Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 5.4. Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах

Відповідно до законодавства України договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах мають право укладати такі юридичні особи:

o банки України;

o небанківські фінансові установи, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів;

o національний оператор поштового зв'язку.

Юридичні особи зобов'язані зареєструвати укладені договори до початку надання послуг відповідної системи в порядку, встановленому

Положенням про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за№ 1173/14440.

Для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі юридична особа має подати до Національного банку України документи щодо:

o організації та діяльності міжнародної платіжної системи;

o роботи юридичної особи в системі.

Таблиця 5.2

міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами,

з/п

Назва системи

Назва платіжної організації міжнародної платіжної системи

1

2

3

1

Юнистрим

КБ "Юнистрим"

2

Visa International

Visa International Service Association

3

CONTACT

АКБ "РУССЛАВБАНК"

4

Western Union

Western Union Financial Services, Inc.

5

MoneyGram

MoneyGram Payment Systems, Inc.

6

MIGOM

КБ "Европейский трастовый банк"

7

Юнион Кард

ЗАТ "Процессинговая компания "Юнион Кард"

8

Анелик

КБ "Анелик РУ"

9

Живые деньги

ВАТ "Собинбанк"

10

Золотая Корона

ЗАТ "Золотая Корона"

11

Быстрая почта

ЗАТ "Райффайзенбанк"

12

Interexpress

АКБ "Интеркоопбанк"

13

VIGO

Vigo Remittance Corp.

14

American Express

American Express Company

15

"Золотая Корона - Денежные Переводы"

ЗАТ "Биллинговый Центр"

16

Xpress Money

Xpress Money Services Ltd.

17

Coinstar Money Transfer

Coinstar Money Transfer Ltd.

Документи щодо організації та діяльності міжнародної платіжної системи мають право подавати до Національного банку України платіжна організація цієї системи в особі уповноваженого представника або розрахунковий банк.

У разі внесення змін до зареєстрованого Національним банком України договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі юридичні особи зобов'язані зареєструвати зміни до договору в Національному банку України до початку надання послуг системи згідно із внесеними змінами.

Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, наведено у табл. 5.2.

5.5. Національна системи масових електронних платежів населення

Національна система масових електронних платежів - це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України.

Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі "off-line".

З упровадженням НСМЕП громадяни України матимуть змогу оплачувати товари і послуги у безготівковій формі за допомогою смарт-карток, а також зберігати і накопичувати заощадження у банках на поточних і карткових рахунках. Таким чином, можна очікувати не лише значного розширення можливостей банківської системи України завдяки додатковому залученню коштів населення, а й забезпечення завдяки роботі НСМЕП додаткових прибутків громадян у вигляді відсотків за залишком на їхніх банківських рахунках. Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке застосування платіжних карток юридичними особами - корпоративні та бізнес-картки.

Національний банк України володіє виключним правом на торговельну марку НСМЕП (свідоцтво на знак для товарів і послуг від 17.09.2001 № 20832 з пріоритетом від 28.04.2000 за відповідними класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків).

Право на використання торговельної марки НСМЕП банк отримує після підписання договору приєднання до НСМЕП та договору про використання торговельної марки, що є додатком до договору приєднання.

Зображення торговельної марки НСМЕП має розміщуватися на платіжних картках, банкоматах та їх дисплеях, інших термінальних пристроях НСМЕП, у пунктах обслуговування НСМЕП.

До спеціальних платіжних засобів НСМЕП відносяться: платіжні картки; мобільні платіжні інструменти.

У НСМЕП застосовуються платіжні картки з вбудованими чіп-модулями - смарт-картки. Смарт-картка, яка є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП, на відміну від пластикової картки з магнітною смугою, найбільш повно задовольняє вимоги безпеки. На її базі створена високоефективна офф-лайнова технологія, тобто така, що не потребує оперативного зв'язку з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій і яка значно зменшує експлуатаційні витрати. За рахунок цього участь в НСМЕП може брати населення України з малими доходами (пенсіонери, студенти, школярі тощо), а швидкість обслуговування набагато більша, ніж при розрахунках готівкою та операціях картками з магнітною смугою.

У НСМЕП використовуються платіжні картки з платіжними інструментами, як електронний гаманець та електронний чек. Застосування електронного гаманця економічно доцільне навіть при розрахунках малими сумами (від кількох копійок). Електронний чек орієнтований на застосування при середніх та значних за сумою платежах (від кількох до тисяч гривень).

Держателі карток НСМЕП можуть виконувати такі фінансові та нефінансові операції:

o он-лайн завантаження платіжного додатка картки (чека та гаманця) з рахунку завантаження;

o оф-лайн завантаження платіжного додатка картки (чека та гаманця) з рахунку завантаження;

o завантаження платіжного додатка картки (чека та гаманця) готівкою;

o одержання готівки із залишку коштів платіжного додатка картки (чека та гаманця);

o одержання готівки з рахунку завантаження;

o платіж із залишку коштів платіжного додатка картки (чека та гаманця);

o платіж з рахунку завантаження;

o перегляд стану рахунку завантаження;

o перегляд залишків коштів платіжних додатків (чека та гаманця) на картці;

o перегляд журналу платежів (до восьми останніх операцій);

o перегляд журналу завантажень (до чотирьох останніх операцій);

o зміну персонального ідентифікаційного номеру (ПІН) - ця операція може проводитися на всіх банківських терміналах та банкоматах НСМЕП.

Нещодавно розробниками технології НСМЕП було створено нову картку НСМЕП. Програмне забезпечення фінансових додатків Укр-Коїн У2.0 забезпечує повну сумісність з попередньою версією Укр- Коїн У1.02 і дозволяє створювати на одному й тому ж чіпі (в процесі його ініціалізації) такі типи карток НСМЕП:

o Платіжні картки;

o Модулі безпеки платіжних терміналів;

o Картки доступу банківські;

o Картки доступу до термінального обладнання;

o Трансферні картки.

На новій платіжній картці можуть бути розміщені стандартні платіжні додатки (платіжні інструменти) НСМЕП - електронний гаманець та електронний чек. Додатково реалізовано суміщення оф-лайн платіжних додатків з іншими сервісними додатками - соціальними, дисконтними, лояльності та іншими. Функціональні можливості кожного типу карток НСМЕП визначаються в залежності від обраного чіпа (БЬЕ66С42Р, БЬЕ66С82Р, БЬЕ66СЬ80Р). Платіжні картки виготовлені на чіп-модулі БЬЕ66СЬ80Р мають подвійний інтерфейс (контактний та безконтактний) і можуть застосовуватись для оплати проїзду в транспорті. Максимальна кількість платіжних додатків (гаманців та чеків) на картці обмежена 30 додатками і залежить від об'єму енерго-незалежної пам'яті (ЕЕРГГОМ) чіпа. УкрКоїн У2.0 має більш високий ступінь захисту трансакцій за рахунок використання ТБЕБ криптографічних алгоритмів.

При переході системи на алгоритм шифрування та підписування даних ТБЕБ кількість платіжних додатків картки НСМЕП може бути збільшена до 35.

Нова картка також може бути використана для електронно-цифрового підпису відповідно до ДСТУ 4145-2002"

Мобільний платіжний інструмент (МЛІ) - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку смарт-картки, що є носієм персоніфікованого платіжного мобільного додатка НСМЕП та відповідного додатка оператора мобільного зв'язку.

Держателі карток НСМЕП мають можливість оплати товарів (послуг) та переказу коштів за допомогою карток НСМЕП через мережу Інтернет.

Зокрема, на сьогодні реалізована можливість:

1. Поштових переказів для фізичних та юридичних осіб через Інтернет (система електронних переказів УДППЗ "Укрпошта");

2. Сплати за комунальні послуги та електроенергію у містах Київ, Одеса, Харків, Львів та ін.;

3. Сплати за телекомунікаційні послуги (ВАТ "Укртелеком", "Фа-рлеп", "ЦСС" та ін.);

4. Сплати за послуги кабельного цифрового та аналогового телебачення ("Воля Кабель", "Фаворит", "НТВ+" та ін.);

5. Сплати за послуги провайдерів Інтернет;

6. Придбання карток мобільного зв'язку, IP-телефонії, хостингу та доменних імен, а також інших товарів та послуг в інтернет-магазинах.

7. Перекази коштів на користь фізичних та юридичних осіб (система Інтернет-платежів SmartPay)

Для здійснення інтернет-платежів НСМЕП потрібно мати:

1. Комп'ютер, підключений до Інтернет.

2. Платіжну картку НСМЕП, яку можна отримати в банку-члені НСМЕП.

3. Гроші на рахунку або платіжному додатку картки НСМЕП (чеку або гаманцю).

4. Зчитувач смарт-карток (карт-рідер).

5. Встановлену та настроєну клієнтську частину інтернет-терміналу (спеціальне програмне забезпечення), яке можна завантажити безкоштовно.

Програмне забезпечення, яке використовується в інтернет-плате-жах НСМЕП: програмне забезпечення "ІТАР" СНПФ Аргус; програмне забезпечення "InetTerm II" "НВФ "Юнісістем"; програмне забезпечення "ПлатиМО-IT" "TOB "АВТОР.

До складу НСМЕП входять:

o платіжна організація;

o члени платіжної системи;

o учасники платіжної системи.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 10.12.2004 № 620 функції Платіжної організації НСМЕП виконує Національний банк України.

Членами НСМЕП можуть бути юридичні особи, які укладуть договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП. Член НСМЕП може виконувати функції емітента та/або еквайра.

Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи - суб'єкти відносин, що виникають при проведенні переказу коштів, ініційованого за допомогою платіжних додатків спеціальних платіжних засобів НСМЕП (процесинговий центр мобільних платіжних інструментів, держателі мобільних платіжних інструментів, розрахунковий банк, головний процесинговий центр, регіональні процесингові центри, проце-сингові центри банківського рівня, держателі платіжних карток, підприємства торгівлі та послуг тощо).

Функції Розрахункового банку виконує Операційне управління Національного банку України. Функції Головного процесингового центру виконує Центральна розрахункова палата Національного банку. Моделі роботи членів НСМЕП наступні: емітент; еквайр; емітент та еквайр.

За даними Головного процесингового центру НСМЕП протягом першого півріччя 2009 року банками-членми НСМЕП було емітовано 128 990 карток. Таким чином загальна кількість карток НСМЕП за станом на 01.07.2009 становить 2 510 575 одиниць.

Лідерами з емісії платіжних карток НСМЕП є: АБ "Експрес-Банк" (1 042 тис. карток), АКБ "Імексбанк" (1 021 тис. карток), ВАТ "Мега-банк" (202 тис. карток), ВАТ "Банк Демарк" (98 тис. карток).

У НСМЕП на кінець другого півріччя 2009 року термінальна мережа (банкомати і термінали) нараховувала 5841 од.

За кількістю одиниць термінального обладнання лідерами стали такі банки: АКБ "Імексбанк" (1807 одиниць), АБ "Експрес-Банк" (1 752 одиниці), ВАТ КБ "Хрещатик" (727 одиниць), ВАТ "Мегабанк" (360 одиниць).

Свідченням зростання завантаження системи є постійне зростання оборотів НСМЕП. Обороти НСМЕП за перше півріччя 2009 року склали понад 9,4 млрд. грн. На кінець півріччя наростаючі обороти НСМЕП перевищили відмітку 86,1 млрд. грн.

У вересні 2006 р. Міністерством освіти і науки України спільно з Національним банком України розпочато експеримент із впровадження інформаційно-аналітичної системи обліку та відшкодування пільг, що надаються студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учням професійно-технічних училищ України на основі електронного студентського квитка єдиного зразка з використанням технології НСМЕП і державної інформаційно-виробничої системи "Освіта". Системою передбачено впровадження багатофункціонального електронного студентського квитка єдиного зразка з використанням технології НСМЕП, який поєднує в собі функції студентського квитка та банківської платіжної картки.

Впровадження електронного студентського квитка із соціальною складовою є першим кроком до відпрацювання технології "соціальної картки", над створенням якої Національний банк працює спільно з низкою міністерств та відомств.

У березні 2009 року між Національним банком України, як Платіжною організацією НСМЕП, та Федерацією профспілок України (ФПУ) підписано договір щодо реалізації масштабної програми запровадження в Україні багатофункціональної іменної соціальної картки члена профспілки.

Іменна соціальна картка виконує функції повноцінної платіжної картки та електронного посвідчення члена профспілки, що підтверджує право на різні соціальні пільги. Зокрема, йдеться про пільги щодо проїзду в транспорті, придбання путівок в оздоровчі заклади ФПУ, пільгове медичне обслуговування тощо. На першому етапі, до 2010 року, соціальною картою ФПУ зможуть скористатися близько 80 тисяч чоловік

Об'єднання проектів соціальної картки з транспортними та банківськими функціями мають забезпечити синергетичний ефект і здешевити сукупні витрати всіх учасників проекту, а використання технології НСМЕП має дозволити полегшити застосування цієї схеми в Україні.

5.5. Національна системи масових електронних платежів населення
5.6. Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем
Тема 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
6.1. Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні
6.2. Створення і державна реєстрація банків
6.3. Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій
6.4. Здійснення банками функцій фінансового моніторингу
6.5. Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки
6.6. Система страхування вкладів в Україні
TEMA 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru