Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б.А.


Посібник підготовлений з врахуванням вимог Болонської декларації. Мета видання - ознайомити студентів з організаційно-економічними і правовими основами створення та функціонування кредитних кооперативів, дати їм теоретичні знання та практичні навички щодо фінансово-кредитного забезпечення суб'єктів господарювання через залучення коштів кредитних спілок, необхідних для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності в сучасних умовах господарювання.

Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

Лекція 1. Генезис та еволюція кредитної кооперації

1.1. Передумови виникнення кредитної кооперації та їх історичні аспекти

1.2. Місце та роль кредитних спілок у системі фінансово-кредитного забезпечення суб'єктів господарювання

Лекція 2. Основні морально-етичні цінності та принципи діяльності кредитної кооперації

Лекція 3. Організаційні основи створення та функціонування кредитної спілки

Лекція 4. Організаційно-економічні та правові аспекти діяльності кредитних спілок

Лекція 5. Організація кредитно-фінансової діяльності кредитних спілок

Лекція 6. Фінансово-економічний механізм діяльності кредитних спілок

Лекція 7. Механізм запобігання кредитному ризику кредитних спілок

Лекція 8. Оцінка економічної діяльності кредитної спілки

Лекція 9. Міжнародний досвід і стандарти регулювання діяльності кредитних спілок

Список рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru