Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Робота ЄАІС на робочому місці посадової особи відділу контролю за переміщенням товарів

Призначення

Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" призначено для посилення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення з використанням центральної бази даних (ЦБД) Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

ПЕК забезпечує оперативний доступ до ЄАІС службовим особам митних органів, до функцій яких входить оформлення пропуску вантажів і контролю за переміщенням вантажів.

Комплекс використовується службовими особами відділу контролю за переміщенням товарів митного органу під час виконання функцій контролю доставки товарів у митниці призначення і службовими особами пункту пропуску митного органу під час оформлення та пропуску вантажів.

Умови застосування

ПІК "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" базується на концепції трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і центральним web-сервером, розміщеними в Департаменті інформаційних технологій і митної статистики Держмитслужби України.

Призначені для користувача процедури зберігаються на web-сервері й запускаються користувачем з робочих станцій (функціональних робочих місць митних органів із застосуванням стандартних засобів операційних систем, наприклад, Internet Explorer version 3.0 вище в системі Windows 98/ME/NT/2000/XP)

Оперативний доступ до ПІК "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" здійснюється каналами зв'язку із застосуванням web-серверів "ЄАІС ДМСУ" за адресами http:// …… розділ "Доставка вантажів", підрозділ "Транзит".

Доступ до ПІК "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" в ЄАІС Держмитслужби з правом введення і перегляду інформації про доставку вантажів надається посадовим особам регіональних митниць і митниць, зареєстрованим як користувачі ШК ЄАІС Держмитслужби, за відповідним кодом завдання "Контроль доставки товарів" та кодом ролі "Відділ контролю доставки".

Доступ до ШК "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" в ЄАІС Держмитслужби з правом введення інформації про пропуск вантажів надається посадовим особам регіональних митниць, митниць та їх структурних підрозділів, зареєстрованим як користувачі ПІК ЄАІС Держмитслужби, за кодом завдання "Контроль доставки товарів" і кодом ролі "Пункт пропуску".

Посадовим особам регіональних митниць, митниць та їх структурних підрозділів права доступу до ПІК "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті" надаються згідно з Порядком регламентованого доступу користувачів до ЄАІС Держмитслужби України, затвердженим наказом Держмитслужби України з грифом "ДСК" у 2002 р.

Робота з ЄАІС на робочому місці посадової особи пункту пропуску

На виконання наказу ДМСУ від 8 грудня 1998 р. № 771 посадова особа митниці відправлення у межах своєї компетенції перевіряє правильність заповнення вантажної митної декларації та її електронної копії, за відсутності зауважень присвоює ВМД реєстраційний номер і пропускає вантаж через митний кордон України. Електронна копія ВМД за встановленими правилами передається до ДІТМС у термін, що не перевищує 4 годин з моменту оформлення транзитної ВМД. Після цього інформація про пропуск вантажу вноситься до ЄАІС.

Під час перевезення транзитних товарів, що переміщуються територією України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (наказ Держмитслужби від 12 січня 2005 р. № 10), посадова особа митниці відправлення за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарів та інших предметів" оформлює ці товари одразу, формує в електронному вигляді файл з цією інформацією та передає її засобами електронного зв'язку до ЄАІС.

На робочому місці посадової особи пункту пропуску передбачається виконання таких функцій:

— оформлення транзитних ВМД;

— оформлення транзитних товарів, що переміщуються за операцією МДП у режимі "Транзит автомобільним транспортом на умовах Конвенції МДП" (в'їзд/виїзд);

— перегляд транзитних ВМД за їх номерами й діапазонами дат;

— перегляд інформації про транзит автомобільним транспортом на умовах Конвенції МДП.

Оформлення транзитної ВМД залежно від вибраного режиму має такі особливості:

в'їзд на митну територію України — умовою оформлення пропуску вантажу в митниці відправлення є наявність транзитної ВМД у ЄАІС;

виїзд з митної території України — виконання режиму можливе, якщо кількість товару кожного найменування дорівнює кількості товару, пропущеного під час ввезення, за винятком суми підтверджених втрат, якщо такі були, і кількості товарів, пропущених під час частинних вивезень (для переміщення товарів залізницею), якщо такі мали місце;

прибуття вантажу в митницю призначення — режим застосовується за необхідності, можливе кількаразове його виконання;

у режимі для залізничного виду транспорту кількість товару кожного найменування, що прибуває, не має перевищувати різниці між кількістю товару такого найменування, пропущеного під час ввезення, та сумою підтверджених втрат, якщо такі мали місце, і кількості товарів за всіма попередніми прибуттями, якщо такі мали місце;

- відмова пропуску вантажу на виїзді - причину відмови треба зазначати в разі її наявності;

- частковий виїзд вантажу під час транзиту (залізниця) - режим застосовується за необхідності і тільки для ВМД, оформлених на товари, що переміщуються залізничним транспортом;


можливе кількаразове його виконання. Кількість товару кожного найменування, що підлягає частинному вивезенню, не має перевищувати залишку товару цього найменування, тобто різниці між кількістю товару, пропущеного під час ввезення, та сумою підтверджених втрат, якщо такі мали місце, і кількістю товарів, пропущених під час усіх частинних вивезень, якщо такі мали місце.

Примітка. Робоче місце посадової особи пункту пропуску використовується внутрішньою митницею для оформлення прибуття товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України (внутрішній транзит — тип ВМД "ТР 80 ВН").

Для ВМД, які оформлені на товари, що підпадають під дію "Положення про порядок виконання Україною зобов'язань за Угодою з адаптації Договору про звичайні збройні сили в Європі стосовно надання інформації про транзит звичайних озброєнь і техніки через район застосування або в його межах", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1663, потрібно вибрати з довідника назву пункту пропуску, через який здійснено ввезення або вивезення.

Такі ВМД доступні для оформлення тільки фахівцям, на яких покладено обов'язки з митного оформлення вантажів, що підпадають під дію дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України.

Робота ЄАІС на робочому місці посадової особи відділу контролю за переміщенням товарів

Робоче місце посадової особи відділу контролю доставки вантажів передбачає виконання функцій оформлення товарів, що переміщуються з використанням транзитних ВМД, або із застосуванням книжки МДП та перегляду інформації щодо цих переміщень.

Функція "Оформлення транзитних ВМД" включає такі режими:

— запит на зміну режиму;

— дозвіл на зміну режиму;

— порушення справи про контрабанду;

— огляд вантажу та зміна митного забезпечення;

— заява про втрату/вилучення вантажу, зміну транспортного засобу та зміну контрольної доставки;

— підтвердження втрати/вилучення вантажу, зміни транспортного засобу та контрольної дати доставки;

— відмова від підтвердження втрати вантажу, зміни транспортного засобу та зміни контрольної дати доставки;

— запит на зміну митниці виїзду;

— дозвіл на зміну митниці виїзду;

— завершення переміщення для ТР ВН - тільки для ВМД;

— зняття з контролю ВМД, за якими немає переміщення;

— прибуття вантажу для внутрішнього транзиту;

— анулювання електронної копії книжки МДП, накладної УІВС, ЦІМ.

Виконання таких режимів веде до зміни стану ВМД (книжки МДП) в ЄАІС.

Примітка. ВМД, оформлені на товари що підпадають під дію "Положення про порядок виконання Україною зобов'язань за Угодою з адаптації Договору про звичайні збройні сили в Європі

стосовно надання інформації про транзит звичайних озброєнь і техніки через район застосування або в його межах затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1663, доступні для оформлення тільки фахівцям, на яких покладено обов'язки з митного оформлення вантажів, що підпадають під дію дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України.

Завершення переміщення товарів у режимі транзиту можливе за умови попереднього введення інформації про прибуття вантажу в митницю призначення.

10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"
10.6. Власні розробки митних органів
Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України
11.2. Відомча телекомунікаційна мережа ЄАІС Держмитслужби України
Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації
12.2. Засоби захисту інформації в ЄАІС ДМСУ
Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
13.1. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru