Політологія

Політологія


Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть - Горбань Ю.А.

У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення - суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовленістю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок історичного мислення.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Інформаційна політика України - Губерський Л.В.

У монографії розглядаються нові тенденції та перспективи інформаційної політики України в контексті процесів європейської інтеграції, висвітлюються її зовнішньополітичні, правові, безпекові, економічні та іміджеві чинники, аналізується інформаційно-комунікаційний ресурсний потенціал держави, характеризується увесь спектр мас-медійної сфери України.

Для фахівців з міжнародних відносин, дослідників інформаційно-комунікаційних проблем, представників ЗМІК, викладачів, аспірантів та студентів.

Інформаційна політика - Почепцов Г.Г.

Цей навчальний посібник – практично перша в Україні спроба на академічному рівні комплексно дослідити і висвітлити сутність та основні складові сучасної інформаційної політики. Особлива увага приділяється питанням побудови інформаційного суспільства, проблемам правового регулювання інформаційної сфери, становленню та впровадженню системи електронного урядування з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. Ґрунтовно розкривається технологія використання інформаційних стратегій та ведення сучасних інформаційних війн.

Видання розраховане на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, докторантів з державного управління, науковців, працівників державних установ і органів виконавчої влади. Книга буде корисною всім, кого цікавлять питання інформаційного суспільства, міжнародна інформація, теорія комунікації та інформаційна політика.

Інформаційна безпека - Остроухов В.В.

У цьому підручнику розкрито сутність" технології та засоби маніпулювання свідомістю, проведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій. Розглянуто історію і сучасний стан інформаційно-психологічного протиборства, а також особливості використання інформаційного впливу в терористичній діяльності та економічному протиборстві. Показано широкий спектр загроз національній безпеці України в інформаційній сфері та систему забезпечення інформаційної безпеки держави.

Підручник розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості, насамперед для підготовки державних службовців, психологів, журналістів, політологів та юристів. Цим виданням також можуть користуватися практикуючі психологи, представники спецслужб та інших силових відомств. У додатках міститься програма для впровадження матеріалів підручника в навчальний процес.

Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В.А.

Основна термінологія даного глосарію успішно апробована в Академії управління МВС України, Інституті права і безпеки підприємництва Європейського університету, використана в Міжнародній поліцейській енциклопедії.

Глосарій призначений для фахівців в галузі національної та міжнародної безпеки, а також тих, кого хвилюють проблеми формування системи знань про національну безпеку, як складову міжнародної безпеки, і її забезпечення в умовах глобалізації.

Зовнішня політика України - Чекаленко Л.Д.

У підручнику розглянуто проблемні питання зовнішньої політики України за концепцією: "людина — суспільство — держава — міжнародні структури в добу міжнародної правосуб'єктності. Виявлено потенційні загрози, що є наслідком нерозв'язаних зовнішньополітичних проблем. Особливу увагу приділено пошукові оптимальних форм реалізації прав людини, стабільності суспільства і зміцнення позицій держави в новій парадигмі міжнародних відносин. Висвітлено проблеми, пов'язані зі становленням і розвитком зовнішньої політики України, що покликана формувати високий політичний, економічний та інформаційний імідж розвинутої європейської держави. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, політиків.

Зовнішня політика України - Кучик О.С.

У навчальному посібнику на основі широкого фактологічного матеріалу розкрито основні етапи формування та розвитку зовнішньополітичної діяльності української державності. Подано цілісну картину зовнішньополітичної діяльності урядів України, проаналізовано місце і роль нашої держави у міжнародних відносинах.

Європейська та євроатлантична інтеграція України - Кордон М.В.

У навчальному посібнику висвітлюється історія створеним і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Дорошко М.С.

У пропонованому навчальному посібнику на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено аналіз геополітичного середовища та зовнішньої політики країн Співдружності Незалежних Держав та Грузії.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться проблемами геополітики та зовнішньою політикою держав у сучасному світі.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru