Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Розділ 4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЄАІС ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ

У сучасних умовах економічного розвитку України та виходу її на широку міжнародну арену особливе значення в системі органів державного управління має митна служба. Здійснення митної справи й ефективна діяльність Державної митної служби України можливі лише за умови забезпечення митних органів сучасною комп'ютерною технікою та використання сучасних телекомунікаційних мереж для організації автоматизованого інформаційного обміну, як у межах митної служби, так і з іншими міністерствами і відомствами України, а також з організаціями закордонних держав.

З часу створення митної служби України велика увага приділяється розробці й упровадженню Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) митних органів, призначення якої — виконання функціональних завдань митних органів з використанням передових технологій передачі й обробки інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки та зв'язку.

27 липня 1993 р. прийнято концепцію створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України і план її реалізації. Метою створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи є підвищення ефективності формування і здійснення єдиної митної політики держави і діяльності митних органів під час виконання основних і допоміжних функцій за допомогою сучасних засобів комп'ютерної техніки, засобів передачі даних, математичних методів, перспективних комп'ютерних технологій.

Створення ЄАІС має такі основні завдання:

формування об'єктивної митної статистики з максимальним часом затримки інформації не більше ніж півдоби;

забезпечення оперативної та ефективної інформаційної взаємодії відповідних підрозділів митної служби з питань боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, доведення регламентуючих документів до виконавців і контроль за їх виконанням, підтримка в актуальному стані нормативно-довідкової і звітної інформації як у центральному апараті ДМСУ, так і в підпорядкованих митницях та спеціалізованих митних установах;

глибока і всебічна автоматизація процесів митного оформлення, обліку митних платежів; обліку кадрового складу; бухгалтерського обліку; фінансового забезпечення; обліку розподілу і поповнення матеріальних ресурсів; обліку й оптимізації контролю виконання на усіх рівнях системи;

забезпечення автоматизованого інформаційного обміну Державної митної служби з іншими міністерствами і відомствами України, а також з організаціями закордонних держав;

перехід ЄАІС ДМСУ на сучасні інформаційні технології і міжнародні стандарти, а також розробка матеріальної бази для ефективного використання митних експертних систем.

Єдина автоматизована інформаційна система митної служби України за короткий час перетворилася на унікальний інструмент реалізації основних митних інформаційних технологій на всіх рівнях: від митного поста до центрального апарату Держмитслужби України.

Аналогічні системи створені та створюються за кордоном практично в усіх митних службах розвинутих країн. Наприклад, у США, Англії, Франції, Німеччині такі системи створювалися понад 20 років відповідно до національних митних правил.

Для організації виконання програми поетапної розробки ЄАІС Державної митної служби України на базі інформаційного обчислювального центру Держмитслужби України було створено Інформаційно-аналітичне митне управління (ІАМУ) Держмитслужби України як спеціалізовану митну установу щодо розробки, впровадження, супроводження та експлуатації ЄАІС Держмитслужби. На сьогодні це Регіональна інформаційна митниця, на яку відповідно до Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України покладено виконання таких завдань:

упровадження і розвиток інформаційних технологій Держмитслужби України;

забезпечення розвитку й модернізації ЄАІС, інформаційного, технічного, телекомунікаційного, програмного забезпечення функціонування Держмитслужби України;

управління функціонуванням ЄАІС у цілому та її складових;

ведення центральної бази даних ЄАІС;

організаційно-технічне, методичне супроводження та розвиток відомчої телекомунікаційної мережі Держмитслужби України, розподілених інформаційно-телекомунікаційних комплексів, локально-обчислювальної мережі центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та митних органів;

організаційне забезпечення завдань керування системою захисту інформації в автоматизованих системах та ЄАІС;

своєчасне, повне та об'єктивне інформування керівництва Держмитслужби України про стан автоматизації процесів управління в ЄАІС, розроблення пропозицій щодо їх поліпшення;

розроблення, впровадження та супроводження програмного забезпечення з питань, що належать до компетенції митної служби України;

збирання, узагальнення та проведення аналізу пропозицій митних органів України та сторонніх організацій щодо тематики науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення актуальних проблем науково-технічного розвитку Держмитслужби України.

Реалізація ЄАІС складається з поетапного процесу розробки й упровадження основних автоматизованих митних інформаційних технологій, поєднаних в технічному, програмному і телекомунікаційному середовищі.

Розділ 5. СТРУКТУРА, СКЛАД І ФУНКЦІЇ ЄАІС
Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ
Розділ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. Вимоги до уніфікованої системи документів
6.2. Системи класифікації та кодування
Нові міждержавні класифікатори
Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
7.1. Міжнародні стандарти електронного обміну даними
Міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту (EDIFACT)
Міжнародний стандарт відкритої торгівлі через Інтернет (OBI)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru