Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV початку XXI століть - Горбань Ю.А.


У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення - суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовленістю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок історичного мислення.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

Вступ до предмета "Сучасний Світ"

Тема 1. Зародження індустріальної цивілізації і формування цілісності світового розвитку (кінець XV-XVII ст.)

Тема 2. Європейсько-Американська цивілізація та позаєвропейський світ У XVIII - середині XIX ст.

Тема 3. Модернізація капіталізму: новітня доба (кінець XIX - початок XX ст.)

Тема 4. Перша світова війна (1914-1918 рр.)

Тема 5. Міжвоєнний період світової історії: суспільно-політичні трансформації

Тема 6. Друга світова війна (1939-1945 рр.)

Тема 7. Геополітичні зміни в післявоєнному світі. Формування постіндустріальних суспільств (друга половина 40-х - 80-ті роки XX ст.)

Тема 8. Світ наприкінці XX - на початку XXI ст.: нові тенденції розвитку

Післямова

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru