Логістика - Банько В.Г. - 16.1. Практичне заняття в аудиторії

16.1.1. Логістичні процеси на складах туристського комплексу

Ситуація 1. Визначення найбільш раціональної технології руху овочевих консервів

Визначити найбільш раціональну технологію руху овочевих консервів на оптовій базі з найменшими сумарними трудовими витратами.

Необхідно скласти максимальну кількість можливих варіантів переміщення овочевих консервів на складі туристського комплексу, починаючи від вивантаження вагону до відправки товару в роздрібну мережу, включаючи всі складські операції і розрахувати сумарну трудомісткість по них. Форма картосхеми додається. Вихідні дані для розрахунку операцій торгово-логістичного процесу наведені в табл. 16.1

Таблиця 16.1

Вихідні дані для розрахунку операцій торгово-логістичного процесу

Вихідні дані для розрахунку операцій торгово-логістичного процесу

Вихідні дані для розрахунку операцій торгово-логістичного процесу

Методика розв'язання

Скласти технологію товароруху в різних варіантах і заповнити картосхему 1 (пункти 1-IV і VI). Виконати розрахунки в пунктах V і VII. Трудовитрати відносяться на 1т товару (нетто).

Наприклад, виконується контрольно-облікова операція (огляд цілісності вагону, пломб, оформлення документів). У вагоні знаходиться 25 т (нетто) овочевих консервів. Таким чином, на 1 т припадає 0,04 операції (1:25). Оскільки, на виконання операції витрачається 360 сек. В пункті V графи І проведено розрахунок: 0,04x360=14 сек., або 0,2 хв. Виконують цю операцію 2 робітники. Тоді трудовитрати по цій операції будуть: 0,2x2=0,4 люд.-хв. (людино-хвилини), що заноситься в пункт VII графи І.

Аналогічно розраховуються й інші операції процесу товароруху. Наприклад, робітник, розвантажуючи вагон, перевантажує ящики з консервами на піддони, тобто виконується вантажна операція. В одному ящику 12 кг. нетто консервів. Значить, на 1 т необхідно перевантажити 83 ящики (1000:12), тобто виконати 83 операції. Тоді в пункті V графи 4 проведемо розрахунок: 83x15=1245 сек., або 20,8 хв. Виконує цю роботу один робітник. Таким чином, трудомісткість буде: 20,8хв. х 1=20,8 люд.-хв. Аналогічним шляхом розраховується певна кількість операцій в певній логістичній послідовності. їх результат складається по всіх графах пункту VII і визначається загальна сумарна трудомісткість по логістичній карті яка розглядається при русі конкретного товару.

Ситуація 2. Визначення раціональної технології руху велосипедів

Визначати раціональну технологію руху велосипедів, які прибули на склад в вагоні, в пакетах на піддонах, починаючи від розвантажування вагону до відправки товару в магазин, включаючи всі складські операції за найменшими сумарними трудовими витратами.

Вага одного велосипеду 16,7 кг. В однім пакет-піддоні вміщуються 6 велосипедів. Вага нетто одного пакет-піддона — 100кг. У вагон завантажено 73 пакет-піддони. Вага нетто в вагоні складає 7300 кг або 7,3 т. Вихідні дані для розрахунку операцій торгово-логістичного процесу наведені в табл. 16.2.

Таблиця 16.2

Вихідні дані для розрахунку операцій торговельно-логістичного процесу

№ ПП

Найменування операції

Зміст робіт в операції

Витрати часу на одну операцію, с

1

2

3

4

1

Контрольно-облікова

Огляд цілісності вагону, пломб, відповідність документів, оформлення документів на прийом товару

360

2

Допоміжна

Відкривання дверей вагону, підготовка вагону до відвантаження

300

3

Допоміжна

Допоміжні роботи після відвантаження

300

4

Переміщення

Під'їзд електронавантажувача до вагону

20

5

Вантажна

Підняття пакет-піддону електронавантажувачем

10

6

Переміщення

Переміщення пакет-піддона на склад

35

7

Вантажна

Опустити вантаж на підлогу

5

8

Переміщення

Від'їзд електровантажувача в початкове становище

20

9

Контрольно-облікова

Огляд пакет-піддону на складі матеріально-відповідальними працівником

10

10

Контрольно-облікова

Прийомна товару по кількості

10

11

Технологічна

Розпакування товару

60

12

Контрольно-облікова

Прийомка товару по якості

200

13

Складська

Штабелювання товарів

20

14

Допоміжна

Підготовка автомобіля до завантаження, відкривання бортів автомобіля)

20

15

Переміщення

Під'їзд електронавантажувача до штабелю

20

16

Складська

Дештабелювання товару

15

17

Переміщення

Переміщення пакет-піддона до автомобіля

25

18

Вантажна

Завантаження пакет-піддона на автомашину

10

19

Контрольно-облікова

Огляд пакет-піддону

10

20

Переміщення

Від'їзд електровантажувача в початкове становище

15

21

Допоміжна

Допоміжні роботи по закінченню завантаження автомобіля, закривання бортів та ін.

300

22

Контрольно-облікова

Оформлення документів

180

Методика розв'язання

Скласти технологію товароруху і заповнити картосхему 2 (I-IV і VI). По пунктах V і VII виконати розрахунки. Трудовитрати відносяться на 1т. (нетто).

Наприклад, виконується контрольно-облікова операція (огляд пломби вагону і оформлення документів). У вагоні знаходяться 7,3 т (нетто) велосипедів. Таким чином, на 1т припадає 0,14 операції (1:7,3).

Оскільки на виконання операції витрачається 360 сек., в пункті V графи І проводиться розрахунок: 0,14x360=50,4 сек. або 0,8 хв. (див. приклад заповнення картосхеми 2). Виконують цю операцію 2 робітники. Тоді трудомісткість буде 0,8x2=0,16 люд.-хв., що заноситься в графу І пункту VII.

Аналогічно проводяться розрахунки і по іншим операціям товароруху. Наприклад, водій електронавантажувача підіймає пакет-піддон із вагону. Значить, на 1 т необхідно розвантажувати (1000:100), тобто виконати 10 операцій, тоді в пункті V графи І проведемо розрахунок: 10x35=350 сек., або 5,83 хв. Виконує цю роботу 1 водій електронавантажувача. Таким чином, трудомісткість буде: 5,83x1=5,83 люд.-хв. Так розраховується вся кількість операцій в певній логістичній послідовності. їх результат сумується (по всіх графах пункту VII) і визначається загальна сумарна трудомісткість за логістичною картосхемою при русі конкретного товару.

16.1.1. Логістичні процеси на складах туристського комплексу
Ситуація 1. Визначення найбільш раціональної технології руху овочевих консервів
Ситуація 2. Визначення раціональної технології руху велосипедів
16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу
Ситуація 4. Визначення трудомісткості існуючої технології руху моркви
Ситуація 5. Технологія переміщення товарів в магазині.
Ситуація 6. Технологія переміщення товарів в непродовольчому магазині.
Ситуація 7. Визначення необхідності в піддонах продовольчого (непродовольчого) магазину
Ситуація 8. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
Ситуація 9. Визначення народногосподарських витрат на упаковку холодильників
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru