Фінансова система України - Карлін M.I. - 7.3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) призначений для управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, фінансуванням матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені законодавчими актами щодо функціонування цього Фонду.

Джерела формування Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності такі:

1) страхові внески роботодавців застрахованих осіб (2,9 % від ФОП підприємства);

2) асигнування з Державного бюджету України;

3) суми штрафів, санкцій і пені, застосованих до посадових осіб і страхувальників;

4) інші надходження, передбачені законодавством.

Допомога з тимчасової непрацездатності надається у формі матеріального забезпечення у разі настання одного з таких страхових випадків:

- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробниц­тві;

- необхідності догляду за хворою дитиною;

- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;

- необхідності догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

- протезування з госпіталізацією у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

- санаторно-курортного лікування.

Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу від середньої заробітної плати (доходу) в таких розмірах:

- 60 % — застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;

- 80 % — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;

- 100% —застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

- 100 % — застрахованим особам, віднесеним до категорій 1—4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачуєть­ся в такому порядку: цей вид допомоги виплачується застрахованій особі за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до категорій 1—4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів).

З 2008 р. при народженні другої дитини українська держава виплачуватиме батькам 15 тис. грн.. Якщо з'явиться третій малюк, сім'я може розраховувати на 25 тис. Водночас спеціалісти стверджують, що допомога навіть на першу дитину в розмірі 8,5 тис. для нашої держави — поки що проблема. Уже тепер регулярність її виплати — під загрозою зриву, оскільки Фонд соціального стра­хування допомагає матерям за рахунок інших соціальних виплат. Для прикладу у Франції та Швейцарії за першу і другу дитину платять 1000 дол., в Ізраїлі — 320, а в Канаді — 250 дол. США.

Допомога у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше за розмір про­житкового мінімуму, встановленого законом.

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахова­ної особи, а також членів її сім'ї, які перебували на її утриманні; дружини (чоловіка); дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років, або і старших, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів денної форми навчання — до 23 років; батька, матері; діда та баби за прямими родинними зв'язками. Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

За рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, у межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, частково фінансуються санаторії-профілакторії підприємств, установ та організацій, утримуються дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячі оздоровчі табори і позашкільне обслуговування в поряд­ку, визначеному правлінням Фонду.

7.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності
7.5. Проблеми соціального страхування в Україні та шляхи їх вирішення
Розділ 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
8.1. Особливості фінансів підприємств в Україні
8.2. Проблеми інноваційної діяльності підприємств України
8.3. Фінанси державних підприємств (на прикладі ВАТ "Укрнафта")
8.4. Фінанси недержавних підприємств (на прикладі ВАТ "Луцький підшипниковий завод" корпорації SKF)
8.5. Проблеми і шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства
8.5.1. Суть фінансово-економічної безпеки підприємства
8.5.2. Шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства (на прикладі акціонерного товариства)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru