Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 5.6. Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем

Внутрідержавні небанківські платіжні системи (ВНПС) відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" мають право здійснювати діяльність, пов'язану з переказом, виключно після їх реєстрації та отримання відповідного дозволу в Національному банку України.

Законом установлено, що членом ВНПС може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів, і які уклали договір із платіжною організацією відповідної платіжної системи.

У своїй діяльності ВНПС керується правилами щодо організаційної структури платіжної системи, умов членства, порядку вступу та виходу із системи, принципів виконання документів на переказ та їх відкликання, порядку вирішення спорів, управління ризиками, системи страхування, системи захисту інформації та іншими, визначеними платіжною організацією та погодженими з Національним банком України.

Постановою Правління Національного банку України від 14.10.2003 р. № 447 затверджено Положення "Про порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов 'язаної з переказом коштів". Положенням визначено порядок реєстрації Національним банком ВНПС та надання їм дозволу Національного банку на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, виключно в межах України і в національній валюті України, а також порядок відкликання цього дозволу.

Вимоги Положення поширюються на всіх учасників розрахунків, які згідно із законодавством України мають право надавати фінансові послуги з переказу коштів і які для забезпечення своєї діяльності створюють ВНПС із використанням платіжних інструментів.

Переказ коштів у ВНПС забезпечується за участю розрахункового банку. Членом ВНПС може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів, і які уклали договір з платіжною організацією ВНПС.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348, платіжна організація платіжної системи зобов'язана узгодити з Національним банком України правила цієї системи до початку надання послуг системи (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

перелік платіжних систем, правила яких узгоджені національним банком україни

з/п

Назва платіжної системи

Назва платіжної організації

Дата видачі свідоцтва

Примітка

І. Платіжні системи, створені банками

1

АВЕРС ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит"

ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит"

27.05.08

Міжнародна система переказу коштів

2

"Аваль-Експрес"

ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

05.02.09

Внутрішньодержавна система переказу

КОШТІВ

3

"Еринвіч"

ВАТ КБ "Хрещатик"

07.05.09

4

"Швидкі гроші"

АБ "Брок-бізнесбанк"

10.06.09

5

"Метал-карт"

ВАТ "МетаБанк"

11.06.09

II. Платіжні системи, створені небанківськими установами

1

"Розрахункова фондова система"

ЗАТ Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"

31.12.08

Внутрішньодержавна система розрахунків за угодами щодо цінних паперів

2

"Фінансовий світ"

TOB "Українська платіжна система"

16.07.09

Внутрішньодержавна система переказу

КОШТІВ

Платіжна організація ВНПС відповідно до постанови Правління Національного банку може отримати статус безпосереднього учасника СЕП із відкриттям рахунку в Національному банку.

НБУ розробив вимоги щодо контролю за здійсненням ВНПС діяльності з переказу коштів, згідно з якими ВНПС мають забезпечувати:

o наявність відповідних процедур управління ризиками;

o операційну надійність;

o об'єктивні та гласні критерії членства у ВНПС, які гарантують прозорість і відкритий доступ до цих систем;

o наявність у нормативній базі ВНПС належного, тобто доступного та зрозумілого для учасників ВНПС опису технології переказу коштів та її впливу на фінансові ризики, що можуть виникнути в процесі розрахунків;

o вимоги щодо відповідності бухгалтерського обліку у ВНПС основним принципам міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

o дотримання технологічних вимог проведення платіжних трансакцій;

o відновлення функціонування системи в разі виникнення порушень у її роботі;

o порядок зберігання архівів електронних трансакцій;

o автоматичне визначення суперечливої інформації, сумнівної до виконання;

o вимоги до інформаційної безпеки ВНПС тощо.

Сучасний стан розвитку вітчизняної економіки засвідчує об'єктивну потребу у якнайшвидшому кількісному та якісному розвитку фінансової інфраструктури. Трансформаційні процеси обумовлені впровадженням нових стандартів створення та функціонування платіжних систем.

Література [2, 3, 4, 7, 13, 23-26, 29-32, 37, 38, 45, 49, 61, 81, 96, 103, 104, 121, 126]

Тема 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
6.1. Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні
6.2. Створення і державна реєстрація банків
6.3. Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій
6.4. Здійснення банками функцій фінансового моніторингу
6.5. Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки
6.6. Система страхування вкладів в Україні
TEMA 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД
7.1. Сутність, принципи, завдання банківського нагляду
7.2. Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru