Зовнішня політика України - Чекаленко Л.Д.


У підручнику розглянуто проблемні питання зовнішньої політики України за концепцією: "людина — суспільство — держава — міжнародні структури в добу міжнародної правосуб'єктності. Виявлено потенційні загрози, що є наслідком нерозв'язаних зовнішньополітичних проблем. Особливу увагу приділено пошукові оптимальних форм реалізації прав людини, стабільності суспільства і зміцнення позицій держави в новій парадигмі міжнародних відносин. Висвітлено проблеми, пов'язані зі становленням і розвитком зовнішньої політики України, що покликана формувати високий політичний, економічний та інформаційний імідж розвинутої європейської держави. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, політиків.

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. Теорія і практика зовнішньої політики України

Розділ II. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Розділ III. Євразійський напрям зовнішньої політики України

Розділ IV. Захист прав людини — імператив зовнішньої політики України

ПІСЛЯМОВА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru