Логістика - Банько В.Г. - 17.12. Тема: "Ефективність використання технологічного устаткування при виконанні логістичних операцій на складах і в магазинах туристського комплексу"

Тест 11.1.

Яке із наведених визначень слід вважати "Торговельно-логістичним процесом в магазині" в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Сукупність логістичних операцій під час руху товарів від постачальника до споживача.

2. Раціональна організація руху товарів від моменту надходження їх в магазин до придбання покупцем.

3. Сукупність взаємопов'язаних і послідовно виконуючих операцій з товарами під час їх розвантаження, приймання, переміщення, зберігання, товарної обробки та продажу.

4. Сукупність операцій, пов'язаних з організацією процесу продажу та обслуговуванням покупців.

Тест 11.2.

Як слід розуміти "Операція торговельно-логістичного процесу"? Можливі відповіді:

1. Частина торговельно-логістичного процесу, що виконується одним робітником вручну, чи механізовано.

2. Частина торговельного-логістичного процесу, що виконується кількома робітниками механізовано, чи вручну.

3. Частина торговельного-логістичного процесу, що виконується на одному робочому місці одним, чи кількома працівниками вручну чи механізовано.

Тест 11.3.

З чого починається торговельно-логістичний процес в магазині?

Можливі відповіді:

1. Логістичні операції, пов'язані з розвантаженням товарів.

2. Надходження товарів в магазин.

3. Допоміжні операції, що пов'язані з підготовкою товарів до розвантаження.

4. Операції, пов'язані з передпродажною підготовкою товарів.

Тест 11.4.

Що стримує впровадження прогресивного торговельно-логістичного процесу в магазині? Можливі відповіді:

1. Наявність великих торговельних підприємств (універмагів, універсамів, спеціалізованих магазинів).

2. Недостатня кількість тари-обладнання, засобів малої механізації, спеціалізованого автотранспорту, фасованих товарів, магазинів, які працюють за прогресивними формами обслуговування туристів.

3. Зростання технічної забезпеченості магазинів, уніфікація тари-обладнання і засобів малої механізації.

4. Реконструкція діючої торговельної мережі, перепланування торговельних та неторговельних приміщень магазинів.

Тест 11.5.

Із яких логістичних операцій починається процес приймання товарів в магазині? Можливі відповіді:

1. Підготовки робочого місця до розвантаження, визначення кількості засобів малої механізації і робітників.

2. Визначення місця зберігання товарів та їх розташування.

3. Ознайомлення з супроводжуючими документами, огляду цілісності пломб та загального стану товарів.

4. Розвантаження товарів із транспортного засобу.

Тест 11.6.

Які основні логістичні операції характерні для передпродажної підготовки товарів? Можливі відповіді:

1. Розпакування, сортування, надання товарові належного вигляду.

2. Розміщення та укладка товарів на торговельно-технологічне обладнання.

3. Дотримання строків та режиму зберігання, підтримання чистоти у приміщенні магазину.

4. Комплектування подарункових наборів.

Тест 11.7.

Якій засіб технології розміщення товарів є найбільш зручним для покупців в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1. Вертикальний.

2. Горизонтальний.

3. Комбінований.

4. Нахильний.

Тест 11.8.

Яка найбільш зручна зона вибору товарів у торговельно-логістичному процесі?

Можливі відповіді: 1. 80-110

2.160-180

3.110-160

4. нижче 80 і вище 180 см

Тест 11.9.

Яка найбільш раціональна конфігурація торговельної зали для оптимального торговельного процесу? Можливі відповіді:

1. Т-подібна.

2. Колоподібна.

3. Овалоподібна.

4. Наближена до квадрату.

Тест 11.10.

Що має на меті логіст в процесі розробки схеми викладки товарів? Можливі відповіді:

1. Декоративність викладки.

2. Незахаращуваність простору.

3. Максимальне використання кубатури викладки.

4. Максимальну кількість розміщення товарів.

Тест 11.11.

Які логістичні елементи процесу продажу характерні для форми самообслуговування? Можливі відповіді:

1. Виявлення попиту, показ товару, консультація, розрахування за покупку, упакування.

2. Отримання інвентарної корзини, самостійний відбір, консультації, доставка відібраних товарів до вузла розрахунку, розрахунок за товар, упакування, повернення візка (корзини).

3. Приймання замовлення, відбір та підготовка товару до комплектування, тимчасове зберігання, видання заказу та розрахунку.

Тест 11.12.

Яка із схем логістичного процесу є найбільш ефективною? Можливі відповіді:

1. Розвантаження, приймання, зберігання та продаж товарів.

2. Розвантаження, приймання, підготовка товарів до продажу, їх продаж.

3. Розвантаження, приймання, зберігання, підготовка товару до продажу, продаж.

4. Розвантаження, приймання та продаж товарів.

17.12. Тема: "Ефективність використання технологічного устаткування при виконанні логістичних операцій на складах і в магазинах туристського комплексу"

Тест 12.1.

Назвіть основні вимоги, що пред'являються до немеханічного обладнання в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Виробничі, санітарно-гігієнічні.

2. Експлуатаційні, економічні, естетичні, санітарно-гігієнічні.

3. Технологічні, виробничі та санітарні.

Тест 12.2.

Які види немеханічного обладнання необхідно використовувати в логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Вантажопідйомні столи, малогабаритні електронавантажувачі.

2. Гірки, прилавки, касові кабіни, вітрини, столи.

3. Вантажні возики, касові машини.

4. Інвентарні корзини, засоби розпакування.

Тест 12.3.

Яку касову машину ви використаєте для прискорення технології розрахунку туристів в логістичному процесі? Можливі відповіді:

1.Іскра-302А

2. ОКА-301

3. ОКА-4402

4. АЛКА-851

Тест 12.4.

Які види вантажопідйомних машин і механізмів слід використовувати в прогресивному логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Вантажні візки, електротягачі, конвеєри, роликові доріжки.

2. Вантажні ліфти, лебідки, крани-штабелювачи, візки гідравлічні з

підйомними вилами

3. Поворотно-зрівняльні площадки,_ рухомий підйомний стіл СПП-1250.

4. Автокрани, мостові крани, поліспаси.

Тест 12.5.

Який засіб малої механізації належить використовувати при прогресивній технології товароруху в торговельно-логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. ТГ-100

2. ТГ-400

3. ТГВ-500м

4. ТГ-1000

Тест 12.6.

Який розмір міжнародного стандарту мають на увазі (в основі) при виготовленні тари-обладнання, транспортних засобів тощо? Можливі відповіді:

1. 500x1000 мм

2. 1000x1500 мм

3. 1000x1200 мм

4. 800x1200 мм

Тест 12.7.

Яку, на ваш погляд, відповідь слід вибрати для визначення торговельного інвентаря в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Це різні пристосування, інструменти, які застосовуються в роздрібній мережі туркомплексу.

2. Це декоративні пристроїв які застосовуються в торгівлі для рекламування товарів.

3. Це засоби безпеки роботи торговельних працівників у туристському комплексі.

4. Це пристрої для естетики торговельних операцій в логістичному процесі.

Тест 12.8.

Яке із наведеного холодильного обладнання слід використати в логістичному процесі для зберігання швидкопсуючих товарів на протязі 3-5 діб?

Можливі відповіді:

1. КХ-6, КХ-4.

2. НКР-12.

3. ТАЇР-106, Пінгвін-ВС.

4. ШХ-04, ШХ-08, ШХ-1,2.

Тест 12.9.

Які ваги, ви вважаєте найбільш здатні для застосування в логістичній операції прийому товарів на склад?

Можливі відповіді:

1. РП-150У-13

2. ВНУ-2

3. ВН2ЩЗ

4. РС-30Ц2

Тест 12.10.

Яке обладнання необхідно застосувати в автоматизованих складах логістичної системи?

Можливі відповіді:

1. ПУС-3000, СПП-1250.

2. САШ-1, СМК-2.

3. ЕП-103, ЕП-0806.

4. ЕШ-186.

Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання
Загальні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ
1.1. Особливості та класифікація послуг
1.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг
1.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу
1.4. Концептуальні основи логістики послуг
Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru