людей з приємним місцем, де вдалося побувати в минулому і яке хочеться відвідати у майбутньому.

Розвиток туризму в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки йому ми можемо поліпшити соціально-економічну ситуацію. Сфера туризму підтримує майже 50 суміжних галузей та створює додаткові робочі місця. Один турист дає роботу 10 особам, а створення одного робочого місця в туризмі у 20 разів дешевше, ніж у промисловості. Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів. Італія, Іспанія, Франція, Греція, Кіпр, Польща, завдяки розвиткові туризму зуміли за досить короткий час подолати економічну кризу.

"Галузь вражень", як іноді називають туристичний бізнес, перетворилася в одну із найприбутковіших. Щорічні доходи від туризму становлять майже три трильйони доларів.

У багатьох країнах туризм став однією з провідних галузей економіки, які надійним джерелом поповнення бюджету. У державах, що активно розвивають цю галузь, іноземний туризм дає можливість розв'язувати багато соціально-економічних проблем. Прибутки від туризму в цих країнах обчислюються мільярдами доларів (табл. 1 і 2). Наприклад, Іспанія та Італія, приймаючи щороку понад 50 млн. зарубіжних гостей, отримують відповідно 47,9 та 35,4 млрд. доларів прибутку; Австрію, населення якої становить 8,6 млн. жителів, щорічно відвідують 18,2 млн. мандрівників, а надходження до бюджету перевищують 15,5 млрд. доларів на рік.

У багатьох країнах світу експорт послуг сьогодні є найдинамічнішою статтею зовнішньоторговельної діяльності, яка складає 30-40 усього товарного експорту. Експерти вважають, що у XXI ст. міжнародний туризм стане двигуном світової економіки.

У зв'язку з демонополізацією попередніх туристичних структур і появою великої кількості нових туристичний бізнес в Україні розвивається надзвичайно швидкими темпами, адже, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, для цього є всі передумови. Україна розташована у центрі Європи, на перехресті транспортних шляхів, до того ж вона має сприятливі природнокліматичні умови (Карпати, Крим, Чорноморське та Азовське узбережжя, басейни Дніпра, Десни, Дунаю, Дністра, Західного Бугу), багатий рослинний і тваринний світ, цілющі мінеральні джерела, багату історико-культурну спадщину, людські та матеріальні ресурси. В Україні налічується понад 125 тисяч пам'яток археології та архітектури, сотні музеїв. Особливе значення у розвитку туризму має Західний регіон, адже майже 40 відсотків історичних цінностей нашої країни зосереджено саме тут.

В Україні, у географічному центрі Європи, перехрещуються майже всі європейські культури. З давніх часів українська культура є прямою спадкоємицею культури Київської Русі, а її своєрідність полягає у тому, що Україна є не лише торговим, а й духовним перехрестям Заходу і Сходу, перехрестя шляхів, що ведуть до Туреччини, Близького Сходу, Індії, Скандинавії та країн Західної Європи.

Таблиця 1

ШІСТНАДЦЯТЬ КРАЇН, ЯКІ МАЮТЬ НАЙБІЛЬШІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ТУРИЗМУ

Країна

Надходження від міжнародного туризму (млрд. дол. США)

Зміна (%) 2008/2007

2007

2008

1

СІНА

96,7

110,1

13,8

2

Іспанія

57,6

61,5

6,9

3

Франція

54,3

55,6

2,4

Закінчення табл. 1

Країна

Надходження від міжнародного туризму (млрд. дол. США)

Зміна (%) 2008/2007

2007

2008

4

Італія

42,7

45,7

7,2

5

Великобританія

37,2

40,8

9,7

6

Німеччина

36,0

40,0

11,0

7

Китай

38,6

36,0

-6,7

8

Туреччина

22,3

24,7

10,6

9

Австралія

18,5

22,0

18,7

10

Австрія

18,9

21,8

15,4

11

Греція

96,7

110,1

13,8

12

Канада

57,6

61,6

6,9

13

Японія

54,3

55,6

2,4

14

Мексика

42,7

45,7

7,2

15

Швейцарія

37,2

40,8

9,7

16

Нідерланди

36,0

40,0

11,0

Джерело: Всесвітня туристична організація

Дані за 2008 рік

Таблиця 2

ДЕСЯТЬ НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНИХ КРАЇН СВІТУ У 2008 РОЦІ

Країна

Кількість туристичних прибуттів, млн. чол.

Ринкова частка (%), 2008 рік

1

Франція

79,3

8,6

2

Іспанія

58,0

6,3

3

США

57,3

6,2

4

Китай

53,0

5,7

5

Італія

42,7

4,6

6

Великобританія

30,2

3,2

7

Мексика

25,4

2,8

8

Німеччина

25,0

2,7

9

Росія

24,9

2,7

10

Австрія

22,6

2,5

Разом у світі

922

100

Джерело: Всесвітня туристична організація

Дані за 2008 рік

Таблиця 3

ПРОГНОЗ НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИХ ТУРИСТИЧНИХ НАПРЯМКІВ ДО 2020 РОКУ

Країна

Кількість туристичних прибуттів, млн. чол.

Частка на світовому туристичному ринку, %

Динаміка зростання у 2000- 2020 рр., %

Китай

137,1

8,6

8,0

США

102,4

6,4

3,5

Франція

93,3

5,8

1,8

Іспанія

71,0

4.4

2.4

Гонконг

59,3

3.7

7,3

Італія

52,9

3,3

2,2

Великобританія

52,8

3,3

3,0

Мексика

48,9

3,1

3,6

Росія

47,1

2,9

6,7

Чеська Республіка

44,0

2,7

4.0

Джерело: Всесвітня туристична організація

Дані за 2008 рік

Таблиця 4

РЕЙТИНГ ТУРИСТИЧНИХ МАКРОРЕГІОНІВ ЗА РІВНЕМ ДОХОДІВ ВІД ТУРИЗМУ

Регіон

Надходження від туризму в 2007 році, млрд. дол. США

Надходження від туризму у 2008 році, млрд. дол. США

Європа

487,9

489,4

Америка

182,0

184,1

Азійсько-Тихоокеан. регіон

142,9

147,0

Близький Схід

46,6

55,1

Африка

45,0

46,7

Загалом у світі

904,0

922,0

Джерело: ВТО

Дані за 2008 рік

Таблиця 5

РЕЙТИНГ ДЕСЯТИ КРАЇН, ЯКІ ВКЛАДАЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ КОШТІВ У ТУРИЗМ

п/п

Країна

Витрати, млрд. дол. СІЛА у 2008 році

Ринкова частка, %

1

Німеччина

91,0

11,2

2

СІНА

79,7

10,4

3

Великобританія

68,5

8,9

4

Франція

43,1

6,0

5

Китай

36,2

4,5

6

Італія

30,8

3,2

7

Японія

27,9

3,0

8

Канада

26,9

2,6

9

Росія

24,9

2,5

10

Нідерланди

21,7

2,5

Загалом у світі

943

100

Джерело: ВТО

Дані за 2008 рік

Туризм за своїми основними характеристиками не має принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому всі сучасного маркетингу та менеджменту можуть бути застосовані і в туризмі.

Втім, туризм має свою специфіку. Тут здійснюється як торгівля послугами, так і товарами. За оцінками фахівців, частка послуг у туризмі становить 75 відсотків, товарів - 25.

Якщо у традиційному виробництві ми маємо товар у матеріально-речовій формі, то в туризмі результат діяльності зводиться до туристичного продукту. По суті, це будь-яка послуга, яка задовольняє ті чи інші потреби туристів і ними оплачується. Це готельні, транспортні, екскурсійні, перекладацькі, побутові, комунальні, посередницькі та інші послуги. Основним туристичним продуктом є комплексне обслуговування, тобто стандартний набір послуг, що продається туристам в одному "пакеті". За кордоном туристичні поїздки, які реалізуються за стандартними "пакетами", часто називають пакетними турами. Вони є основним предметом діяльності більшості туристичних фірм.

Туристичний продукт поряд із загальними характеристиками послуг (невідчутність, нерозривність виробництва та споживання, нездатність до зберігання) має свої особливості.

По-перше, попит на туристичні послуги надзвичайно еластичний щодо рівня прибутку і цін, але багато в чому залежить від політичних і соціальних умов.

По-друге, у зв'язку з сезонними коливаннями попиту існує так званий феномен насичення. Внаслідок цього можуть бути виділені чітко окреслені туристичні зони. Наприклад, за чинником "сонце-море" - курорти Криму, Кіпру, Туреччини, Болгарії; за чинником "відпочинок-лікування" - Трускавець, Єсентуки, Карлові Вари; за чинником "спорт" - гірськолижні курорти України, Польщі, Словаччини, Чехії тощо.

По-третє, пропозиція туристичних послуг не відрізняється гнучким виробництвом. Цими послугами можна скористатися безпосередньо на місці. Готель, летовище, база відпочинку не можуть бути перенесені в інші регіони. Вони не можуть пристосуватися у часі й просторі до зміни попиту.

По-четверте, туристичний продукт створюється зусиллями багатьох підприємств, кожне з яких має власні методи роботи, специфічні потреби і різну комерційну мету.

По-п'яте, не можна досягнути високої якості туристичних послуг навіть за дрібних недоліків, оскільки обслуговування туристів складається якраз із дрібниць.

Особливості туристичного продукту істотно впливають на менеджмент та маркетинг у туризмі. Для того, щоб туризм давав прибуток, потрібно створити відповідний сервіс. Стратегічна мета розвитку туристичної індустрії полягає у створенні конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту. Створення позитивного образу країни та її окремих туристичних об'єктів має стати частиною загальної стратегії розвитку туризму у нашій країні. Наші гості мають переконатися, що Україна - незалежна європейська держава з давніми традиціями, багатими природними, історико-архітектурними та культурними цінностями. А це передусім залежить від людей, які їх обслуговуватимуть - висококваліфікованих менеджерів туризму.

Цей посібник - добрий порадник для тих, хто обрав своєю місією туризм і прагне стати справжнім фахівцем надзвичайно цікавої та потрібної справи.

Розділ 1. Історія розвитку туризму
1.1. Початковий етап
1.2. Становлення туристичного бізнесу
1.3. Туризм як галузь індустрії
1.4. Монополізація туристичної індустрії
1.5. Історія розвитку туризму в Україні
Розділ 2. Основні туризмологічні концепції
2.1. Модель туриста за Жафаром Жафарі
2.2. Модель туризму за Жафаром Жафарі
2.3. Концепція туризму як зустрічі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru