Логістика - Банько В.Г. - Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу.

Немеханічне торговельне устаткування магазинів самообслуговування підрозділяється по наступних ознаках:

— по місцю використання — для торговельних залів та у підсобних приміщеннях;

— по способу установки — пристінне (по периметру торговельної зали), острівне (по середині торговельної зали), настінне (на стінці), вбудоване (у — заглибленнях стін),

— по товарному профілі — спеціалізоване й універсальне. Спеціалізоване призначено для визначених товарів (тканин, взуття,

одягу, хліба, овочів і ін), універсальне — для різних груп товарів. Спеціалізоване устаткування найбільш зручне, тому що воно в більшому ступені сприяє вимогам розміщення, збереження, підготовки, викладення і добору визначених груп товарів:

— по розміщенню — для збереження товарів (стелажі, підтоварники), підготовки товарів до продажу (гладильні столи; столи для фасування), приймання товарів по якості (столи для бракеражу), покази товарів (вітрини) викладення і продажу товарів (гірки, прилавки, вішала), транспортування і продажі (тара-устаткування), розрахунків з туристами (касові кабіни), створення зручностей туристам (крісла для приміряння взуття, примірювальні кабінети, столи для перекладання покупцями товарів із закупівельних кошиків в особисту сумку і т.д.);

— по матеріалах виготовлення — металеве, дерев'яне, і комбіноване з застосуванням металу, дерева, пластиків, у різних сполученнях;

—- по способу з'єднання деталей — нерозбірне, збірно-розбірне і складне. Частини нерозбірного устаткування з'єднуються клеєм, зварюванням, шурупами, збірно-розбірного — гачками, скобами, болтами, гвинтами, складного — за допомогою шарнірних з'єднань різного типу, збірно-розбірне устаткування має секційну конструкцію. Секція являє собою виріб і може стояти окремо. Кілька секцій нерідко з'єднуються в лінію, що дає економію в результаті скорочення числа опорних стійок;

— по комплектності — штучні вироби і набори. Набір це група різних по призначенню виробів з однаковим архітектурно — художнім оформленням. Вироби універсального набору складаються з уніфікованих елементах, що поділяються на дві групи: основні монтажні елементи (опорні і розпірні стійки, рами, сполучні шланги, кронштейни, під полки, перфоровані щити, і пристосування для викладення товарів (штанги для навісу кронштейнів, кронштейни для показу різних товарів, полки, кошики, касети, подшкафники й ін.).

— по характеру виробництва — експериментальні, серійні і масові. Експериментальні — виготовляють для розгляду й оцінки на художньо-технічних радах, демонстрації на виставках з метою виявлення попиту на нього. Серійне устаткування випускається більш-менш великими партіями (серіями) після виготовлення й іспиту, експериментальних зразків. Масове устаткування випускається у великій кількості безупинно протягом тривалого часу без зміни його конструкції.

Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу.

Торговельна зала продовольчого магазина самообслуговування оснащується устаткуванням для добору туристами фасованих товарів, для вузлів розрахунку і робочих місць індивідуального обслуговування.

До устаткування для показу і добору туристами фасованих товарів відносяться гірки, контейнери.

Гірки — є найбільш розповсюдженим типом устаткування. У торговельних залах установлюються пристінні, острівні і при вітринні гірки, що можуть бути як універсальними, так і спеціалізованими.

Універсальні пристінні гірки призначені для викладення різних продовольчих товарів. Вони мають кілька полиць до яких кріпляться цінникодержачі. У деяких конструкціях гірок замість нижньої полиці встановлюють підшафники, для збереження резервного запасу товарів. Для дрібних товарів на підшафники і полиці встановлюють касети збірно-розбірної конструкції, ділянки яких утворить осередки для викладення товарів.

Універсальні острівні гірки відрізняються від пристінних двосторонньою конструкцією, меншою висотою І встановленою під нею рекламною панеллю.

Універсальні при вітринні гірки по конструкції подібні з острівними. На стороні, зверненій до віконної вітрини, вони мають похилі полки, що дозволяють оглядати товар з вулиці.

Широко застосовуються також універсальні суцільнометалеві стаціонарні і пересувні гірки, на корпус яких навішується кілька дротових кошиків. Пересувні гірки завантажують товаром у підсобному приміщенні і викочують у торговельну залу.

До спеціалізованого відносяться гірки для хлібобулочних виробів, овочів, фруктів. Гірки для хлібобулочних виробів мають підшафник на кілька похилих полиць з бортиком і цінникодержачами. Хліб викладають на полки з боку підсобного приміщення. У підшафники з боку торговельної зали є полиця для сумок покупців, а з боку підсобного приміщення — полиці для збереження резервних запасів товарів. Гірки для овочів і фруктів обладнані полками і похилими кронштейнами з дротовими кошиками. Для кращого показу товарів під кошиками розміщаються похилі дзеркала.

Контейнери (тара-устаткування) — призначені для перевезення і продажу з них (без наступної перевалки) товарів формою самообслуговування. Товари в них завантажуються на фабриках, заводах, оптових базах, а також у підсобних приміщеннях магазинів і доставляють у торговельну залу, де встановлюють в нижній частині гірок (замість підшафників) окремо в один або кілька ярусів.

Під тарою-устаткуванням розуміється технічний засіб, призначений для укладення, транспортування, тимчасового збереження і продажу з нього туристичних товарів формою самообслуговування і відповідних стандартів або технічних умов, затверджених у встановленому порядку.

Тара-устаткування (контейнер малогабаритний) повинна забезпечувати цілісність споживчої тари під час перевезення, збереженні і продажі товарів, а також виключати можливість вилучення (розкрадання) товарів з опломбованого контейнера.

Кожна одиниця тари-устаткування повинна мати маркірування з вказівкою найменування власника, вантажопідйомності і її маси.

На чохлі для тари-устаткування вказується найменування власника і маси чохла.

Постачальник (відправник) зобов'язаний завантажити товар у технічно справну тару-устаткування, що відповідає вимогам санітарних правил і призначену для перевезення відповідного товару.

Завантаження тари-устаткування повинно відбуватися до повної місткості, але не вище вантажопідйомності.

Контейнери відрізняються один від одного формою і вантажопідйомністю, що залежать від виду товарів. В основному це контейнери ящикового типу на твердих опорах або колесах. Параметри їх у плані по довжині і ширині повинні бути кратні розмірам міжнародного стандарту (1200 х 800 мм), тобто 600x800 мм.

Вони виготовляються не розбірної і складної конструкції. Перевага складних контейнерів полягає в тім, що після звільнення від товарів вони складаються і транспортуються на промислові підприємства для нового завантаження, займаючи 1/4 частину повного обсягу. Для багатоярусного штабелювання контейнери мають спеціальні фіксуючі пристрої. Широке поширення одержала установка контейнерів на напіврухливих піддонах, переміщуваних водилом.

Застосування контейнерів скорочує чисельність працівників, зайнятих перенесенням і переміщенням товарів, виключає їхню ручну перекладку з тари в немеханічне устаткування, скорочує витрати на виготовлення тари й устаткування. Крім того, спрощується транспортування товарів до магазину й у самому магазині, поліпшується використання підйомно-транспортних засобів, підвищується ефективність використання торговельної площі, товароємність магазину і схоронність товарів.

Устаткування вузлів розрахунку включає касову кабіну, пакувальні столи, столи і підставки для укладання інвентарних кошиків і ін. Касова кабіна є робочим місцем контролера-касира і від її конструкції в значній мірі залежить продуктивність його праці, пропускна здатність магазину, культура обслуговування туристів і схоронність товарно-матеріальних цінностей.

Касова кабіна має місця для установки машини, вкладання туристами товарів, розміщення інвентарю і приналежностей, пакувальних матеріалів і ін. Конструкція сидіння повинна передбачати можливість зміни його висоти. У закордонній практиці набутили застосування касові кабіни з транспортером і закупівельні візки, з яких товари автоматично виштовхуються на транспортер касової кабіни.

Устаткування робочого місця індивідуального обслуговування призначено для продажу не розфасованих товарів. До цього устаткування відносяться головним чином пристінні гірки для показу і розміщення товарів і прилавки (звичайні і з убудованою у верхню частину скляною вітриною).

Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування.
Устаткування підсобних приміщень і торговельний інвентар.
12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах
12.3.1. Торгово-холодильне устаткування
12.3.2. Торгово-вимірювальне устаткування
12.3.3. Контрольно-касові машини
12.3.4. Підйомно-транспортне обладнання магазинів і складів
12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів
12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення
12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru