Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 20.9. Правила переказу іноземної валюти за межі України

З метою забезпечення майнових прав громадян щодо розпорядження власними коштами встановлені правила переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб — резидентів та нерезидентів. Переказ іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів дозволяється в таких випадках:

• допомоги родичам, які проживають за межами України;

• сплати добровільно аліментів на утримання дітей і непрацездатних батьків;

• здійснення платежів, пов'язаних зі смертю;

• здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат за державне мито за справами, що розглядаються цими органами;

• отримання спадкоємних коштів і коштів від реалізації спадщини та майна, що належить нерезиденту в Україні;

• сплати іноземної валюти на ім'я юридичної особи-нерезидента залікування, навчання, участь у конференціях та сплати страхових і членських внесків, придбання науково-методичної літератури та передплатних видань;

• сплати іноземної валюти за оформлення документів на працевлаштування за наявності міжурядових угод;

• оплати фізичною особою-резидентом товару іноземній фірмі за імпортним контрактом для власного споживання;

• перерахування власником рахунку коштів в іноземній валюті з цього рахунку при виїзді за кордон на постійне місце проживання;

• перерахування нерезидентом прибутків, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україну, коштів, отриманих у вигляді оплати праці, премій, пенсій, гонорарів, нарахованих процентів на залишок коштів на рахунку, відкритому в банку України, а також іноземної валюти, ввезеної в Україну у встановленому чинним законодавством порядку. (Переказ за кордон прибутків, одержаних внаслідок інвестицій в Україну, здійснюється з валютного рахунку після сплати нерезидентом податків та інших платежів.)

Усі наведені нижче обмеження на переказ валюти відображають суму в доларах США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті. Фізичні особи — резиденти можуть здійснювати за межі України перекази на користь фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, у сумі, що не перевищує 300 дол. США на місяць без підтвердних документів про родинні стосунки.

Переказ фізичною особою-резидептом допомоги родичам-резиден-там, які тимчасово виїхали з України на навчання та в приватних справах або постійно проживають за кордоном, здійснюється у сумі не більше ніж 1000 дол. США на місяць.

Платежі, пов'язані зі смертю за кордоном фізичної особи — резидента (транспортні витрати та витрати на поховання), здійснюються фізичною особою — резидентом у сумі до 5000 дол. США.

Переказ аліментів в іноземній валюті, які сплачуються фізичною особою-резидентом добровільно на утримання дітей та непрацездатних батьків, які перебувають за межами України, здійснюється у сумі до 200 дол. США на місяць і не більше ніж 500 дол. США з валютного рахунку цієї особи.

Платежі фізичної особи-резидента з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат за державне мито за справами, що розглядаються цими органами, здійснюються у сумі, що не перевищує 5000 дол. США, тільки з валютного рахунку цієї особи за наявності підтверджуючих документів.

Переказ іноземної валюти фізичною особою-резидентом на рахунок юридичної особи-нерезидента за лікування, навчання, участь у конференціях та сплату страхових і членських внесків, придбання пауково-методичної літератури та передплатних видань здійснюється:

• у сумі не більш як 500 дол. США на місяць, а на лікування — 20 000 дол. США тільки з валютного рахунку цієї особи за наявності підтвердних документів фірм-нерезидентів;

• у сумі, що перевищує 500 дол. США на місяць, а на лікування — 10 000 дол. США чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, на основі індивідуальної ліцензії, отриманої у відповідному управлінні НБУ;

• у сумі, що перевищує 25 тис. дол. США, чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, на основі індивідуальної ліцензії НБУ.

Переказ іноземної валюти фізичною особою-резидентом за оформлення документів на працевлаштування за кордоном здійснюється у сумі, що не перевищує 500 дол. США, за наявності підтвердних документів фірм-нерезидентів, яким перераховуються кошти.

Переказ фізичною особою-резидентом іноземної валюти для оплати товару, який купується за кордоном для власного споживання, здійснюється в розмірі, що не перевищує 1000 дол. США. Загальна сума перерахування на рік не може перевищувати 4000 дол. СІЛА. У разі необхідності купівлі товару в сумі, що перевищує встановлені норми, але не більш ніж 10 000 дол. США, купівля і переказ валюти здійснюється через посередника — юридичну особу-резидента.

У деяких випадках переказ фізичними особами-резидентами іноземної валюти у сумі, що перевищує зазначені норми, але не більш як 25 тис. дол. США, здійснюється на основі ліцензії обласних управлінь НБУ, а в сумі, що перевищує 25 тис. дол. США, — на основі індивідуальної ліцензії НБУ.

20.10. Використання готівкової валюти па території України
20.11. Українська міжбанківська валютна біржа
Розділ 21. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
21.1. Основи функціонування міжнародного фінансового ринку
21.2. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк
21.3. Європейський банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні організації
21.4. Фінансові інструменти міжнародного ринку
21.5. Фінансова інформація на міжнародному ринку


© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru