Фінанси підприємств - Ярошевич Н.Б. - 7.2.4. Спрощені системи оподаткування

Єдиний податок. Єдиний податок сплачують суб'єкти малого підприємництва відповідно до указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" [50]. Право переходу на єдиний податок мають не всі суб'єкти малого підприємництва (Відповідно до п. 7 ст. 63 ГКУ [2] та ста. 1 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" № 2063 III, суб'єктами малого підприємництва визнають юридичних осіб, в яких середньооблікова чисельність працівників упродовж року не перевищує 50 осіб; обсяг річного валового доходу не перевищує 500 ООО евро), а лише ті, що відповідають таким вимогам:

- фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; у трудових відносинах з якими перебуває не більше 10 осіб, обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 500 000 грн;

- юридичні особи, в яких середньооблікова чисельність працівників упродовж року не перевищує 50 осіб; обсяг річного валового доходу не перевищує 1 млн грн.

Ставку єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюють місцеві ради за місцем реєстрації, вона не може бути меншою ніж 20 грн на місяць і більшою ніж 200 грн на місяць.

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа може самостійно вибрати одну з таких ставок єдиного податку:

- 6 % від суми виручки від реалізації (за винятком акцизного збору), але тоді сплачує також ПДВ;

10 % від суми виручки від реалізації (за винятком акцизного збору), тоді ПДВ включають до складу єдиного податку.

Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не сплачує таких податків і зборів:

1) ПДВ, крім випадків, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 %;

2) податку на прибуток;

3) податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);

4) плати за землю;

5) збору на обов'язкове соціальне страхування;

6) збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

7) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

8) збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

9) збору на спеціальне використання природних ресурсів;

10) збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання доріг загального користування;

11) збору до Державного інноваційного фонду;

12) збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

13) плати за патенти;

14) податку на промисел;

15) комунального податку;

16) внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

17) внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення.

Суб'єкти малого підприємництва також можуть використовувати для ведення бухгалтерського обліку спрощений План рахунків [85], регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств та скорочену фінансову звітність [83].

Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) [44]. Платниками ФСП є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, селянські й інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній (звітний) рік, перевищує 75 % загальної суми валового доходу підприємства. Об'єктом оподаткування ФСП є площа сільськогосподарських угідь. Ставки ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюють у відсотках до їхньої грошової оцінки, проведеної станом на 01.07.1995 р. відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Сплата податку проводять щомісячно у розмірі третини суми податку, визначеної на кожен квартал від річної суми податку в таких розмірах: у І кварталі - 10%; у II кварталі - 10%; у НІ кварталі - 50 %; у IV кварталі - ЗО %. Відділення ДКУ перераховують суми ФСП: до місцевого бюджету - 30%; на обов'язкове державне пенсійне страхування - 68%; на обов'язкове соціальне страхування - 2 %. Платники ФСП не сплачують таких податків і зборів;

1) податку на прибуток підприємств;

2) плати (податку) на землю;

3) податку з власників транспортних засобів й інших самохідних машин і механізмів;

4) комунального податку;

5) збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

6) збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

7) збору на обов'язкове соціальне страхування;

8) збору на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування;

9) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

10) збору до Державного інноваційного фонду;

11) плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності; збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства ).

Фіксований податок. Фіксованим податком обкладають доходи підприємців у отримані тільки від торговельної діяльності, здійснюваної на ринках. Платника податку звільняють від обов'язкового ведення обліку доходів і витрат. Фіксований податок за здійснення торгівлі на всій території України становить 100 грн на місяць (максимальний розмір), і місцеві ради змінити його не можуть. Упродовж року платник фіксованого податку може наймати працівників, проте на будь-яку дату їх не має бути більше 5. За кожну найману особу, яка бере участь у підприємницькій діяльності, розмір фіксованого податку збільшується на 50 %.

7.3. Місцеві податки та збори
7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів
7.5. Податкове планування
Тема 8. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу
8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
8.3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства
8.3.1. Показники для аналізу фінансової стійкості
8.3.2. Показники для аналізу ліквідності (платоспроможності)
8.3.3. Показники для аналізу рентабельності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru