Релігієзнавство - Лубський В.І.


Учбовий посібник знайомить з основами релігієзнавства. В ньому подані різні концепції теорії релігії, її структура і функції в житті суспільства і індивіда, висвітлені проблеми походження і еволюції релігії. Основна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Кожна релігія подається в декількох аспектах, що дозволяє визна­чити відмінності і загальні риси релігій різних часів і народів. Вияв­ляється сутність релігії як суспільного феномена, оцінюється її роль в діяльності людей. В посібнику значну увагу приділено також проб­лемам соціології релігії, в яких релігія характеризується як предмет соціологічного аналізу, розглядаються методи її дослідження і най­важливіші течії соціології релігії.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також на всіх, хто цікавиться проблемами релігієзнавства.

Світлій пам'яті батьків Іона Кіндратовича і Марії Григорівни Лубських присвячую

Розділ І. Релігієзнавство як наука

§1. Релігія як предмет дослідження та структура сучасних релігій

Розділ II. Основні теорії походження релігії

Розділ III. Філософія релігії

Розділ IV. Психологія релігії

Розділ V. Соціологія релігії

Розділ VI. Футурологія релігії

Розділ VII. Характеристика релігій світу

Розділ VIII. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я

Розділ IX. Іудаїзм

Розділ X. Релігії ІНДІЇ

Розділ XI. Релігії Китаю

Розділ XII. Релігія античного світу

Розділ XIII. Світові релігії

Розділ XIV. Загальна характеристика священних книг іудаїзму, буддизму, індуїзму і зороастризму

Розділ XV. Християнство

Розділ XVI. Іслам

Розділ XVII. Нетрадиційні релігії

Слова, найбільш поширені в культовій практиці

Література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru