Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Способи виведення інформації

Для синхронізації інформації, що міститься в базах даних між віддаленими підрозділами митниці та базою даних митниці, а також відправки документів у ЦБД ДМСУ У програмі "Інспектор-2006" використовується режим введення-виведення інформації.

Виведення інформації можна здійснити двома способами: просте виведення та черги.

Просте виведення документів - це дія, за якої користувач вибирає документи, що підлягають виведенню, та здійсни* їх виведення в указану директорію або відправку засобами ІТК Держмитслужби України "Електронна пошта". Документи, що підлягають виведенню, можуть бути вибрані одним з таких способів:

— вказівка діапазону дат оформлення документів;

— вказівка діапазону дат останньої модифікації документів;

— вибір конкретного документа;

— формування списку документів до виведення.

Черги — це механізм, за якого документи автоматично ставляться в черги на виведення в місця обміну інформацією. Виведення з використанням черг є рекомендованим механізмом виведення документів, тим більше, що деякі документи — зворотна інформація стосовно аналізу ризиків, платіжні документи — можуть бути виведені тільки за допомогою черг.

Кожен документ, який підлягає виведенню (як результат його оформлення, модифікації або первинного прийняття в базу — залежно від типу документа), автоматично ставиться системою в чергу виведення.

Кожен документ може потрапити одночасно в декілька черг виведення. Наприклад, для розсипки карток учасників ЗЕД для кожного підрозділу митного оформлення створюється своя черга.

Для виведення інформації у будь-якому форматі необхідно попередньо здійснити налагодження місць обміну інформацією. Для налагодження та здійснення будь-якого виведення інформації користувач повинен мати повноваження Оператор виводу. Під час використання простого виведення користувач додатково повинен мати повноваження на перегляд відповідного типу документів.

Налагодження черг виведення здійснюється в режимі Документи/Вивід/Черги виводу. Для створення черги слід вибрати з контекстного меню пункт Додати (або клавішу INS). У діалоговому вікні слід вказати:

Тип черги (типи черг визначаються схемою інформаційних потоків);

Назва черги, примітка — для зручності та розрізнення черг;

Черга поповнюється — вимкнений прапорець забороняє постановку документів у чергу;

Черга виводиться — вимкнений прапорець відключає автоматичний виведення з черги;

У чергу ставляться документи — можна вибрати Всі;

При автоматичному виводі виводити не частіше ніж через хв. від попереднього виводу — для сервісу автоматичного виведення допустимі такі значення:

а) більше нуля: автомат буде виводити таку чергу не часті ще, ніж через задану кількість хвилин;

б) нуль або пусто: автомат буде виводити чергу щоразу при своєму спрацюванні (у поточній версії — щохвилинно);

в) менше нуля: така черга автоматично виводитися не буде, її слід виводити в ручному режимі.

Виведення документів, що знаходяться у чергах, можна здійснити такими методами: ручне виведення окремої черги, ручне виведення усіх черг, автоматичне виведення.

Ручне виведення окремої черги виконується в режимі Документи/Ввід-вивід інформації/Черги виводу. Необхідно виділити потрібну чергу та натиснути кнопку Вивести вибрану чергу, після чого у вікні Місце виводу вказати місце для виведення документів з черги: шлях до папки, куди буде занесений файл виведення, або адреса електронної пошти адресата черги.

Ручне виведення усіх черг виконується в режимі Документи/Ввід вивід інформації/Черги виводу натисненням кнопки Вивести всі активні черги. У вікні Вивід всіх документів, що підлягають виводу за замовчуванням відмічено ті черги, для яких установлено параметр Черга виводиться. За необхідності список черг до виведення може бути скорегований. Розпочати виведення документів з черг можна за допомогою клавіші Вивести. Ручне виведення усіх черг здійснюється тільки на скриньку ІТК Держмитслужби України "Електронна пошта" адресата.

Автоматичне виведення документів з черг реалізується процесом, який активізується через заданий інтервал часу в автоматичному режимі. Процес здійснює виведення всіх активних черг та відправлення файлів засобами ІТК Держмитслужби України "Електронна пошта".

Вилучення документів з черг проводиться програмою автоматично без втручання користувача. Для черг, що здійснюють виведення в форматах cmf або imf, вилучення документа з черги проводиться безпосередньо після його виведення. Для черг, що працюють з форматом csnmsg, вилучення документа з черги проводиться тільки після того, як отримано підтвердження з підрозділу-адресата про те, що документ надійшов.

За кожного виведення інформації створюється протокол (Сервіс/ Налагодження програми /Загальні установки — на закладці Ввід-вивід установлена відмітка Зберігати протоколи виводу). У разі ручного виведення інформації вікно з протоколом відкривається після закінчення виведення. Протоколи виведення можна переглянути в режимі Документи/Ввід-вивід інформації/ Протоколи виводу. При цьому можна задати параметри: Тип виводу (за окремими документами), Черга та Дати протоколів.

Залежно від типу та напряму передачі інформація має різний формат (табл. 9.2).

Таблиця 9.2. Типи передачі та способи виведення інформації залежно від типу документа

Документ

Тип

передачі

Тип виведення

Параметри простого виведення

ВМД в роботі

cmf

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ, за списком

ВМД оформлені

cmf

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ, за списком

ВМД всі (в роботі та оформлені)

csnmsg

Простий + черга

За діапазоном дат

Картки відмови

csnmsg

Черга

Закінчення табл. 9.2

Документ

Тип передачі

Тип виведення

Параметри простого

виведення

ДМВ

cmf

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ

ДМВ

csnmsg

Простий + черга

За діапазоном дат

МД-1

csnmsg

Простий

За діапазоном дат

Лист про погодження

csnmsg

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ

Лист про погодження

cmf

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ

ПВ/ПТП

cmf

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ

ПИ/ПТП

csnmsg

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ

Класифікаційні рішення

csnmsg

Простий + черга

За діапазоном дат, окремий документ

Довідки

csnmsg

Простий

За діапазоном дат, окремий документ

Платіжні документи

csnmsg

Простий + черга

Окремий документ

Зворотна інформація щодо аналізу ризиків

csnmsg

Черга

Введення інформації з митних підрозділів
9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками
Основні поняття
Індикатори ризиків
Застосування нечіткої логіки під час оцінювання ризику
Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ
10.1. Програмно-інформаційний комплекс "Квитанції МД-1"
Умови застосування та запуск ПІК
10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"
10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru