Історія релігій - Лубський В.І.


У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії – одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику - толерантне ставлення як до релігії, так і до вільнодумства.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства, а також тих, хто цікавиться проблемами світових релігій.

ВСТУП

Розділ І. ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ

Теологічні теорії походження релігії

Традиціоналістична теорія

Теїстична теорія

Академічний теїзм

Перші спроби наукового пояснення походження релігії

Завдання учасникам студентського історичного наукового гуртка

Наукові теорії походження релігії

Історичний характер релігії

Поява релігії

Чому виникла релігія

Первісні вірування

Форми первісних вірувань

Розділ II. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства

Методи дослідження в релігієзнавстві

Методологічні принципи релігієзнавства

Структура релігії

Головні функції релігії

Класифікація релігій

Розділ III. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ ДВОРІЧЧЯ

Загальні зауваження щодо історії релігії в стародавньому світі

Початок цивілізації в Дворіччі

Виникнення шумеро-аккадської релігії

Шумеро-аккадська міфологія

Релігійний культ у Дворіччі

Релігія Вавилону

Ассирійська релігія

Релігія нововавилонського царства

Розділ IV. РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Історичні умови виникнення і розвитку давньоєгипетської релігії

Давньоєгипетські боги

Міф про Осіріса

Душа. Поховальний культ

Храми і жрецтво

Розділ V. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ МАЛОЇ АЗІЇ І СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

Хетська релігія

Фригійська релігія

Сирійсько-фінікійська релігія

Халдейська релігія

Розділ VI. ЗОРОАСТРИЗМ.

Виникнення зороастризму

Заратуштра

Авеста

Віровчення зороастризму

Зороастрійська мораль

Зороастрійський культ

Культ Мітри

Розквіт зороастризму

Маніхейство

Маздакізм

Доля і заслуги зороастризму

Розділ VIІ. Іудаїзм

Біблійний іудаїзм

Іудейська Біблія

Іудейське віровчення

Елліністичний іудаїзм

Іудейські обряди

Єврейські свята

Рабиністичний іудаїзм. Талмуд

Хасидизм

Сучасний іудаїзм

Розділ VIII. РЕЛІГІЇ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Ведична релігія

Веди - священні книги давньоіндійських релігій

Головні особливості ведичної релігії

Віровчення брахманізму

Брахманістський культ

Розділ IX. ІНДУЇЗМ

Віровчення та основні напрями індуїзму

Вішнуїзм

Шиваїзм

Індуїстський культ

Реформізм і індуїзм

Джайнізм

Сикхізм

Еволюція сикхізму

Сикхський фактор у суспільно-політичному житті

Розділ X. БУДДИЗМ

Будда - засновник нової релігії

Історичні умови буддизму

Махаяна і хінаяна. Тантризм

Філософська концепція буддизму

Вчення Будди

Етичний аспект буддизму

Буддійський культ

Поширення буддизму

Розділ XI. РЕЛІГІЯ В СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ

Стародавня китайська релігія

Конфуцій

Філософські концепції конфуціанства та даосизму

Даосизм

Буддизм у Китаї

Релігія в історії Китаю

Розділ XII. РЕЛІГІЯ В ЯПОНІЇ

Синтоїстський культ

Буддизм у Японії

Дзен-буддизм

Релігійний синкретизм у Японії

Розділ XIII. РЕЛІГІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ

Релігія крито-мікеноької культури

Релігія грецького полісу

Стародавньогрецька міфологія

Релігійний культ стародавніх греків

Релігія аттичної Греції

Релігія в епоху еллінізму

Започаткування римської релігії

Релігія в республіканському Римі

Стародавня римська релігія в імперії

Розділ XIV. ПОХОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА

Час і місце виникнення християнства

Історичні умови виникнення християнства

Релігійні попередники

Філософська підготовка

Проблема особи Ісуса. Євангельська концепція

Міфологічна концепція

Історична концепція

Ісус Христос, його біографія

Апостол Павло

Еволюція християнства в процесі його формування

Новий Завіт

Євангелія

Дії апостолів

Послання

Утворення християнської церкви

Перші віки християнства Християнство в Римі

Гоніння

Апологетика

Впорядкування християнського віровчення

Ранні єресі

Монтанізм

Гностицизм

Антитринітаризм

Маніхейство

Новатіанство

Аріанство

Отці церкви

Розбудова християнського культу

Таїнства і обряди

Свята і пости

Храми

Виникнення чернецтва

Християнська церква - державна

Завдання для учасників наукового гуртка

Остаточне утвердження християнства

Несторіанство

Монофізитство

Християнство в часи розпаду імперії

Утворення сучасних напрямів християнства

Розкол у християнстві

Особливості календаря християнських свят

Християнське віровчення

Християнський культ

Християнські таїнства

Християнські свята

Храмові свята

Розділ XV. ПРАВОСЛАВ'Я

Церкви Вселенського православ'я

Давні вірування та християнство в Україні. Дохристиянські вірування українського народу

Головні дохристиянські боги

Початок християнства на українських землях. Хрещення Київської Русі

Митрополія Київська і всієї Русі

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)

Українська греко-католицька церква

Розділ XVI. КАТОЛИЦИЗМ

Розділ XVII. ПРОТЕСТАНТИЗМ

Розділ XVIII. СХІДНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ

Ассирійська церква сходу

Християни Апостола Хоми

Вірменська Апостольська Церква

Коптська Церква

Ефіопська Церква

Сірійська Церква

Маланкарська Сірійська Церква

Еритрейська Церква

Українська Православна Церква — Київський патріархат й Українська Автокефальна Православна Церква

Білоруська Автокефальна Православна Церква

Македонська Православна Церква

Старостильні Православні Церкви

Східно-католицькі церкви

ЦЕРКВИ, ЩО НЕ МАЮТЬ ПАРАЛЕЛЕЙ У ПРАВОСЛАВ'Ї

Маронітськая Католицька Церква

Італо-Албанська Католицька Церква

ЩО ВІДОКРЕМИЛИСЯ ВІД АССІРІЙСЬКОЇ ЦЕРКВИ СХОДУ

Халдейська Католицька Церква

Сіро-Малабарська Католицька Церква

Вірменська Католицька Церква

Коптська Католицька Церква

Ефіопська Католицька Церква

Сірійська Католицька Церква

Сіро-Маланкарська Католицька Церква

ЦЕРКВИ, ЩО ВІДОКРЕМИЛИСЬ ВІД ПРАВОСЛАВНОЇ

Мелькитська Католицька Церква

Українська Католицька Церква

Русинська Католицька Церква

Румунська Католицька Церква

Грецька католицька Церква

Греко-католики в колишній Югославії

Болгарська Католицька Церква

Словацька Католицька Церква

Угорська Католицька Церква

Східно-католицькі громади, які не мають ієрархії

Розділ XIX. ІСЛАМ

Виникнення і поширення ісламу

Соціально-історичні передумови поширення ісламу в Україні

Україна і мусульманські країни. Їхній зв'язок

Кримське ханство

Сучасний релігійний стан ісламу в незалежній Україні

Коран - священна книга мусульман

Історія світу та людства за Кораном

Сучасна соціально-політична доктрина ісламу

Есхатологія ісламу

Соціальна етика ісламу

Віровчення ісламу

Ісламські обряди

Свята в ісламі

Іслам про неминучість

Сунітське богослів'я (калам)

Школи ісламського права (мазхаби)

Шаріат

Приписи і заборони ісламу

Мечеті і школи

Напрями, течії ісламу

Сунізм

Шиїзм

Мусульманські релігійно-політичні рухи

Розділ XX. НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ

Бум "нових релігій"

Неохристиянство

Релігії орієнтального напряму

Синтетичні релігії

Езотеричні об'єднання і течії

Неоязичництво

Саєнтологічні рухи

Розділ XXІ. СЕКУЛЯРНІ ВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Агностицизм

Індиферентизм

Нігілізм

Фаталізм

Соціалізм

Індивідуалізм

Імперіалізм

Релігія людства і космізм

Християнський соціалізм

Ніцшеанство

Нерелігійні вірування

СЛОВНИК НАЙУЖИВАНІШИХ ТЕРМІНІВ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru