Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. - 3.3.3. Структура служби безпеки фірм - представників малого і середнього бізнесу

З урахуванням накопиченого зарубіжного та вітчизняного досвіду пропонуємо варіант служби безпеки для фірми середнього масштабу. Вона складається із чотирьох секторів (або відділів). У свою чергу, кожен такий сектор має у своєму складі від двох до 10-15 осіб. Це сектор охорони, сектор режиму, сектор технічного захисту і оперативний сектор. Розглянемо їх основні завдання:

Сектор охорони:

o охорона приміщень і будівель;

o охорона устаткування і майна;

o охорона працівників і засобів;

o охорона перевезень. Сектор режиму:

o забезпечення секретності документів;

o забезпечення режиму доступу;

o контроль відвідувачів і транспорту;

o розслідування випадків порушень режиму.

Відділення (сектор) режиму і охорони, якщо є одним структурним підрозділом, як правило, є найбільш чисельним. До нього входять такі групи:

o патрульно-постової служби;

o інкасації і супроводів;

o охоронців;

o контролю за дотриманням режимів. Функціональними завданнями цього відділення (сектора) є:

o розроблення і реалізація таких режимів:

- фізичної охорони керівництва банків, фірм і деяких головних фахівців;

- фізичної охорони персоналу і клієнтів;

- фізичної охорони об'єктів, територій, устаткування, продукції;

- фізичної охорони перевезень грошових коштів, сировини, продукції;

- контроль за виконанням працівниками встановлених на фірмі, в компанії, організації режимів; фізична протидія можливим акціям кримінальних елементів і конкурентів щодо керівництва, персоналу, клієнтів, об'єктів, готівки;

o взаємодія з державними правоохоронними органами з питань фізичної безпеки фірми, компанії, організації;

o збір і формування в інформаційно-аналітичному відділенні відомостей і фактів, що мають значення для гарантування корпоративної безпеки фірми, організації.

Сектор технічного захисту:

o виявлення технічних каналів просочування інформації;

o контроль за спробами несанкціонованого доступу до інформації за допомогою техніки;

o устаткування фірми засобами сигналізації і зв'язку;

o устаткування фірми протипожежними засобами. Сектор оперативної роботи:

o виявлення і вивчення фірм і злочинних співтовариств, що є потенційними конкурентами або ворогами фірми;

- облік і аналіз спроб проникнення в таємниці фірми, здійсненні ворожих акцій;

- виявлення можливих "слабких" місць у діяльності фірми;

o розроблення і здійснення заходів протидії "наїздам". Основні функції оперативних відділень (секторів). Оперативне відділення (сектор) зазвичай комплектується колишніми працівниками правоохоронних органів і спецслужб або особами, що пройшли навчання в школах з підготовки працівників для приватних охоронних підприємств.

Основними функціями оперативного відділення (сектору) є:

o оперативне забезпечення безпеки керівництва, головних фахівців та інших працівників фірми, компанії, організації;

o моніторинг криміногенних чинників у регіоні розташування фірми, компанії, організації, місцях проживання їх керівників і персоналу;

o гарантування безпеки об'єктів, території, устаткування і продукції фірми;

o контроль режиму, встановленого на фірмі, в компанії, організації;

o виявлення фактів підготовки ворожих акцій щодо фірми, компанії, організації, їх працівників і клієнтів з боку кримінальних елементів і конкурентів;

o протидія цим акціям;

o аналіз обстановки в підрозділах фірми, компанії, організації;

o збір і надання в інформаційно-аналітичне відділення служби безпеки даних про факти, що стосуються гарантування безпеки підприємства;

o зв'язок із засобами масової інформації.

Сектор технічного захисту може мати такі відділення:

o інформаційно-аналітичне,

o захисту електронно-обчислювальної техніки і каналів зв'язку.

Основні функції інформаційно-аналітичного відділення. З урахуванням специфіки виконуваних функцій таке відділення комплектується фахівцями двох напрямів:

- системними програмістами, основне завдання яких полягає в супроводі баз даних;

o аналітиками.

Інформаційно-аналітичне відділення посідає особливе місце в системі корпоративної безпеки підприємства. У базі його даних концентрується важлива інформація, що становить комерційну таємницю і потребує особливого захисту від несанкціонованого доступу та злочинних посягань. Навіть у випадках, коли воно формально входить до складу служби безпеки , контроль за його діяльністю здійснює перша особа або топ-менеджср, що займається питаннями корпоративної безпеки. Всі довідки про матеріали, що зберігаються в базі даних, видаються працівникам фірми тільки із санкції першої особи і з питань, що стосуються виконання їх функціональних обов'язків. Основними функціями цього підрозділу є:

o збирання інформації від відділень служби безпеки та інших підрозділів підприємства з питань гарантування корпоративної безпеки;

o перероблення цієї інформації відповідно до структури бази даних, закладеної в інформаційну систему;

o видача інформації, наявної в базі даних, на вимогу керівництва підприємства і керівників інших відділень;

o дослідження інформації, яка є в базі даних, і надання першій особі фірми аналітичних оглядів та інших документів;

o захист бази даних від умисного або неумисного руйнування і просочування інформації до кримінальних елементів або конкурентів;

o організація координації і взаємодії з іншими базами даних організації і з дозволу її керівництва - з банками даних партнерів та їх інформаційних центрів.

Основні функції відділення захисту електронно-обчислювальної техніки і каналів зв'язку. Комплектується інженерно-технічним персоналом, що пройшов спеціальну підготовку з виявлення і припинення спроб несанкціонованого оволодіння інформацією з боку злочинних елементів. Основними функціями відділення є:

o виявлення технічних каналів просочування конфіденційної інформації;

o виявлення можливих фактів ведення кримінальними елементами і конкурентами технічної розвідки проти фірми;

o запобігання просочуванню конфіденційної інформації за допомогою технічних засобів і каналів;

o застосування технічних засобів для добування інформації про конкурентів;

o надання в інформаційно-аналітичне відділення відомостей про виявлені факти використання кримінальними елементами і конкурентами спеціальних технічних засобів для порушення безпеки фірми.

3.3.4. Структура служби безпеки великих підприємств і корпорацій
3.3.4.1. Розвідувальний підрозділ
3.3.4.2. Контррозвідувальний підрозділ
3.3.4.3. Штабний підрозділ
3.3.5. Особливості діяльності служби безпеки підприємства
3.3.5.1. Завдання служби безпеки щодо гарантування режиму і охорони
3.3.5.2. Діяльність служби безпеки з організації контрольно-пропускного режиму на підприємстві
3.3.5.3. Діяльність служби безпеки із гарантування внутрішньооб'єктного режиму та робота з представниками сторонніх організацій
3.3.5.4. Охоронна діяльність служби безпеки підприємства
3.3.5.5. Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо гарантування безпеки бізнесу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru