Логістика - Банько В.Г. - Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього.

Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього.

Для виконання різних логістичних операцій торговельного процесу (приймання, збереясення, підготовка до продажу, викладення, продаж товарів і т.д.) магазини самообслуговування оснащуються немеханічним торговельним устаткуванням (гірки, контейнери, касові кабіни й ін.)

Від правильного підбора устаткування залежать раціональна організація логістичного процесу, максимальне використання торговельної площі, підвищення культури обслуговування туристів і продуктивності праці працівників магазину, зменшення витрат на архітектурно-художнє оформлення інтер'єра торговельного підприємства, туристського комплексу.

У результаті добору типів устаткування, що відповідають сучасним вимогам (типізації), створення збірно-розбірних конструкцій з великим числом взаємозамінних деталей (уніфікація) і виробництва устаткування на основі ДГСТів (стандартизації) магазини і склади оснащуються торговельним устаткуванням, що задовольняє вимоги високої культури обслуговування туристів.

Вимоги, пропоновані до немеханічного устаткування, можна розділити на кілька груп:

* експлуатаційні;

* економічні;

• естетичні;

• санітарно-гігієнічні.

Експлуатаційні вимоги передбачають створення максимальних зручностей для туристів і працівників туристського комплексу. До них відносяться: оптимальні розміри устаткування, його достатня ємність, можливість оперативного поповнення запасів, наочність показу, зручність добору товару туристами, можливість швидкої зміни форми, забезпечення схоронності товарів і ін.

Розміри устаткування повинні відповідати вимогам ергономіки і враховувати середній ріст і пропорції людини. Вертикальні розміри торговельного устаткування вибираються відповідно до росту, а глибина його — з урахуванням довжини витягнутої руки. Виходячи, із середнього росту жінки нижні полки устаткування встановлюються на висоті 250, а верхні — 2000 мм від підлоги, із шириною відповідно 600 і 300 мм.

Такі розміри найбільше відповідають вимогам наочності показу, зручності у наборі товарів туристам і можливості оперативно поповнити запаси.

Розміри і конструкція устаткування повинні забезпечувати таку ємність, при якій на мінімальній торговельній площі буде вироблятися максимальний показ товарів. Виставочна площа устаткування повинна бути в два з зайвим рази більше настановної. Це дає можливість створити широкий фронт показу товарів скоротити площі складських приміщень і збільшити проходи між устаткуванням, що також сприяє зручності добору товарів туристами і поповнень запасів.

Габарити устаткування і його окремих частин повинні відповідати (бути кратними) розмірам товарів, які продаються. Це забезпечує максимальну місткість устаткування.

Конструкція устаткування повинна бути простою, легкою, міцною, збірно-розбірною, забезпечувати високу його якість, уніфікацію основних вузлів і розмірів, простоту збірки і транспортування.

Економічні вимоги полягають у постійному зниженні вартості устаткування, що забезпечується організацією централізованого його виробництва, уніфікацією основних деталей, удосконаленням логістичного процесу, використанням недорогих матеріалів при виготовленні.

Естетичні вимоги визначають форму, пропорції й обробку устаткування.

Немеханічне торговельне устаткування є одним з комплектів, що створюють разом з товаром художній вигляд торговельного залу сучасного магазину туристського комплексу. Колір устаткування повинний відтінювати товар, служити йому тилом.

Виконання санітарно-гігієнічних вимог обумовлює виготовлення устаткування такої конструкції, що не утрудняє чищення і збирання, як самих виробів, так і приміщень, у яких вони встановлені, із застосуванням матеріалів, з яких у процесі експлуатації легко видаляється пил, бруд.

Поверхня устаткування повинна бути гладкою, без зайвих поглиблень, зазорів, виступів, гострих кутів і мати доброякісну обробку.

Класифікація немеханічного торгового обладнання
Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу.
Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування.
Устаткування підсобних приміщень і торговельний інвентар.
12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах
12.3.1. Торгово-холодильне устаткування
12.3.2. Торгово-вимірювальне устаткування
12.3.3. Контрольно-касові машини
12.3.4. Підйомно-транспортне обладнання магазинів і складів
12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru