Фінансова система України - Карлін M.I. - ПІСЛЯМОВА

Шановний читачу! Для вивчення структури і особливостей розвитку фінансової системи України на перспективу треба постійно цікавитися новими публікаціями на цю тематику в українських економічних журналах, насамперед у "Фінансах України", а також у таких виданнях, як "Урядовий кур'єр", "Голос України", "Дзеркало тижня", "День" та ін.

Важливо також постійно стежити за змінами у вітчизняному законодавстві щодо фінансової системи України, адже тут можливі революційні зміни, особливо щодо оподаткування доходів громадян і підприємств. Загальновідомо, що податкова система України потребує суттєвого реформування, а тому слід очікувати на появу Податкового кодексу України, який має сприяти певному поліпшенню податкового клімату в Україні, що, у свою чергу, дасть змогу залучити значні інвестиції в Українську державу.

Разом із тим, незважаючи на всі недоліки ПДВ в Україні, цей податок доцільно зберегти, значно модифікувавши механізм його стягнення. Досвід багатьох зарубіжних країн, передусім країн — членів Європейського Союзу, доводить необхідність використання ПДВ у сучасних умовах. Тим більше, що Україна проголосила курс на вступ до Європейського Союзу. Тому доцільно використовувати такий механізм ПДВ, який діє в ЄС. У цьому плані заслуговує на увагу досвід насамперед тих країн, які вступили до ЄС у 2004 p., передусім Польщі.

Водночас нашим ученим і політикам не треба нехтувати досвідом реформування фінансових систем країн — сусідів України. Насамперед це стосується Російської Федерації, де набуто значного досвіду в реформуванні оподаткування доходів громадян і підприємств, системи соціального страхування, місцевих фінансів. Цікавим є досвід Російської Федерації і стосовно створення і використання Стабілізаційного фонду, який, на думку багатьох учених і практиків України, треба створити й у нашій державі.

Кращому з'ясуванню названих та інших проблем функціонування та реформування фінансової системи України з урахуванням зарубіжного досвіду можуть посприяти посібники автора цієї книги — доктора економічних наук, професора Волинського державного університету Миколи Івановича Карліна. Серед них: "Фінанси зарубіжних країн" (К., 2004), "Правові основи підприємництва" (К., 2006), "Фінанси України та сусідніх держав" (К.,2007).

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Глава 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННІ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення
1.2. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
1.3. Функції і механізм фінансового менеджменту
1.4. Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу
1.4.1. Правове середовище бізнесу
1.4.2. Податкове середовище бізнесу
А. Податок на прибуток підприємств
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru