Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 2.3.2. Президент і виконавча влада

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Парламент (англ. parliament від фр. раrler - говорити) - загальна назва для виборного законодавчого органу держави. У США парламент називається конгресом, у ФРН - бундестагом, у Франції - Національними зборами, у Росії - Федеральними зборами тощо. Парламент може бути однопалатним або двопалатним. В останньому випадку він складається з верхньої і нижньої палат. Так, у Росії парламент двопалатний, нижня палата має назву Державної Думи, верхня - Ради Федерації.

Структура та функції Верховної Ради визначаються Конституцією України. Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган держави, видає закони з питань:

♦ здійснення прав і свобод громадян;

♦ визначення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики України;

♦ затвердження державного бюджету;

♦ встановлення податків;

♦ контролю за наданням Україні кредитів, економічної допомоги іноземних держав;

♦ організації і діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

♦ адміністративно-територіального устрою України;

♦ інших питань, визначених Конституцією України. Український парламент приймає рішення про проведення всеукраїнського референдуму, виборів Президента у встановлені законом терміни, чергових і позачергових виборів в органи місцевого самоврядування. Верховна Рада призначає третину складу Конституційного Суду, половину складу Ради Національного банку, половину складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. Парламент також за поданням Президента вирішує питання про призначення і звільнення Голови правління Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, а також Генерального прокурора.

До повноважень Верховної Ради належить схвалення програми сформованого Президентом уряду і винесення вотуму недовіри уряду, що тягне за собою його відставку.

2.3.2. Президент і виконавча влада

Президент України є головою держави й одночасно головою виконавчої влади в Україні, для чого формує Кабінет Міністрів України (КМУ). Прем'єр-міністра України, міністрів в уряді і керівників інших органів виконавчої влади Президент призначає за узгодженням з Верховною Радою.

Президент підписує закони, прийняті Верховної Радою. У разі незгоди із законом, прийнятим Верховною Радою, Президент може використовувати щодо цього закону право вето (від лат. veto - забороняти) і повернути його на повторний розгляд парламенту. Якщо при повторному розгляді парламент знову приймає цей закон більшістю в 2/3 голосів від конституційного складу, то Президент у 10-денний термін має його підписати і передати для опублікування.

Президент представляє Україну в міжнародних відносинах, відміняє акти Кабінету Міністрів, міністерств, місцевих державних адміністрацій у разі їх невідповідності законодавству, а також указам і розпорядженням Президента.

Президент є Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України, оголошує у разі агресії проти України або загрози такої агресії стан війни або військовий стан з подальшим затвердженням рішення про це Верховною Радою.

Президент з власної волі або за народною ініціативою призначає всеукраїнський референдум з питань державного устрою України, організації державної влади, і місцевого самоврядування, а також з питань розвитку суспільства і держави.

Президент подає Верховній Раді кандидатуру для призначення на посаду Генерального Прокурора України.

Кабінет Міністрів забезпечує проведення фінансової, цінової, кредитної і податкової політики України, складає і виконує державний бюджет, а також виконує інші функції з оперативного управління економічною і політичною системами країни. Кабінет Міністрів затверджує Програму діяльності КМУ, у якій наводиться перелік найважливіших організаційних та інших заходів міністерств і відомств.

У підпорядкуванні КМУ знаходяться міністерства, державні комітети, агентства та інші державні органи.

Виконавчу владу на місцях здійснюють місцеві державні адміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням КМУ.

2.3.3. Судова влада
2.3.4. Місцеве самоврядування
2.3.5. Державна служба
2.4. Законність і правопорядок
2.5. Судові та правоохоронні органи
Глава 3. Підприємницька діяльність
3.1. Загальні положення
3.2. Класифікація підприємств
3.3. Характеристика видів підприємств
3.3.1. Господарські товариства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru